Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-08-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konsultacje wstępnych założeń modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Miło nam poinformować, iż w zakładce Konsultacje produktu/empowerment dostępne są już kolejne wstępne założenia, stanowiące elementy modelu opracowanego w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 15 sierpnia br. na adres: b.grzybowska@ffi.org.pl

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-08-12 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Rachunkowość"

Szanowni Państwo,

w niedzielę 11 sierpnia 2013 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Rachunkowość", w którym wzięło udział 5 uczestniczek.

Szkolenie w wymiarze 90 godz. dydakt. było realizowane od 15 czerwca do 11 sierpnia 2013r. Dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nadchodzi koniec wielkiego bezrobocia?

Dane Eurostatu dla Polski zapowiadają koniec kryzysu dla rynku pracy w naszym państwie. Bezrobocie spadło niewiele, bo o 0,1%, ale jest to pierwszy spadek od marca 2012 r. Eksperci prognozują kolejne poprawy. Według głównego ekonomisty banku Nordea, Piotra Bujaka, na koniec 2013 r. stopa bezrobocia zmaleje do 10- 10,2%. Przewiduje się, że w ciągu przyszłego roku pracę znajdzie 100 tys. osób.
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej szacuje, że stopa bezrobocia zmniejszyła się do 13,1 proc. w lipcu z 13,2 proc. w czerwcu br.
Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan twierdzi, że poprawę na rynku pracy zawdzięczamy nie tylko pracom sezonowym w okresie wakacyjnym, ale również lekkiemu ożywieniu w gospodarce. Ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej (wzrost o 1,8 proc. r/r, i co ważne - wzrost w większości rodzajów działalności przedsiębiorstw), wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu (o 3 proc. r/r i także co ważne - w 25 z 34 działów przemysłu), silnego wzrostu wskaźnika PMI (do poziomu wyraźnie wskazującego na poprawę sytuacji w przemyśle), wzrostu wynagrodzeń w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. o 2,5 proc. przy inflacji w tym okresie na poziomie 0,6 proc. pozwalają prognozować poprawę sytuacji w gospodarce w drugiej połowie 2013 r.
Z drugiej strony jesień może niestety przynieść pogorszenie sytuacji, bowiem wrzesień i październik to okres, gdy rejestrują się w urzędach pracy absolwenci, którzy zakończyli edukację, ale wakacje chcieli wykorzystać na inne niż szukanie pracy aktywności. Chyba że wzrost gospodarczy, w najbliższych miesiącach, rzeczywiście przyspieszy i, co ważne, towarzyszyć mu będzie większa skłonność przedsiębiorstw do zatrudniania, co nie jest takie pewne. Zatrudnienie reaguje bowiem na poprawę sytuacji w gospodarce z dość dużym - kilkumiesięcznym - opóźnieniem.
Źródło:
http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/1/bezrobocie_znowu_ciut_w_dol
http://spoleczenstwo.newsweek.pl/koniec-wielkiego-bezrobocia-nowe-dane-eurostatu-zaskakuja,107023,1,1.html


ogólnopolskie
2013-08-09 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrost wskaźnika PMI dla Polski

Według najnowszych danych PMI (Purchasing Managers’ Index – Wskaźnik Menedżerów Logistyki) opracowanych przez Markit na zlecenie HSBC na początku III kwartału po raz pierwszy od ponad roku poprawiła się sytuacja w polskim sektorze przemysłowym. Wyraźny wzrost liczby nowych zamówień doprowadził do pierwszego od kwietnia 2012 roku wzrostu wielkości produkcji. Firmy zwiększyły także aktywność zakupową. Poziom zatrudnienia ponownie zmalał, jednak tempo spadku liczby miejsc pracy pozostało słabe. Koszty produkcji wzrosły po raz pierwszy od siedmiu miesięcy, jednak biorąc pod uwagę dane historyczne tempo tego wzrostu było bardzo słabe. Z kolei ceny wyrobów gotowych ponownie odnotowały spadek.
W lipcu wskaźnik PMI wzrósł trzeci miesiąc z rzędu z poziomu 49.3 do 51.1. Najnowszy odczyt wskazał na ogólną poprawę warunków w sektorze przemysłowym, kończąc okres spadków rozpoczęty w kwietniu 2012 roku. Ponadto wskaźnik PMI osiągnął najwyższą wartość od stycznia 2012 roku i większą niż średnia z badań długoterminowych, która wynosi 49.9. Wzrost wskaźnika miesiąc do miesiąca był drugim największym od czterdziestu czterech miesięcy.
Jak czytamy w komentarzu eksperta HSBC, „W lipcu indeks PMI wreszcie przebił się do strefy wzrostu, przy wsparciu ze strony rosnących indeksów produkcji i nowych zamówień. Indeks PMI wzrósł powyżej granicy 50 punktów po raz pierwszy od piętnastu miesięcy. Towarzyszył temu wzrost cen kosztów produkcji i wolniejszy spadek cen wyrobów gotowych w lipcu. Wraz z lepszymi od oczekiwań danymi o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w czerwcu, odczyt ten wspiera decyzję RPP z początku lipca o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych. Badanie PMI, podobnie jak inne dane z polskiej gospodarki, wskazuje na dno spowolnienia w pierwszej połowie 2013 roku. Najważniejszym pytaniem pozostaje teraz tempo ożywienia w kolejnych kwartałach. Pozostajemy ostrożni w naszych szacunkach. Ostrożni też wydają się być producenci w badaniu PMI. Indeks zatrudnienia utrzymał się w lipcu poniżej granicy 50 punktów, wskazując na kontynuację redukcji zatrudnienia przez przedsiębiorców. Firmy po raz pierwszy od stycznia 2012 roku zwiększyły zakupy nadkładów środków produkcji, ale zapasy nakładów i wyrobów gotowych ciągle spadały w lipcu, chociaż w wolniejszym tempie.”

Źródło: www.hsbc.com


mazowieckie
2013-08-09 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Pracodawcy stawiają na przyjazną rekrutację

Już 20 firm zgłosiło się do nowego projektu, który ma promować dobre praktyki podczas rekrutowania kandydatów do pracy. Ernst & Young, Orange Polska, Konica Minolta i Instytut Nafty i Gazu – to niektórzy z ponad 20 pracodawców, którzy chcą przystąpić do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Koalicja utworzona na początku czerwca z inicjatywy eRecruitera, polskiego systemu do zarządzania rekrutacjami on-line (należy do grupy Pracuj), ma promować dobre praktyki w komunikacji z kandydatami. Bo ci często nie mogą się dziś doczekać odpowiedzi na przesłaną do firmy aplikację. To błąd, gdyż 
– jak przypomina Marcin Sieńczyk, szef eRecruitera – dobrze potraktowany kandydat, nawet jeśli nie zostanie pracownikiem firmy, może być przychylnym odbiorcą jej produktów i usług.

Wizerunek firmy jako przyjaznej kandydatom może też odegrać niebagatelną rolę za jakiś czas, kiedy na rynku pracy nastąpi zmiana i w większości sektorów to pracownicy będą dyktować warunki 
– przekonuje Sieńczyk.

Przystąpienie do koalicji jest dobrowolne i nie będzie poprzedzone audytem. Natomiast jej uczestnicy zobowiązują się do postępowania zgodnie z zasadami Kodeksu Dobrych Praktyk w Rekrutacji – w tym do udzielania kandydatom informacji zwrotnej na przesłane aplikacje oraz do dbałości o poufność i bezpieczeństwo ich danych.

Źródło: http://www.ekonomia.rp.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


lubelskie
2013-08-09 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "International Trade with Business English"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w środę 7 sierpnia 2013 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie "International Trade with Business English"
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogólnopolskie
2013-08-09 | Aktywne obywatelstwo

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi w najbliższy weekend w Lublinie. W ten weekend będzie ich w Lublinie moc.

Kulturalny weekend w Lublinie 9-11 sierpnia 2013


mazowieckie
2013-08-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ogólnopolska baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w instytucjach publicznych

Powstanie ogólnopolska baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w instytucjach publicznych. Każda taka jednostka będzie musiała przesyłać swoje oferty zatrudnienia do urzędu pracy.

Takie zmiany przewiduje najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która trafiła do uzgodnień międzyresortowych. W efekcie w jednym miejscu w internecie będzie można znaleźć ogłoszenia o naborze do korpusu służby cywilnej, na urzędników samorządowych, a także do szkół, przedszkoli i szpitali.

Nowością jest to, że w każdym anonsie ma być informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto. "Obowiązek upubliczniania zarobków może się przełożyć na skuteczność naboru. Kandydaci nie będą już tracić czasu na gromadzenie dokumentów i uczestniczenie w rozmowach o pracę, z której by zrezygnowali ze względu na zbyt niską dla nich pensję" - mówi Wojciech Zieliński z kancelarii premiera.

Jak wylicza dziennik Rzeczpospolita, teraz co piąty nabór w służbie cywilnej jest nieskuteczny. Bo choć dużo osób ubiega się o stanowiska (średnio 35), to wiele rezygnuje, gdy dowiaduje się, ile ma zarabiać.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Rośnie zatrudnienie w innowacyjnych firmach

Firma ADP Polska przygotowała raport na temat zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce. Raport został opracowany w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia w firmach klientów ADP Polska w okresie IV kw. 2010 roku – II kw. 2013 roku. Dane te zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentującymi całość rynku zatrudnienia w Polsce.
Nowoczesna Gospodarka to firmy będące liderami rynku w swoich branżach – innowacyjne, elastyczne organizacyjnie przedsiębiorstwa, często posiadające kapitał zagraniczny i stosujące zaawansowane technologicznie narzędzia. Próba badawcza to ponad 100 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację i IT, finanse oraz farmację.
Jak wynika z raportu ADP Polska, Nowoczesna Gospodarka zwiększyła w ciągu ostatnich trzech miesięcy dynamikę wzrostu zatrudnienia. Co prawda okres kwiecień 2012 r. – marzec 2013 r. przyniósł istotne wyhamowanie spowodowane trudną sytuacją makroekonomiczną – zatrudnienie rosło, ale z każdym kwartałem coraz wolniej. Jednak w II kwartale 2013 r. Nowoczesna Gospodarka nie tylko istotnie wyprzedziła cały rynek, ale także odnotowała większy wzrost zatrudnienia niż w poprzednim kwartale (3,84 proc. vs 3,36 proc.). Eksperci podtrzymują prognozy dotyczące dalszego tworzenia nowych miejsc pracy w najbardziej innowacyjnych firmach – ich zdaniem 2013 rok Nowoczesna Gospodarka zamknie wzrostem zatrudnienia na poziomie 5 proc. Nie wykluczają także, że odbicie odnotuje cały rynek.
Dane ADP Polska pokazują, że już drugi kwartał z rzędu wzrost zatrudnienia jest istotnie wyższy w firmach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki w porównaniu do firm usługowych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy sektor produkcyjny zwiększył zatrudnienie o 6,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy skok zatrudnienia (7,12 proc.) odnotowały duże firmy produkcyjne (powyżej 500 pracowników). W mniejszych firmach (poniżej 500 osób) wzrost wyniósł 5,55 proc.
W II kwartale 2013 r. w firmach z sektora usług Nowoczesnej Gospodarki zatrudnienie wzrosło o 2,62 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. Podobnie jak w całej Nowoczesnej Gospodarki, w firmach usługowych również zwiększyła się dynamika rozwoju, a wzrost zatrudnienia był wyższy niż w poprzednim kwartale. Co ciekawe, w przeciwieństwie do branży produkcyjnej, w firmach usługowych większy wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 500 pracowników (2,9 proc.) niż w dużych firmach (2,55 proc.).

Po więcej szczegółów odsyłamy do raportu Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2013:
www.adp.pl

 


international
2013-08-08 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news: Canaval Sztuk- Mistrzów/ Magician’s carnival/ Carnaval del Mago/ Carnaval du magicien

Canaval Sztuk- Mistrzów

Już dziś rozpoczyna się Canaval Sztuk- Mistrzów 2013. Na ulicach Lublina od czwartku 8 sierpnia do niedzieli 11 sierpnia zaprezentują się artyści cyrkowi, performerzy, buskerzy, akrobaci, żonglerzy w międzynarodowym składzie.

Szczegóły oraz program: www.sztukmistrze.eu
www.kultura.lublin.eu

Magician’s carnival

The Carnival in Lublin will took place from the 8th to the 11th August. For three days, Lublin is enchanted by the avant-garde circus that appeals to everyone and conveys universal messages through the simplest of forms.
Carnival is the period of time to transform people in superheroes, villains, animals, princess, witches, etc. It is the time to have fun. And even more if you are in Lublin.
Here the streets are full of jugglers, fire performers, acrobats, buskes, and people with a lot of enthusiasm for partying.
The main attractions will be:
- City of unusual games: variety of attractive and educational-fitness games for all kids.
- European tale centre: large-format games, learn the lyrics of Koziolek Matolek songs and acquire knowledge about children literature.
- Circus tale: big event created especially for children in combination of theatre-music and circus.
- Pandora’s family circus: mix of juggling, music and air acrobatics.
- Dolls workshop: the participants will have opportunity to build different type of dolls, using hands, face and body to express things.
- Open juggling workshop: workshops (aimed at the beginners) run in few different disciplines like juggling, rope walking, stilts, plates and many more.
- Great juggling parade: biggest parade in the town. It will start at Litewski square on Saturday at 16:00 and finish at Po Farze square.
- Festival Club: stand-up events (performance based on observation and discussion about society-cultural and politic aspects in a funny and abstarct way), music and film.
- Urban Highline: rope walkers stretch the lines between high historic buildings of Lublin Old Town (Lublin Cathedral, Trynitarska Tower, Tribunal, Lublin Town Hall and Marshal Office ) and walk on them.
- Fire night: three fire stages working at the same time to generate the atmosphere of the holy fire (carnival element).
For further information about the programme you can visit the website: www.sztukmistrze.eu/en

Carnaval del Mago

El Carnaval de Lublin tendrá lugar del 8 al 11 de agosto. Durante tres días, Lublin se llenará de magia gracias a un circo de vanguardia que atrae a numerosas personas y transmite mensajes universales a través de la más simple de las formas.
Carnaval es el periodo de tiempo en el que la gente se transforma y puede ser lo que quiera: superhéroes, villanos, animales, princesas, brujas, etc. El objetivo es divertirse. Y eso está asegurado si estás en Lublin.
Aquí las calles se llenan de malabaristas, artistas que juegan con fuego, acróbatas, músicos y gente con muchas ganas de pasárselo bien.
Las atracciones principales este año serán:
- Ciudad de los juegos originales: variedad de atractivos y educativos juegos deportivos para todos los niños.
- Centro europeo de relatos: juegos de gran formato en los que se aprenderán las letras de las canciones de Koziołek y adquirirán conocimientos sobre la literatura infantil.
- Circo de cuentos: gran evento creado especialmente para los niños combinando teatro, música y circo.
- Circo de la familia Pandora: mezcla de malabares, música y acrobacia aérea.
- Taller de muñecas: los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar diferentes tipos de muñecas, y dar forma a las manos, la cara y el cuerpo para expresar emociones.
- Taller de malabarismo: talleres dirigidos a principiantes en los que se ejecutan distintas disciplinas, como malabares, funambulismo, zancos, platos y muchos más.
- Gran desfile de malabares: es el desfile más grande en la ciudad. Se iniciará en la plaza Litewski el sábado a las 16:00 y terminará en la plaza Po Farze.
- Festival Club: eventos stand-up (observación y la discusión sobre los aspectos sociales-culturales y políticos de una manera divertida y abstracta), música y cine.
- Funambulismo urbano: funambulistas caminarán sobre cuerdas flojas situadas entre los edificios históricos del casco antiguo de Lublin (la catedral, la torre trinitaria, el palacio de justicia, el ayuntamiento y la comisaría).
- Noche de fuego: tres plataformas con fuego serán encendidas a la vez para emular la atmósfera del fuego sagrado del carnaval.
Para más información sobre el programa, visite la página web: www.sztukmistrze.eu/en

Carnaval du magicien


Le Carnaval lublinois aura lieu du 8 au 11 Août. Au long de trois jours Lublin sera hanté avec un cirque d’avant-garde qui attire a nombreux personnes et transmettre messages universels a travers de la façon plus simple.
Carnaval est la période du temps dans laquelle les gens se transforment et chacun peut être ce qu’il veut : super héros, scélérats, animaux, princesses, sorcières, etc. L’objectif est s’amuser. Et ça est assuré si tu es a Lublin.
Ici les rues son pleines de jongleurs, des artistes qui jouent avec du feu, des acrobates, musiciens, et des gens avec beaucoup d’envie de faire la fête.
Cette année les principaux attractions seront:
- Cité des jeux originaux : variété de attractifs et éducatifs jeux sportifs pour les enfants.
- Centre européen de récits: jeux de grand format dans lesquels on apprendra les paroles des chansons de Koziołek et on acquerra des connaissances sur la littérature enfantine.
- Cirque des contes: grand événement créé spécialement pour les enfants en combinant du théâtre, de la musique et du cirque.
- Cirque de la famille Pandora: mélange de jongleries, music et acrobatie aérienne.
- Atelier des poupées : les participants auront l’opportunité de développer différents types de poupées, et de donner la forme aux mains, le visage et le corps pour exprimer ses émotions.
- Atelier des jongleries: ateliers adressés aux débutants dans lesquels on pourra apprendre jongleries, funambulisme, échasses, plateaux et beaucoup plus.
- Grand cortège des jongleries: c’est le plus grand cortège à la ville. Son début sera de la place Litewski le samedi a 16:00 heures et finira à la place Po Farze.
- Festival Club: des événements stand-up (observation et discussion sur les aspects sociaux-culturels et politiques d’une façon drôle et abstract), musique et cinéma.
-Funambulisme urbain : des funambulistes marcheront sur des cordes raides situées entres les bâtiments historiques du centre ville de Lublin (la cathédral, la tour trinitaire, le palais de justice, l’hôtel de ville et le commissariat).
- Nuit du feu: trois plateformes avec du feu seront allumées au même temps pour créer l’atmosphère du feu sacré du carnaval.
Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas en visiter le site  www.sztukmistrze.eu/en

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +