Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2013-08-14 |

Nowe oferty pracy w woj. świętokrzyskim

 Informujemy, że w zakładce praca dostępne są oferty pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim dla specjalisty/ki ds. organizacji usług oraz dla specjalisty/ki ds. promocji, rekrutacji i obsługi biura.


mazowieckie
2013-08-13 |

Czy znajdzie się miejsce na strategię odpowiedzialnego biznesu?

Resort finansów oraz rozwoju regionalnego prowadzą prace nad programami operacyjnymi, przewidzianymi w nowej perspektywie finansowej UE. Program „Inteligentny rozwój” daje przedsiębiorstwom możliwość uzyskania pieniędzy na rozwój innowacyjności- można tutaj mówić o promocji CSR.

Elementem Innego programu, „Wiedza, edukacja, rozwój”, będzie powołanie Funduszu Społecznego, którego zadania można określić jako przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie zarządzania różnorodnością w firmie itp. Można przez to rozumieć poruszanie problemów wykluczonych czy kwestie uczenia ustawicznego. We wszelkich ustaleniach programu zauważa się położenie akcentu na to, aby przedsiębiorca dostawał pieniądze na to, co jest zorientowane na CSR.

Wszelkie instytucje, sięgające po unijną pomoc, będą musiały zapoznać się z zasadami CSR, tak jak jest to przewidziane w dokumentach, które określają zasady działania nowych programów operacyjnych.

Źródło oraz więcej informacji: www.portalsamorzadowy.pl
Założenia programu: http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Documents/Zalozenia_PO_IR_maj_2013.pdf


mazowieckie
2013-08-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: wartość dodana projektu innowacyjnego

Zasadniczą przesłanką do podjęcia realizacji projektu innowacyjnego jest wynikająca z niego wartość dodana innowacji w stosunku do obecnej praktyki, współtworzona przede wszystkim przez wypracowany i przetestowany produkt finalny. Wartością dodaną innowacji jest więc jej przewaga nad dotychczasową praktyką, ponieważ wykorzystanie nowych, wypracowanych w projekcie i przetestowanych produktów będzie lepsze i efektywniejsze z punktu widzenia m.in. ponoszonych nakładów (np. skorzystanie z doświadczeń współpracy ponadnarodowej będzie mniej kosztowne niż opracowanie produktu od początku na gruncie krajowym).

Od projektodawcy wymaga się pokazania wartości dodanej wynikającej z innowacji. Wartość dodana innowacji powinna dotyczyć raczej nowego rozwiązania, modelu, narzędzia, instrumentu i wiązać się z produktem finalnym, jego elementami składowymi niż z dodatkowymi korzyściami, których nie można byłoby osiągnąć bez wsparcia EFS, jak to zwykle opisuje się w projektach standardowych.

Warto podkreślić, iż w projekcie innowacyjnym granica między wartością dodaną a innowacyjnością jest bardzo płynna i umowna, bo właśnie innowacyjność projektu stanowi jego podstawową wartość dodaną.

Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Drugie spotkanie uzgodnieniowe

9 sierpnia odbyło się drugie spotkanie uzgodnieniowe, którego celem było poznanie opinii grup docelowych, tj. pracodawców, kobiet, przedstawicieli instytucji rynku pracy, etc. na temat opracowywanych elementów innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym.

Spotkanie podzielone było na dwie części. O godz. 9:00 koncepcje swoich modeli przedstawiały kolejno dr Anna Sabat, mgr Joanna Szymonek oraz mgr Agnieszka Kuba-Broniowska. Od godz. 13 koncepcje swoich modeli prezentowały mgr Katarzyna Tadeusiak-Jeznach i mgr Marta Goroszkiewicz. Uczestnicy spotkania zgłaszali własne wnioski, propozycję i pomysły do przedstawionych koncepcji i założeń.

Na stronie internetowej projektu, w zakładce Konsultacje projektu/empowerment zamieszczone zostały wygłoszone prezentacje w wersji pdf. Do dnia 15 sierpnia można zgłaszać swoje uwagi drogą elektroniczną.

W zakładce Galeria zamieszczone są zdjęcia ze spotkania.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Innowacje w administracji publicznej

Europejskie nagrody w dziedzinie innowacji w administracji publicznej to forma uznania dla najbardziej innowacyjnych i dalekosiężnych inicjatyw publicznych, które przynoszą korzyść obywatelom, przedsiębiorstwom lub podmiotom z sektora edukacji i badań naukowych.

Nagrody w wysokości 100 tys. euro uzyskało dziewięć inicjatyw z Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii (dwóch laureatów), Niderlandów, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa. Udostępnianie za pośrednictwem telefonu zintegrowanych informacji z zakresu opieki zdrowotnej, platforma internetowa dotycząca możliwości finansowania dla przedsiębiorstw czy system wykrywania plagiatów dla instytucji szkolnictwa wyższego to zwycięskie inicjatywy publiczne nagrodzone w 2013r. przez Komisję Europejską.

Na konkurs wpłynęły 203 zgłoszenia pochodzące z Unii Europejskiej. Zwycięzców wyłoniono w oparciu o cztery kryteria: gospodarcze skutki inicjatywy; jej znaczenie wobec wyzwań stojących przed społeczeństwami; oryginalność koncepcji i łatwość jej odtwarzania; oraz planowany sposób wykorzystania środków z nagrody.

Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2012 r. i był otwarty dla organów publicznych ze wszystkich państw członkowskich UE oraz krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym w zakresie badań. Przedstawione inicjatywy musiały w momencie zgłoszenia działać przez okres od jednego do czterech lat. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.ec.europa.eu/admin-innovators

Źródło: www.pi.gov.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


mazowieckie
2013-08-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konsultacje wstępnych założeń modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Miło nam poinformować, iż w zakładce Konsultacje produktu/empowerment dostępne są już kolejne wstępne założenia, stanowiące elementy modelu opracowanego w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 15 sierpnia br. na adres: b.grzybowska@ffi.org.pl

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-08-12 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Rachunkowość"

Szanowni Państwo,

w niedzielę 11 sierpnia 2013 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Rachunkowość", w którym wzięło udział 5 uczestniczek.

Szkolenie w wymiarze 90 godz. dydakt. było realizowane od 15 czerwca do 11 sierpnia 2013r. Dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nadchodzi koniec wielkiego bezrobocia?

Dane Eurostatu dla Polski zapowiadają koniec kryzysu dla rynku pracy w naszym państwie. Bezrobocie spadło niewiele, bo o 0,1%, ale jest to pierwszy spadek od marca 2012 r. Eksperci prognozują kolejne poprawy. Według głównego ekonomisty banku Nordea, Piotra Bujaka, na koniec 2013 r. stopa bezrobocia zmaleje do 10- 10,2%. Przewiduje się, że w ciągu przyszłego roku pracę znajdzie 100 tys. osób.
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej szacuje, że stopa bezrobocia zmniejszyła się do 13,1 proc. w lipcu z 13,2 proc. w czerwcu br.
Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan twierdzi, że poprawę na rynku pracy zawdzięczamy nie tylko pracom sezonowym w okresie wakacyjnym, ale również lekkiemu ożywieniu w gospodarce. Ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej (wzrost o 1,8 proc. r/r, i co ważne - wzrost w większości rodzajów działalności przedsiębiorstw), wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu (o 3 proc. r/r i także co ważne - w 25 z 34 działów przemysłu), silnego wzrostu wskaźnika PMI (do poziomu wyraźnie wskazującego na poprawę sytuacji w przemyśle), wzrostu wynagrodzeń w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. o 2,5 proc. przy inflacji w tym okresie na poziomie 0,6 proc. pozwalają prognozować poprawę sytuacji w gospodarce w drugiej połowie 2013 r.
Z drugiej strony jesień może niestety przynieść pogorszenie sytuacji, bowiem wrzesień i październik to okres, gdy rejestrują się w urzędach pracy absolwenci, którzy zakończyli edukację, ale wakacje chcieli wykorzystać na inne niż szukanie pracy aktywności. Chyba że wzrost gospodarczy, w najbliższych miesiącach, rzeczywiście przyspieszy i, co ważne, towarzyszyć mu będzie większa skłonność przedsiębiorstw do zatrudniania, co nie jest takie pewne. Zatrudnienie reaguje bowiem na poprawę sytuacji w gospodarce z dość dużym - kilkumiesięcznym - opóźnieniem.
Źródło:
http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/1/bezrobocie_znowu_ciut_w_dol
http://spoleczenstwo.newsweek.pl/koniec-wielkiego-bezrobocia-nowe-dane-eurostatu-zaskakuja,107023,1,1.html


ogólnopolskie
2013-08-09 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrost wskaźnika PMI dla Polski

Według najnowszych danych PMI (Purchasing Managers’ Index – Wskaźnik Menedżerów Logistyki) opracowanych przez Markit na zlecenie HSBC na początku III kwartału po raz pierwszy od ponad roku poprawiła się sytuacja w polskim sektorze przemysłowym. Wyraźny wzrost liczby nowych zamówień doprowadził do pierwszego od kwietnia 2012 roku wzrostu wielkości produkcji. Firmy zwiększyły także aktywność zakupową. Poziom zatrudnienia ponownie zmalał, jednak tempo spadku liczby miejsc pracy pozostało słabe. Koszty produkcji wzrosły po raz pierwszy od siedmiu miesięcy, jednak biorąc pod uwagę dane historyczne tempo tego wzrostu było bardzo słabe. Z kolei ceny wyrobów gotowych ponownie odnotowały spadek.
W lipcu wskaźnik PMI wzrósł trzeci miesiąc z rzędu z poziomu 49.3 do 51.1. Najnowszy odczyt wskazał na ogólną poprawę warunków w sektorze przemysłowym, kończąc okres spadków rozpoczęty w kwietniu 2012 roku. Ponadto wskaźnik PMI osiągnął najwyższą wartość od stycznia 2012 roku i większą niż średnia z badań długoterminowych, która wynosi 49.9. Wzrost wskaźnika miesiąc do miesiąca był drugim największym od czterdziestu czterech miesięcy.
Jak czytamy w komentarzu eksperta HSBC, „W lipcu indeks PMI wreszcie przebił się do strefy wzrostu, przy wsparciu ze strony rosnących indeksów produkcji i nowych zamówień. Indeks PMI wzrósł powyżej granicy 50 punktów po raz pierwszy od piętnastu miesięcy. Towarzyszył temu wzrost cen kosztów produkcji i wolniejszy spadek cen wyrobów gotowych w lipcu. Wraz z lepszymi od oczekiwań danymi o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w czerwcu, odczyt ten wspiera decyzję RPP z początku lipca o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych. Badanie PMI, podobnie jak inne dane z polskiej gospodarki, wskazuje na dno spowolnienia w pierwszej połowie 2013 roku. Najważniejszym pytaniem pozostaje teraz tempo ożywienia w kolejnych kwartałach. Pozostajemy ostrożni w naszych szacunkach. Ostrożni też wydają się być producenci w badaniu PMI. Indeks zatrudnienia utrzymał się w lipcu poniżej granicy 50 punktów, wskazując na kontynuację redukcji zatrudnienia przez przedsiębiorców. Firmy po raz pierwszy od stycznia 2012 roku zwiększyły zakupy nadkładów środków produkcji, ale zapasy nakładów i wyrobów gotowych ciągle spadały w lipcu, chociaż w wolniejszym tempie.”

Źródło: www.hsbc.com


mazowieckie
2013-08-09 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Pracodawcy stawiają na przyjazną rekrutację

Już 20 firm zgłosiło się do nowego projektu, który ma promować dobre praktyki podczas rekrutowania kandydatów do pracy. Ernst & Young, Orange Polska, Konica Minolta i Instytut Nafty i Gazu – to niektórzy z ponad 20 pracodawców, którzy chcą przystąpić do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Koalicja utworzona na początku czerwca z inicjatywy eRecruitera, polskiego systemu do zarządzania rekrutacjami on-line (należy do grupy Pracuj), ma promować dobre praktyki w komunikacji z kandydatami. Bo ci często nie mogą się dziś doczekać odpowiedzi na przesłaną do firmy aplikację. To błąd, gdyż 
– jak przypomina Marcin Sieńczyk, szef eRecruitera – dobrze potraktowany kandydat, nawet jeśli nie zostanie pracownikiem firmy, może być przychylnym odbiorcą jej produktów i usług.

Wizerunek firmy jako przyjaznej kandydatom może też odegrać niebagatelną rolę za jakiś czas, kiedy na rynku pracy nastąpi zmiana i w większości sektorów to pracownicy będą dyktować warunki 
– przekonuje Sieńczyk.

Przystąpienie do koalicji jest dobrowolne i nie będzie poprzedzone audytem. Natomiast jej uczestnicy zobowiązują się do postępowania zgodnie z zasadami Kodeksu Dobrych Praktyk w Rekrutacji – w tym do udzielania kandydatom informacji zwrotnej na przesłane aplikacje oraz do dbałości o poufność i bezpieczeństwo ich danych.

Źródło: http://www.ekonomia.rp.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +