Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-08-14 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

COSME szansą na rozwój przedsiębiorczości

Przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami z obszaru województwa mazowieckiego otwierają się nowe możliwości finansowania. Już w przyszłym roku rusza program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw COSME (Competitiveness of enterprises and SMEs). Budżet przedsięwzięcia planowanego na lata 2014-2020 to 2,3 mld euro.

Podstawowym założeniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), a także wsparcie dla młodych, kreatywnych ludzi. Planowane działania mają kreować środowisko sprzyjające tworzeniu i rozwojowi biznesu, popularyzować kulturę przedsiębiorczości w Europie, zwiększyć trwałą konkurencyjność rodzimych firm w UE oraz pomóc im w ekspansji na zagraniczne rynki.
Jak podkreślił marszałek Adam Struzik, ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania oraz szeroko zakrojone wsparcie w kwestii poznawania i zdobywania europejskich rynków to ważny element efektywnej walki z kryzysem.
Spotkanie, oprócz charakteru informacyjnego, miało na celu także identyfikację podmiotów zainteresowanych udziałem w inicjatywie. Szacuje się, że rocznie program COSME umożliwi blisko 40 tys. firm w UE stworzyć lub zachować ponad 29 tys. miejsc pracy oraz wprowadzić na rynek 900 nowych produktów, usług lub procesów.

Źródło: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4132,cosme-szansa-na-rozwoj-przedsiebiorczosci.html


international
2013-08-14 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news: Jarmark Jagielloński/ Jagiellonian Fair/ la Feria Jagiellonia

Jagiellonian Fair

The event Jarmark Jagiellońki, known as the Jagiellonian Fair in the English translation, will take place from 15th until 18th August in Lublin.
It goes to be the 7th edition of a multicultural event which brings artist from East-Central Europe countries and the topic of the same will be the folk tradition.
During this event we can enjoy in Lublin streets different cultural expressions from those countries, as music, performances, handcrafts, theatre, photography, cinema and even delicious meals. The old tradition will be mixed with the contemporary ones, showing how the culture is in constant progress, keeping the old but improving it with new possibilities.
As usual we will enjoy the music events at the “Po Farze Square” as well in the patio of the Dominican Monastery. For the acting lovers and the old spectacles the meeting point will be the theatre Czeladońka. For the youngest of the family, there will be quite interesting workshops to learn traditional games and how to make folk toys. Attractive to outsiders and locals are the guided visits to the city and night Temples where everybody can discover the unknown side of this historical city. There is also the possibility of enjoying the quality of Polish and International movies in different squares and theatres of the city. If you don’t like this events, you always can feel better buying the handicraft products made by a craftsperson.
If you feel curious to learn folk culture from other regions don’t hesitate to visit Lublin and enjoy this completely free events.
More information at www.jarmarkjagiellonski.pl

La Feria Jagiellonia

El evento Jarmark Jagielloński, conocido como la Feria Jagiellonia en su traducción al español, tendrá lugar desde el 15 hasta el 18 de Agosto en la ciudad de Lublin.
Va a ser la 7ª edición de este evento multicultural que trae artistas de países Centro-Medio Europa y el tema central será la tradición cultural.
Durante este evento podremos disfrutar en las calles de Lublin de diferentes expresiones culturales de dichos países, como música, actuaciones, artesanía, teatro, fotografía, cine e incluso exquisita comida. La vieja tradición se mezclará con formas más contemporáneas, mostrándonos que la cultura está en constante progreso, guardando lo clásico pero mejorándolo con las nuevas posibilidades.
Como habitualmente podremos disfrutar los eventos musicales en la plaza ‘Po Farze” así como en el patio del Convento de los Dominicos. Para los amantes de la actuación y espectáculos tradicionales el lugar de encuentro será en el teatro Czeladońka. Para los más jóvenes de la familia habrá talleres para aprender viejos juegos o como hacer juguetes clásicos. Una actividad atractiva para foráneos y locales serán las visitas guiadas a la ciudad y las visitas nocturnas a los templos, donde todo el mundo puede descubrir el lado más desconocido de esta histórica ciudad. También hay la posibilidad de disfrutas de películas de calidad polacas e internacionales en diferentes plazas y teatros de la ciudad. Si no te gustan estes eventos siempre puedes sentirte mejor comprando los productos hechos por los artesanos.
Si te sientes curioso/a para aprender cultura tradicional de otras regiones, no dudes en visitar Lublin y disfrutar de estes eventos totalmente gratuitos.
Más información en www.jarmarkjagiellonski.pl


świętokrzyskie
2013-08-14 |

Nowe oferty pracy w woj. świętokrzyskim

 Informujemy, że w zakładce praca dostępne są oferty pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim dla specjalisty/ki ds. organizacji usług oraz dla specjalisty/ki ds. promocji, rekrutacji i obsługi biura.


mazowieckie
2013-08-13 |

Czy znajdzie się miejsce na strategię odpowiedzialnego biznesu?

Resort finansów oraz rozwoju regionalnego prowadzą prace nad programami operacyjnymi, przewidzianymi w nowej perspektywie finansowej UE. Program „Inteligentny rozwój” daje przedsiębiorstwom możliwość uzyskania pieniędzy na rozwój innowacyjności- można tutaj mówić o promocji CSR.

Elementem Innego programu, „Wiedza, edukacja, rozwój”, będzie powołanie Funduszu Społecznego, którego zadania można określić jako przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie zarządzania różnorodnością w firmie itp. Można przez to rozumieć poruszanie problemów wykluczonych czy kwestie uczenia ustawicznego. We wszelkich ustaleniach programu zauważa się położenie akcentu na to, aby przedsiębiorca dostawał pieniądze na to, co jest zorientowane na CSR.

Wszelkie instytucje, sięgające po unijną pomoc, będą musiały zapoznać się z zasadami CSR, tak jak jest to przewidziane w dokumentach, które określają zasady działania nowych programów operacyjnych.

Źródło oraz więcej informacji: www.portalsamorzadowy.pl
Założenia programu: http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Documents/Zalozenia_PO_IR_maj_2013.pdf


mazowieckie
2013-08-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: wartość dodana projektu innowacyjnego

Zasadniczą przesłanką do podjęcia realizacji projektu innowacyjnego jest wynikająca z niego wartość dodana innowacji w stosunku do obecnej praktyki, współtworzona przede wszystkim przez wypracowany i przetestowany produkt finalny. Wartością dodaną innowacji jest więc jej przewaga nad dotychczasową praktyką, ponieważ wykorzystanie nowych, wypracowanych w projekcie i przetestowanych produktów będzie lepsze i efektywniejsze z punktu widzenia m.in. ponoszonych nakładów (np. skorzystanie z doświadczeń współpracy ponadnarodowej będzie mniej kosztowne niż opracowanie produktu od początku na gruncie krajowym).

Od projektodawcy wymaga się pokazania wartości dodanej wynikającej z innowacji. Wartość dodana innowacji powinna dotyczyć raczej nowego rozwiązania, modelu, narzędzia, instrumentu i wiązać się z produktem finalnym, jego elementami składowymi niż z dodatkowymi korzyściami, których nie można byłoby osiągnąć bez wsparcia EFS, jak to zwykle opisuje się w projektach standardowych.

Warto podkreślić, iż w projekcie innowacyjnym granica między wartością dodaną a innowacyjnością jest bardzo płynna i umowna, bo właśnie innowacyjność projektu stanowi jego podstawową wartość dodaną.

Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Drugie spotkanie uzgodnieniowe

9 sierpnia odbyło się drugie spotkanie uzgodnieniowe, którego celem było poznanie opinii grup docelowych, tj. pracodawców, kobiet, przedstawicieli instytucji rynku pracy, etc. na temat opracowywanych elementów innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym.

Spotkanie podzielone było na dwie części. O godz. 9:00 koncepcje swoich modeli przedstawiały kolejno dr Anna Sabat, mgr Joanna Szymonek oraz mgr Agnieszka Kuba-Broniowska. Od godz. 13 koncepcje swoich modeli prezentowały mgr Katarzyna Tadeusiak-Jeznach i mgr Marta Goroszkiewicz. Uczestnicy spotkania zgłaszali własne wnioski, propozycję i pomysły do przedstawionych koncepcji i założeń.

Na stronie internetowej projektu, w zakładce Konsultacje projektu/empowerment zamieszczone zostały wygłoszone prezentacje w wersji pdf. Do dnia 15 sierpnia można zgłaszać swoje uwagi drogą elektroniczną.

W zakładce Galeria zamieszczone są zdjęcia ze spotkania.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Innowacje w administracji publicznej

Europejskie nagrody w dziedzinie innowacji w administracji publicznej to forma uznania dla najbardziej innowacyjnych i dalekosiężnych inicjatyw publicznych, które przynoszą korzyść obywatelom, przedsiębiorstwom lub podmiotom z sektora edukacji i badań naukowych.

Nagrody w wysokości 100 tys. euro uzyskało dziewięć inicjatyw z Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii (dwóch laureatów), Niderlandów, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa. Udostępnianie za pośrednictwem telefonu zintegrowanych informacji z zakresu opieki zdrowotnej, platforma internetowa dotycząca możliwości finansowania dla przedsiębiorstw czy system wykrywania plagiatów dla instytucji szkolnictwa wyższego to zwycięskie inicjatywy publiczne nagrodzone w 2013r. przez Komisję Europejską.

Na konkurs wpłynęły 203 zgłoszenia pochodzące z Unii Europejskiej. Zwycięzców wyłoniono w oparciu o cztery kryteria: gospodarcze skutki inicjatywy; jej znaczenie wobec wyzwań stojących przed społeczeństwami; oryginalność koncepcji i łatwość jej odtwarzania; oraz planowany sposób wykorzystania środków z nagrody.

Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2012 r. i był otwarty dla organów publicznych ze wszystkich państw członkowskich UE oraz krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym w zakresie badań. Przedstawione inicjatywy musiały w momencie zgłoszenia działać przez okres od jednego do czterech lat. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.ec.europa.eu/admin-innovators

Źródło: www.pi.gov.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


mazowieckie
2013-08-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konsultacje wstępnych założeń modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Miło nam poinformować, iż w zakładce Konsultacje produktu/empowerment dostępne są już kolejne wstępne założenia, stanowiące elementy modelu opracowanego w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 15 sierpnia br. na adres: b.grzybowska@ffi.org.pl

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-08-12 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Rachunkowość"

Szanowni Państwo,

w niedzielę 11 sierpnia 2013 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Rachunkowość", w którym wzięło udział 5 uczestniczek.

Szkolenie w wymiarze 90 godz. dydakt. było realizowane od 15 czerwca do 11 sierpnia 2013r. Dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nadchodzi koniec wielkiego bezrobocia?

Dane Eurostatu dla Polski zapowiadają koniec kryzysu dla rynku pracy w naszym państwie. Bezrobocie spadło niewiele, bo o 0,1%, ale jest to pierwszy spadek od marca 2012 r. Eksperci prognozują kolejne poprawy. Według głównego ekonomisty banku Nordea, Piotra Bujaka, na koniec 2013 r. stopa bezrobocia zmaleje do 10- 10,2%. Przewiduje się, że w ciągu przyszłego roku pracę znajdzie 100 tys. osób.
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej szacuje, że stopa bezrobocia zmniejszyła się do 13,1 proc. w lipcu z 13,2 proc. w czerwcu br.
Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan twierdzi, że poprawę na rynku pracy zawdzięczamy nie tylko pracom sezonowym w okresie wakacyjnym, ale również lekkiemu ożywieniu w gospodarce. Ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej (wzrost o 1,8 proc. r/r, i co ważne - wzrost w większości rodzajów działalności przedsiębiorstw), wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu (o 3 proc. r/r i także co ważne - w 25 z 34 działów przemysłu), silnego wzrostu wskaźnika PMI (do poziomu wyraźnie wskazującego na poprawę sytuacji w przemyśle), wzrostu wynagrodzeń w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. o 2,5 proc. przy inflacji w tym okresie na poziomie 0,6 proc. pozwalają prognozować poprawę sytuacji w gospodarce w drugiej połowie 2013 r.
Z drugiej strony jesień może niestety przynieść pogorszenie sytuacji, bowiem wrzesień i październik to okres, gdy rejestrują się w urzędach pracy absolwenci, którzy zakończyli edukację, ale wakacje chcieli wykorzystać na inne niż szukanie pracy aktywności. Chyba że wzrost gospodarczy, w najbliższych miesiącach, rzeczywiście przyspieszy i, co ważne, towarzyszyć mu będzie większa skłonność przedsiębiorstw do zatrudniania, co nie jest takie pewne. Zatrudnienie reaguje bowiem na poprawę sytuacji w gospodarce z dość dużym - kilkumiesięcznym - opóźnieniem.
Źródło:
http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/1/bezrobocie_znowu_ciut_w_dol
http://spoleczenstwo.newsweek.pl/koniec-wielkiego-bezrobocia-nowe-dane-eurostatu-zaskakuja,107023,1,1.html
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +