Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-08-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Najwięcej upadłości firm od dekady

Euler Hermes Collections na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego, zbadała sytuację polskich firm w lipcu w kontekście bankructw. Sądy poinformowały o upadłości 98 firm (wobec 75 w lipcu 2012 roku). Łącznie liczony ostatni znany obrót tych firm wyniósł ok. 2 mld złotych przy analogicznie łącznie liczonym zatrudnieniu ok. 3,5 tys. osób.
Od początku roku opublikowano informację o upadłości 581 przedsiębiorstw wobec 547 w tym samym okresie 2012 roku (wzrost ich liczby o 7%). Pomimo iż w większości upadają firmy o raczej regionalnej skali działalności, to rośnie także liczba upadłości z reguły większych od nich spółek akcyjnych – takich opublikowanych orzeczeń było dotychczas o 20% więcej niż w ubiegłym roku.
Ponownie największe problemy wyrażone ilością upadłości ma budownictwo – to w tym sektorze było w lipcu najwięcej opublikowanych upadłości (aż 1/3 – bo 33 takie przypadki). Najwięcej od października ubiegłego roku – zakończenie sezonu budowlanego, podczas gdy obecnie jesteśmy w jego szczycie.
Z podobnymi problemami boryka się dystrybucja – w ciągu miesiąca upadło aż dwudziestu dystrybutorów hurtowych. Duża liczba (blisko połowa) hurtowników, jak i producentów, którzy upadli powiązana była z budownictwem.
Największą liczbę upadłości odnotowano na Dolnym Śląsku (15), na Mazowszu (15), w Małopolsce (14) i na Śląsku (11). W województwie mazowieckim połowa upadłości w lipcu miała miejsce w hurcie, i były to upadłości największe w tym województwie (dwie z nich dotyczyły firm o obrocie powyżej 100 milionów złotych). Także w województwie podkarpackim największa upadłość dotyczyła hurtownika materiałów dla budownictwa (hydraulika grzewcza), upadł ponadto producent cegieł i dachówek oraz firma budownictwa drogowego – tak więc trzy z czterech bankructw w tym województwie związane były z budownictwem.
„Liczba prawie 100 upadłości w skali miesiąca jest największa od dekady, gdy 10 lat temu, przed akcesją do UE i jeszcze na fali spowolnienia „millenijnego” była ona na wysokim poziomie” – mówi Tomasz Starus, Dyrektor Biura Oceny Ryzyka i Główny Analityk w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes z Grupy Allianz. „Bliscy tej liczby byliśmy w maju i październiku ubiegłego roku. Świadczy to o tym, że nie ma łatwego przejścia ze „strefy cienia” w słoneczny obszar prosperity. Dynamika eksportu, jak i popytu wewnętrznego są jak na razie zbyt małe, aby wyrównać straty, jakie ponosi budownictwo (spadek produkcji sprzedanej o -21,5% w stosunku do ub. roku – za GUS). Odbudowanie popytu, napływ nowych środków do gospodarki i budżetu, możliwość przeznaczenia ich na nowe inwestycje wymaga czasu – tak, iż poprawy w budownictwie nie należy spodziewać się szybko”.

Więcej informacji:
www.eulerhermes.pl/centrum-prasowe/wiadomosci


mazowieckie
2013-08-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nowelizacja kodeksu pracy dot. urlopu wychowawczego

Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy. Zmiana zakłada, że jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy.

Obecnie pracownik zatrudniony co najmniej przez sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko czterech lat. W tym czasie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, ale nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego. Składki finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS-u.

Wydłużenie do czterech miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego jest następstwem dyrektywy unijnej dot. zwiększenia minimalnego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Przyznaje także każdemu rodziców lub opiekunów dziecka wyłączne prawo do jednego z 36 miesięcy urlopu. Jeżeli jedno z rodziców zrezygnuje ze swojej części (której nie można przenieść), oznaczać to będzie w praktyce, że urlop wyniesie maksymalnie 35 miesięcy. Urlop będzie mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas, w czterech częściach.

Zgodnie z ustawą urlop będzie można wziąć do ukończenia przez dziecko pięciu lat.
Podczas prac nad nowelizacją posłowie podjęli próbę sformowania definicji samotnego rodzica, aby grupa ta nie została nową regulacją pokrzywdzona. Wprowadzono zapis mówiący, że jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna, przysługuje mu urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, a także, że rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli drugi rodzic dziecka nie żyje lub gdy nie przysługuje mu bądź została mu ograniczona władza rodzicielska.

Źródło: http://gazetapraca.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Umowa o pracę czy zlecenie? – rozstrzygnięcia brak

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy lepsza jest stała, pewna umowa o pracę, czy krótsza, lecz finansowo korzystniejsza umowa cywilnoprawna. W zakończonej 31 lipca sondzie na stronie projektu, nieznaczną przewagę zyskała umowa o pracę (42% odpowiedzi) przed umową cywilnoprawną (36%). 23% użytkowników/czek nie było zdecydowanych.

W sondzie wzięło udział 84 osób, w tym 57 kobiet w okresie od 5 czerwca do 31 lipca br.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poprawa sytuacji w polskiej gospodarce

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) przedstawił w minionym tygodniu raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce w II kwartale 2013 r. oraz prognozy na lata 2014-2015.
Według szacunków IBnGR, w drugim kwartale 2013 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto w odniesieniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku wyniosło 0,7 proc. Nastąpiło zatem zatrzymanie spadku tempa wzrostu gospodarczego (po pięciu kwartałach tendencji spadkowej). Pomimo to odnotowana dynamika była jedną z najniższych obserwowanych w ostatnich latach.
Rolę głównego czynnika wzrostu gospodarczego w drugim kwartale przejął popyt krajowy. Traktować należy to jako pozytywny sygnał płynący z gospodarki, jako że w poprzednich czterech kwartałach wkład popytu krajowego w tworzenie wartości dodanej był ujemny. Tempo wzrostu popytu krajowego w drugim kwartale Instytut szacuje na 0,5 proc. Spośród składników popytu krajowego, najwyższą dynamiką w drugim kwartale odznaczało się spożycie indywidualne. Tempo jego wzrostu IBnGR szacuje na 0,8 proc., z kolei spożycie ogółem wzrosło w tym czasie o 0,5 proc. Czwarty kwartał z rzędu obniżały się nakłady brutto na środki trwałe, czyli wydatki inwestycyjne. W okresie od kwietnia do czerwca spadły one o 1,8 proc., co wiązać należy z ograniczeniem środków na publiczne inwestycje infrastrukturalne, przedłużającym się kryzysem w budownictwie oraz niepewnością wśród przedsiębiorców.
W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki w drugim kwartale były, podobnie jak trzy miesiące wcześniej, usługi rynkowe. Tempo wzrostu wartości dodanej w usługach rynkowych kształtowało się, w opinii IBnGR, na poziomie zbliżonym jak w pierwszym kwartale i wyniosło 2,3 proc. Po raz pierwszy po dwóch kwartałach spadku odnotowany został przyrost wartości dodanej w przemyśle. Wzrost ten był jednak niewielki - wyniósł 0,3 proc. Produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się w tym samym czasie o 0,4 proc. Najgorszą sytuację po raz kolejny odnotowano w budownictwie. Wartość dodana w budownictwie spadła w drugim kwartale aż o 17,2 proc., a produkcja sprzedana budownictwa o 23,1 proc. Decydujące dla tych spadków znaczenie miało ograniczenie wolumenu dużych publicznych inwestycji infrastrukturalnych i dekoniunktura w budownictwie mieszkaniowym.
Tempo wzrostu eksportu (w ujęciu rachunków narodowych) było w okresie od kwietnia do czerwca 2013 roku wyższe niż tempo wzrostu importu. W ocenie Instytutu, eksport wzrósł w tym czasie o 0,7 proc., a import spadł o 0,5 proc. Oznacza to, że kolejny kwartał z rzędu saldo handlowe Polski z zagranicą poprawiło się.
Zdaniem ekspertów Instytutu w 2014 roku koniunktura gospodarcza w Polsce będzie się nadal poprawiać. Tempo wzrostu PKB w przyszłym roku wyniesie 2,6 proc. Nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle, w którym, według prognozy IBnGR, wartość dodana wzrośnie o 2,2 proc. Lepsze wyniki odnotuje także budownictwo, gdzie po okresie głębokiego kryzysu nastąpi odbicie i wzrost wartości dodanej o 4,6 proc. W usługach utrzymywać się będzie natomiast wzrost na poziomie 3 proc.

Więcej informacji:
www.ibngr.pl


mazowieckie
2013-08-02 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

GUS: Płace rosną coraz wolniej

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było w czerwcu tylko o 1,4 proc. wyższe niż rok temu wobec wzrostu o 2,3 proc. w maju – podał GUS. Wyniosło 3808,63 zł.

Wzrost jest znacznie niższy niż spodziewali się analitycy, średnia prognoz w ankiecie „Rzeczpospolitej" wyniosła 2,2 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosło o 2,9 proc. W okresie styczeń-czerwiec przeciętne wynagrodzenie rosło o 2,5 proc. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu inflacji) wzrósł w czerwcu o 0,4 proc. r./r. wobec wzrostu o 0,8 proc. w maju. Czerwiec był także kolejnym miesiącem spadku liczby zatrudnionych. W sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 5488 tys. osób, to o 0,8 proc. mniej niż rok temu. W porównaniu z majem, liczba ta wzrosła o 0,2 proc.

Źródło: http://www.ekonomia.rp.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-08-02 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Nisku

Informujemy, że w okresie 5 - 16 sierpnia 2013 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradcy prawnego i obywatelskiego.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-08-02 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Małe firmy otrzymają 16 mln zł na podniesienie innowacyjności

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 19 ośrodków Krajowego Systemu Usług ma wesprzeć innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak poinformowała dyrektorka departamentu rozwoju instytucji otoczenia biznesu w PARP Mariola Misztak–Kowalska, obecnie podpisywane są umowy z wybranymi ośrodkami. „Podmioty te powinny zacząć oferować nową usługę już w sierpniu. Sądzę, że ośrodki będą pomagać wdrażać innowacyjne rozwiązania i technologie, które znacząco wpłyną na poprawę działalności firmy” - dodała.
Usługa, którą ośrodki będą świadczyły małym i średnim przedsiębiorcom, podzielona została na dwa etapy. Pierwszy to audyt innowacyjności, czyli ocena potencjału i potrzeb przedsiębiorcy w zakresie możliwości wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, wyrobu czy usługi. W ramach takiego audytu przeprowadzona zostanie także m.in. analiza finansowa firmy.
Drugi etap usługi to doradztwo we wdrażaniu innowacji wskazanych w audycie. Pomoc taka może polegać m.in. na opracowaniu przez jednostkę naukową współpracującą z danym ośrodkiem, innowacyjnego rozwiązania wyłącznie na potrzeby przedsiębiorcy.
Pierwszy etap usługi jest bezpłatny, za drugi przedsiębiorca będzie musiał zapłacić, wysokość opłaty uzależniona będzie od skali wykorzystania usługi oraz sposobu wdrożenia innowacji.
Budżet projektu pn. „Doradztwo Krajowej Sieci Innowacji KSU dla innowacyjnych” to 16 mln zł.

Źródło:
http://www.forbes.pl/male-firmy-otrzymaja-16-mln-zl-na-podniesienie-innowacyjnosci,artykuly,159104,1,1.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-08-02 | Aktywne obywatelstwo

Już ponad 6000 osób skorzystało z bezpłatnych porad

Z przyjemnością przekazujemy Państwu comiesięczne Zestawienie prezentujące ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. W lipcu 2013 r. udzielono 309 porad prawnych i obywatelskich 188 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 9255 porad 6062 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-08-02 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Polecamy zapoznać się z opracowanym przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w Lublinie na nadchodzący weekend.

Przewodnik kulturalny weekend 2-4 sierpnia 2013


lubelskie
2013-08-02 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Ostatnie wolne miejsca na I edycję szkolenia "Photoshop"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że kończą się wolne miejsca na I edycję szkolenia "Photoshop".
 
Rozpoczęcie szkolenia już 31 sierpnia 2013 r.
 
Zachęcamy do wypełnienia wstępnego formularza on-line oraz składania kompletnych dokumentów w biurze projektu.
 
Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że rekrutacja trwa w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +