Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-08-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Spotkania uzgodnieniowe 5-6 września

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sytuacją kobiet na rynku pracy, ideą flexicurity oraz sposobami godzenia życia zawodowego z rodzinnym na spotkania uzgodnieniowe w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.
Spotkania odbędą się 5 i 6 września w biurze projektu w Radomiu, ul. Żeromskiego 94, p. 415.

Celem spotkań jest poznanie opinii przedstawicieli grup docelowych, tj. kobiet, pracodawców, przedstawicieli instytucji runku pracy, trenerów, doradców, itp. nt. opracowywanych elementów innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-21 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

„Skrzydła Biznesu”

Dziennik Gazeta Prawna już po raz czwarty zaprasza wszystkich przedsiębiorców i ludzi biznesu do udziału w „Skrzydłach Biznesu".
„Skrzydła Biznesu” to kompleksowy projekt skierowany do sektora MSP składający się z prestiżowego rankingu firm, cyklu konferencji oraz merytorycznych dodatków ukazujących się w całym nakładzie Dziennika Gazety Prawnej.
Rokrocznie Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem obejmują: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza oraz wiele innych instytucji wspierających działania przedsiębiorców.
Ogłoszeniu wyników rankingu firm towarzyszyć będzie cykl bezpłatnych konferencji dla przedsiębiorców, podczas których udzielane są porady z zakresu pozyskiwania kapitału, zarządzania należnościami i wprowadzania innowacji. Zebrani eksperci doradzą i pomogą, w jaki sposób najskuteczniej kierować rozwojem firmy.
Spotkania zostały zorganizowane w taki sposób, by dotrzeć do przedsiębiorców z całej Polski i odbędą się kolejno we Wrocławiu (17.09.2013 dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego), Sopocie ( 26.09. 2013 dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego), Krakowie (10.10.2013 dla województw małopolskiego, podkarpackiego), Poznaniu (19.09.2013 dla województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego), Kielcach (21.11.2013 dla województw świętokrzyskiego i lubelskiego), Katowicach (14.11.2013 dla województw śląskiego i opolskiego) oraz w Warszawie (05.12.2013 dla województw mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego), gdzie podczas uroczystej gali całe przedsięwzięcie zostanie podsumowane.

Źródło:
http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/skrzydla_biznesu/
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polskie firmy mają się coraz lepiej

Kolejne dane pokazują, że polska gospodarka wreszcie wchodzi w fazę ożywienia. Taki wniosek płynie m.in. z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) na temat barier w rozwoju firm. Okazuje się, że w trzecim kwartale 2013 r. odsetek przedsiębiorców, dla których słaby popyt jest główną barierą w rozwoju, mocno się skurczył — z 63,5 do 46,9 proc. To znaczy, że firmy wreszcie odnotowują wzrost sprzedaży swoich towarów.
„To bardzo dobra wiadomość. Popyt krajowy w Polsce nadal jest dość słaby, ale ważne, że w ostatnim czasie wreszcie zaczął rosnąć. Coś się w końcu ruszyło, o klienta nie jest już tak trudno, jak jeszcze kwartał temu — mówi w wywiadzie dla Pulsu Biznesu prof. Elżbieta Adamowicz, dyrektor IRG SGH.
Rośnie natomiast odsetek firm, dla których główną barierą w prowadzeniu działalności są nadmierne podatki (z 39,7 do 45,9 proc.) oraz chwiejność prawa (z 30,4 do 31,4 proc.). Paradoksalnie, to dobra wiadomość. Uciążliwość podatków i biurokracji jest bowiem dość stabilna. Przedsiębiorcy narzekają na nie głównie wtedy, kiedy gospodarka ma się dobrze i nie ma innych, wynikających ze zmian cyklicznych powodów do narzekania.
Według badań koniunktury prowadzonych przez Instytut, polska gospodarka ma już dno kryzysu za sobą i od kilku miesięcy wyraźnie wchodzi w fazę ożywienia.
„Nasze wskaźniki koniunktury dla wszystkich sektorów gospodarki — przemysłu, budownictwa, usług i handlu — odnotowały w ostatnim czasie punkt przełomowy. Najpierw przestały spadać, potem się ustabilizowały, a teraz zaczęły rosnąć. Prowadzimy nasze badania już od 14 lat i jeszcze nigdy nas nie zawiodły przy wychwytywaniu takich punktów przełomowych” — mówi prof. Elżbieta Adamowicz.

Źródło:
http://firma.pb.pl/3274415,62904,polskie-firmy-maja-sie-coraz-lepiej
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Więcej ofert pracy w internecie

W lipcu odnotowano niewielki wzrost liczby ofert pracy publikowanych w internecie. Tak wynika z danych Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W przypadku zawodów ekonomicznych najwięcej nowych ofert pracy pojawiło się w lipcu dla marketingowców. Zapotrzebowanie wzrosło również na specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Nieznacznie przybyło wakatów w ubezpieczeniach i administracji biurowej. Obserwowany w ubiegłych miesiącach spadek liczby nowych miejsc pracy kontynuowany jest dla finansistów, bankowców i pozostałych zawodów ekonomicznych, najczęściej wymagających wyższego wykształcenia.

Większy wzrost liczby ofert o zatrudnieniu odnotowano w ubiegłym miesiącu w przypadku miejsc pracy wymagających wykształcenia technicznego. Po kilkumiesięcznym spadku ponowny wzrost obserwujemy w przypadku ogłoszeń dla informatyków.

Ogólnie w 2013 roku wyraźnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się jednak specjaliści od Internetu, w tym projektowania, tworzenia i administrowania stronami www. Przybyło również ofert dla specjalistów od ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Więcej ofert pracy niż przed miesiącem jest w sektorze usług.

Pogarsza się za to sytuacja osób pracujących w budownictwie. Znacznie mniejsze, ale wciąż ograniczenie liczby ofert pracy występuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w 2012r.

Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni. Wg danych opublikowanych przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w sierpniu br., poziom aktywności zawodowej kobiet w woj. mazowieckim w roku 2012 (dane śródroczne) wyniósł 52,6%. Ogółem jego wartość wyniosła 60,2%, przy czym dla mężczyzn 68,8%. Wartości te na tle kraju wyglądają bardzo pozytywnie. W skali kraju współczynnik aktywności zawodowej osiągnął w 2012 r. dla kobiet 48,1% (ogółem 55,9%, dla mężczyzn 64,3%).

Źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polskie firmy wciąż mało inwestują w badania naukowe

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), polskie firmy wydały w 2011 r. ponad 2 mld zł na badania i rozwój. Światowi liderzy, m.in. Toyota, która rocznie wydaje na badania i rozwój ponad 7 mld euro, pozostawiają daleko w tyle polskie firmy. Prof. dr hab. Tadeusz Baczko z INE PAN, jeden z autorów raportu, w wywiadzie udzielonym portalowi Newseria, przywołuje dokument Komisji Europejskiej, w którym wśród 1500 sklasyfikowanych spółek, które najwięcej inwestują w innowacje, nie pojawiła się ani jedna z naszego kraju. Jak podkreśla prof. Baczko, wielkość inwestycji w badania i rozwój w Polsce jest nieproporcjonalna do wielkości rynku.
Nie oznacza to jednak, że w Polsce nie ma innowatorów. Według rankingu INE PAN wśród liderów są zarówno rodzime przedsiębiorstwa, jak i spółki z kapitałem zagranicznym: „Bardzo znaczącymi inwestorami w badania i rozwój w Polsce są: Fiat, Grupa Bumar, firma Asseco, Comarch, Polpharma. Pierwsze trzy wydają na ten cel powyżej 100 mln złotych rocznie” – wymienia profesor Baczko.
Do szczególnie innowacyjnych sektorów profesor zalicza: lotniczy, komunikacyjny oraz technologii medycznych. Przewiduje, że przy lepszej koordynacji najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa mogłyby stać się motorem napędowym nie tylko w tych obszarach rynku, ale i w całej gospodarce.
„Wokół tych usługowych działów rozwijają się bardzo prężne firmy, które mogłyby nadać impet rozwojowi całego sektora, tylko to jest wszystko podzielone na części. Wystarczyłoby sprząc te elementy, żeby dało to bardzo duży efekt wzrostowy” – uważa prof. Baczko. „Naszą szansą jest to, by skłonić, zainteresować i zachęcić firmy światowe, które inwestują w badania i rozwój ogromne kwoty i których większość w Polsce jest obecna, do tego, żeby ich zaangażowanie w gospodarkę Polski było większe” – uważa prof. dr hab. Tadeusz Baczko.
Zdaniem profesora obserwujemy już rosnące zainteresowanie koncernów Polską jako siedzibą centrów badań i rozwoju, jednak dynamika tego procesu powinna być większa. Profesor dodaje, że do tej pory światowi liderzy pod względem innowacyjności inwestowali w innych krajach, np. w Niemczech. Jednak powoli to się zmienia, czego dowodem jest decyzja Samsunga, by w Warszawie umieścić centrum rozwojowe na Europę Środkową i Wschodnią.

Źródło:
http://www.newseria.pl/news/polskie_firmy_wciaz,p1153925649

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-08-19 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia „International trade with Business English”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia „International trade with Business English".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-08-19 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia „Rachunkowość”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia „Rachunkowość".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Mapa polskich pensji

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce to 3,7 tys. zł brutto. Każdy, kto chce zarabiać więcej, powinien pomyśleć o przeprowadzce do Warszawy, bo tu pensje są najwyższe w kraju - średnia to 6 tys. zł brutto miesięcznie. Mieszkańcy Białegostoku na warszawską pensję muszą pracować dwa miesiące - wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Stolica jest poza konkurencją. Nie dość, że zarobki są tu najwyższe w kraju, to jeszcze w ubiegłym roku wielu pracowników mogło liczyć na podwyżki. 8 na 10 mieszkańców Warszawy nie ma powodów do narzekania. Połowa z tej grupy deklaruje, że w ciągu ubiegłego roku ich pensja nie zmniejszyła się, a druga połowa mogła cieszyć się z podwyżek, i to wyższych niż w skali kraju.

W żadnym innym mieście uśrednione zarobki nie są nawet zbliżone do warszawskich. W rankingu najbogatszych mieszczan drugie miejsce ex aequo zajmują gdańszczanie i wrocławianie, a ich pensje wynoszą 4,5 tys. zł. Mieszkańcy Poznania, którzy zajmują najniższy stopień na podium, co miesiąc dostają na konto 4,3 tys. zł. Powyżej 4 tys. zarabiają jeszcze mieszkańcy Grodu Kraka - 4,2 tys. zł, i Katowic - 4 tys. zł.

W pozostałych miastach pensja przekracza 3 tys. zł, ale rzadko zbliża się do granicy 4 tys. Najbliżej jest Szczecin, gdzie pensja to tylko nieco poniżej 4 tys. (3992 zł). Najbiedniejsi są mieszkańcy Kielc - 3,3 tys. zł, Lublina - 3,25 tys. zł i Białegostoku - 3,08 tys. zł.

Finansowa przewaga Warszawy jest jeszcze bardziej wyraźna, gdy przeanalizujemy zarobki najbogatszych mieszkańców miasta. W stolicy 25 proc. mieszkańców (tzw. górny kwartyl) deklarowało, że ich pensja to 10 tys. zł lub więcej. O takiej sowitej wypłacie mieszkańcy innych miast mogą - niestety - zapomnieć. Najbogatsi w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu zarabiają "tylko" nieco ponad 7 tys. zł brutto. Najzamożniejsi poznanianie i katowiczanie odpowiednio: 6,8 tys. zł i 6,4 tys. zł.

Źródło: www.gazetapraca.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-16 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nowe zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski

W lipcu br. Rada ECOFIN formalnie przyjęła zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich w sprawie Krajowych Programów Reform oraz Programów Konwergencji lub Stabilności (ang. country-specific recommendations).

Zalecenia wskazują na działania do podjęcia w latach 2013/2014, których wdrożenie przyczyniać będzie się do realizacji celów strategii „Europa 2020”. Oczekuje się, że sposób realizacji zaleceń zostanie przedstawiony w przyszłorocznej aktualizacji Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” i Programie Konwergencji. Dodatkowo zalecenia powinny zostać wzięte pod uwagę przy projektowaniu i wdrażaniu wsparcia z funduszy europejskich w okresie programowania 2014-2020.

Zalecenia dla Polski dotyczą m.in.:

 • dalszych wysiłków na rzecz konsolidacji fiskalnej,
 • działań poprawiających sytuację osób młodych na rynku pracy,
 • działań wspierających zwiększanie udziału kobiet na rynku pracy, zwłaszcza poprzez inwestowanie w system opieki nad dziećmi,
 • zmian w systemach emerytalnych i działań zwiększających szanse na zatrudnienie osób starszych,
 • dalszych działań służących zapewnieniu otoczenia biznesu sprzyjającego innowacjom,
 • wdrożenia deregulacji zawodów,
 • ograniczenia obciążeń administracyjnych,
 • inwestycji infrastrukturalnych, w dziedzinie energetyki, transportu kolejowego, dostępu do szerokopasmowego Internetu, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodnej.

Zalecenia Rady UE dla Polski: www.mg.gov.pl/

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +