Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-08-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wcześniejsza emerytura – tylko jeśli musimy

Polacy nie chcą przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Zmusza ich do tego utrata pracy i pogorszenie stanu zdrowia. Blisko połowa Polaków przechodzi na emeryturę wcześniej, niż planowała – wynika z badania przeprowadzonego przez Aegon PTE. Wśród wymienianych powodów najczęściej wskazywane są utrata pracy (36 proc.) i pogorszenie stanu zdrowia (26 proc.). Mimo to wcale nam się do emerytury nie spieszy. Ankietowani deklarują, że woleliby stopniowe wycofywanie się z rynku pracy.

Z badania Aegon PTE wynika również, że gdyby Polacy mieli taką możliwość, z rynku pracy wycofywaliby się stopniowo. Na przykład w okresie przedemerytalnym chcieliby mieć bardziej elastyczny czas pracy.

– To również skłoniłoby ich do kontynuowania pracy, nawet po czasie, w którym nabyliby już prawo do emerytury. Ankietowani oczekiwaliby od pracodawców niepowierzania im w okresie przedemerytalnym zadań stresujących i wymagających dużego zaangażowania – wyjaśnia Hadyś. – Ludzie oczekują, że pracodawca będzie korzystał z ich doświadczenia i wiedzy, a nie wykorzystywał ponad ich siły.

W badaniu przeprowadzonym przez AEGON wzięło udział 12 tysięcy osób z 12 krajów Europy, Ameryki Północnej i Chin. Choć Polacy są największymi pesymistami, to obywatele innych krajów również nie patrzą na swoją emeryturę przez różowe okulary. Jedynie 12 proc. wszystkich badanych uważa, że będą dysponować na emeryturze dostatecznymi środkami finansowymi.

Źródło: http://praca.wp.pl/title,Polacy-nie-chca-przechodzic-na-wczesniejsza-emeryture,wid,15856100,wiadomosc.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Pierwsze spotkania uzgodnieniowe

6 sierpnia odbyły się pierwsze spotkania uzgodnieniowe, którego celem było poznanie opinii grup docelowych, tj. pracodawców, kobiet, przedstawicieli instytucji rynku pracy, etc. na temat opracowywanych elementów innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym.

Spotkanie podzielone było na dwie części. O godz. 9:00 koncepcje swoich modeli przedstawiali kolejno dr Anna Sabat, mgr Dominik Kubas, mgr Agnieszka Radziwiłowicz i dr Małgorzata Derfla. W drugiej części prelekcje wygłosiły dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Magdalena Żadkowska, mgr Kamila Jeżowska-Hułas, dr Katarzyna Władyka i dr Anna Sabat.

Uczestnicy spotkania zgłaszali własne wnioski, propozycję i pomysły do przedstawionych koncepcji i założeń.

Na stronie internetowej projektu, w zakładce Konsultacje projektu/empowerment zamieszczone zostały wygłoszone prezentacje w wersji pdf. Przez najbliższy tydzień można zgłaszać swoje uwagi drogą elektroniczną.

W zakładce Galeria zamieszczone są zdjęcia ze spotkania.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konsultacje wstępnych założeń modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Miło nam poinformować, iż w zakładce Konsultacje produktu/empowerment dostępne są już kolejne wstępne założenia, stanowiące elementy modelu opracowanego w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 13 sierpnia br. na adres: b.grzybowska@ffi.org.pl

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Jakie branże mają szanse utrzymać się na rynku

Według danych Coface Poland najmniej upadłości polskich przedsiębiorstw było w 2007 roku Jednak z każdym kolejnym rokiem ich liczba rosła, by w pierwszej połowie 2013 roku osiągnąć najwyższy poziom aż 455 firm. Wynik ten jest o 7 proc. większy niż w ubiegłym roku. Według danych tej samej firmy najwięcej upadłości jest w produkcji (33 proc.), handlu (24,3 proc.), budownictwie (23,2 proc.) oraz transporcie (4 proc.). Przyczyną jest nie tylko kryzys w budowlance, ale również wydłużone terminy płatności, które nie sprzyjają przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. W samym handlu zbankrutowało 111 firm, co stanowi wynik o 14,5 proc. większy w stosunku do poprzedniego roku. Za źródło niepowodzeń większości firm usługowych uznaje się mniejszy poziom konsumpcji w kraju, a także spowolnienie rozwoju gospodarczego. To również skutek konsolidacji rynku, w ramach której wypadają z „gry” ci gracze, którzy są za mało atrakcyjni, by zostać przejętym przez większe firmy. Niektóre biznesy również sami konsumenci skazują na porażkę. Decyduje o tym zbyt duża ilość sklepów oferujących te same produkty, przy podobnych cenach. W efekcie wielu przedsiębiorców pokonuje zbyt duża konkurencja wewnątrz branży oraz walka cenowa.
Jak pokazują prognozy ekonomiczne Komisji Europejskiej do 2015 roku, produkcja nadal będzie odgrywać znaczącą rolę w gospodarce. W samej Polsce liczba pracujących w tej branży zwiększy się o ok. 17 proc. Drugim znaczącym sektorem będą usługi, w których zatrudnienie zwiększy się w Europie o 20 proc., a w naszym kraju nawet o 30 proc. Komisja wskazała również tzw. branże przyszłości, do których należeć będą: zawody związane z Internetem, technologiami informatycznymi i teleinformacyjnymi, nauki przyrodnicze powiązane z ochroną środowiska oraz biotechnologią, transport i logistyka, turystyka, rozrywka i rekreacja, a także edukacja, uwzględniająca: szkolenia, pomoc doradców oraz kształcenie wykorzystujące technologie informatyczno-komunikacyjne, jak np. e-learning. Godną uwagi jest też branża finansowa, która rozwinie się pod postacią ubezpieczeń, bankowości, wykorzystujących nowoczesne systemy teleinformatyczne.
Zdaniem ekspertów nie warto wybierać sprawdzonych pomysłów na biznes, bowiem istnieją nikłe szanse, że uda nam się w znaczący sposób zdobyć rynek branży, na której takich firm jak nasza jest wiele. Wybierając biznes nie powinniśmy kierować się wyłącznie popularnością danej dziedziny branży, ale również możliwościami jej rozwoju. Lepiej wybrać firmę przyszłości, niż prowadzić nieefektywny, ale łatwy biznes.


Źródło:
biznesmazowiecki.pl
 


mazowieckie
2013-08-06 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: nadgodziny w pracy

Pracą nadliczbową jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Ustawodawca w art. 151 § 1 K.p. (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) wskazał, w jakich przypadkach możliwa jest praca w godzinach nadliczbowych. Jest ona dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

W podstawowej organizacji pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę (art. 129 K.p.), z wyjątkiem określonych grup pracowników, których na mocy przepisów odrębnych obowiązują niższe dobowe normy czasu pracy. Stąd w systemie tym godziny nadliczbowe z przekroczeń dobowych w zasadzie występują w razie pracy powyżej 8 godzin na dobę (lub po przekroczeniu obniżonej normy dobowej dla określonych grup zatrudnionych).

W świetle obecnie obowiązujących przepisów, przekroczenia dobowe w tzw. systemie podstawowym mogą także wystąpić w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia pracy w dniu następnym. Związane są one z definicją doby pracowniczej, przez którą dla celów rozliczania czasu pracy należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 K.p.).

W systemie równoważnym godziny nadliczbowe z przekroczeń dobowych powstają w wyniku pracy powyżej normy dobowej, która zasadniczo wynosi 8 godzin, albo przedłużonego w danym dniu wymiaru dobowego, który może wynosić np. 12 godzin. Podstawę do ustalenia czy doszło do pracy w godzinach nadliczbowych stanowi rozkład czasu pracy pracownika. W dniach, na które harmonogram pracownika przewidywał pracę 8-godzinną lub poniżej 8 godzin na dobę, nadgodziny dobowe powstają po przekroczeniu normy wynoszącej 8 godzin. Także wcześniejsze rozpoczęcie pracy w dniu następnym w większości spowoduje wystąpienie pracy nadliczbowej.

Źródło: http://biznes.onet.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Najwięcej upadłości firm od dekady

Euler Hermes Collections na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego, zbadała sytuację polskich firm w lipcu w kontekście bankructw. Sądy poinformowały o upadłości 98 firm (wobec 75 w lipcu 2012 roku). Łącznie liczony ostatni znany obrót tych firm wyniósł ok. 2 mld złotych przy analogicznie łącznie liczonym zatrudnieniu ok. 3,5 tys. osób.
Od początku roku opublikowano informację o upadłości 581 przedsiębiorstw wobec 547 w tym samym okresie 2012 roku (wzrost ich liczby o 7%). Pomimo iż w większości upadają firmy o raczej regionalnej skali działalności, to rośnie także liczba upadłości z reguły większych od nich spółek akcyjnych – takich opublikowanych orzeczeń było dotychczas o 20% więcej niż w ubiegłym roku.
Ponownie największe problemy wyrażone ilością upadłości ma budownictwo – to w tym sektorze było w lipcu najwięcej opublikowanych upadłości (aż 1/3 – bo 33 takie przypadki). Najwięcej od października ubiegłego roku – zakończenie sezonu budowlanego, podczas gdy obecnie jesteśmy w jego szczycie.
Z podobnymi problemami boryka się dystrybucja – w ciągu miesiąca upadło aż dwudziestu dystrybutorów hurtowych. Duża liczba (blisko połowa) hurtowników, jak i producentów, którzy upadli powiązana była z budownictwem.
Największą liczbę upadłości odnotowano na Dolnym Śląsku (15), na Mazowszu (15), w Małopolsce (14) i na Śląsku (11). W województwie mazowieckim połowa upadłości w lipcu miała miejsce w hurcie, i były to upadłości największe w tym województwie (dwie z nich dotyczyły firm o obrocie powyżej 100 milionów złotych). Także w województwie podkarpackim największa upadłość dotyczyła hurtownika materiałów dla budownictwa (hydraulika grzewcza), upadł ponadto producent cegieł i dachówek oraz firma budownictwa drogowego – tak więc trzy z czterech bankructw w tym województwie związane były z budownictwem.
„Liczba prawie 100 upadłości w skali miesiąca jest największa od dekady, gdy 10 lat temu, przed akcesją do UE i jeszcze na fali spowolnienia „millenijnego” była ona na wysokim poziomie” – mówi Tomasz Starus, Dyrektor Biura Oceny Ryzyka i Główny Analityk w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes z Grupy Allianz. „Bliscy tej liczby byliśmy w maju i październiku ubiegłego roku. Świadczy to o tym, że nie ma łatwego przejścia ze „strefy cienia” w słoneczny obszar prosperity. Dynamika eksportu, jak i popytu wewnętrznego są jak na razie zbyt małe, aby wyrównać straty, jakie ponosi budownictwo (spadek produkcji sprzedanej o -21,5% w stosunku do ub. roku – za GUS). Odbudowanie popytu, napływ nowych środków do gospodarki i budżetu, możliwość przeznaczenia ich na nowe inwestycje wymaga czasu – tak, iż poprawy w budownictwie nie należy spodziewać się szybko”.

Więcej informacji:
www.eulerhermes.pl/centrum-prasowe/wiadomosci


mazowieckie
2013-08-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nowelizacja kodeksu pracy dot. urlopu wychowawczego

Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy. Zmiana zakłada, że jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy.

Obecnie pracownik zatrudniony co najmniej przez sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko czterech lat. W tym czasie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, ale nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego. Składki finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS-u.

Wydłużenie do czterech miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego jest następstwem dyrektywy unijnej dot. zwiększenia minimalnego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Przyznaje także każdemu rodziców lub opiekunów dziecka wyłączne prawo do jednego z 36 miesięcy urlopu. Jeżeli jedno z rodziców zrezygnuje ze swojej części (której nie można przenieść), oznaczać to będzie w praktyce, że urlop wyniesie maksymalnie 35 miesięcy. Urlop będzie mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas, w czterech częściach.

Zgodnie z ustawą urlop będzie można wziąć do ukończenia przez dziecko pięciu lat.
Podczas prac nad nowelizacją posłowie podjęli próbę sformowania definicji samotnego rodzica, aby grupa ta nie została nową regulacją pokrzywdzona. Wprowadzono zapis mówiący, że jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna, przysługuje mu urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, a także, że rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli drugi rodzic dziecka nie żyje lub gdy nie przysługuje mu bądź została mu ograniczona władza rodzicielska.

Źródło: http://gazetapraca.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Umowa o pracę czy zlecenie? – rozstrzygnięcia brak

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy lepsza jest stała, pewna umowa o pracę, czy krótsza, lecz finansowo korzystniejsza umowa cywilnoprawna. W zakończonej 31 lipca sondzie na stronie projektu, nieznaczną przewagę zyskała umowa o pracę (42% odpowiedzi) przed umową cywilnoprawną (36%). 23% użytkowników/czek nie było zdecydowanych.

W sondzie wzięło udział 84 osób, w tym 57 kobiet w okresie od 5 czerwca do 31 lipca br.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poprawa sytuacji w polskiej gospodarce

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) przedstawił w minionym tygodniu raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce w II kwartale 2013 r. oraz prognozy na lata 2014-2015.
Według szacunków IBnGR, w drugim kwartale 2013 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto w odniesieniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku wyniosło 0,7 proc. Nastąpiło zatem zatrzymanie spadku tempa wzrostu gospodarczego (po pięciu kwartałach tendencji spadkowej). Pomimo to odnotowana dynamika była jedną z najniższych obserwowanych w ostatnich latach.
Rolę głównego czynnika wzrostu gospodarczego w drugim kwartale przejął popyt krajowy. Traktować należy to jako pozytywny sygnał płynący z gospodarki, jako że w poprzednich czterech kwartałach wkład popytu krajowego w tworzenie wartości dodanej był ujemny. Tempo wzrostu popytu krajowego w drugim kwartale Instytut szacuje na 0,5 proc. Spośród składników popytu krajowego, najwyższą dynamiką w drugim kwartale odznaczało się spożycie indywidualne. Tempo jego wzrostu IBnGR szacuje na 0,8 proc., z kolei spożycie ogółem wzrosło w tym czasie o 0,5 proc. Czwarty kwartał z rzędu obniżały się nakłady brutto na środki trwałe, czyli wydatki inwestycyjne. W okresie od kwietnia do czerwca spadły one o 1,8 proc., co wiązać należy z ograniczeniem środków na publiczne inwestycje infrastrukturalne, przedłużającym się kryzysem w budownictwie oraz niepewnością wśród przedsiębiorców.
W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki w drugim kwartale były, podobnie jak trzy miesiące wcześniej, usługi rynkowe. Tempo wzrostu wartości dodanej w usługach rynkowych kształtowało się, w opinii IBnGR, na poziomie zbliżonym jak w pierwszym kwartale i wyniosło 2,3 proc. Po raz pierwszy po dwóch kwartałach spadku odnotowany został przyrost wartości dodanej w przemyśle. Wzrost ten był jednak niewielki - wyniósł 0,3 proc. Produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się w tym samym czasie o 0,4 proc. Najgorszą sytuację po raz kolejny odnotowano w budownictwie. Wartość dodana w budownictwie spadła w drugim kwartale aż o 17,2 proc., a produkcja sprzedana budownictwa o 23,1 proc. Decydujące dla tych spadków znaczenie miało ograniczenie wolumenu dużych publicznych inwestycji infrastrukturalnych i dekoniunktura w budownictwie mieszkaniowym.
Tempo wzrostu eksportu (w ujęciu rachunków narodowych) było w okresie od kwietnia do czerwca 2013 roku wyższe niż tempo wzrostu importu. W ocenie Instytutu, eksport wzrósł w tym czasie o 0,7 proc., a import spadł o 0,5 proc. Oznacza to, że kolejny kwartał z rzędu saldo handlowe Polski z zagranicą poprawiło się.
Zdaniem ekspertów Instytutu w 2014 roku koniunktura gospodarcza w Polsce będzie się nadal poprawiać. Tempo wzrostu PKB w przyszłym roku wyniesie 2,6 proc. Nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle, w którym, według prognozy IBnGR, wartość dodana wzrośnie o 2,2 proc. Lepsze wyniki odnotuje także budownictwo, gdzie po okresie głębokiego kryzysu nastąpi odbicie i wzrost wartości dodanej o 4,6 proc. W usługach utrzymywać się będzie natomiast wzrost na poziomie 3 proc.

Więcej informacji:
www.ibngr.pl


mazowieckie
2013-08-02 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

GUS: Płace rosną coraz wolniej

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było w czerwcu tylko o 1,4 proc. wyższe niż rok temu wobec wzrostu o 2,3 proc. w maju – podał GUS. Wyniosło 3808,63 zł.

Wzrost jest znacznie niższy niż spodziewali się analitycy, średnia prognoz w ankiecie „Rzeczpospolitej" wyniosła 2,2 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosło o 2,9 proc. W okresie styczeń-czerwiec przeciętne wynagrodzenie rosło o 2,5 proc. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu inflacji) wzrósł w czerwcu o 0,4 proc. r./r. wobec wzrostu o 0,8 proc. w maju. Czerwiec był także kolejnym miesiącem spadku liczby zatrudnionych. W sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 5488 tys. osób, to o 0,8 proc. mniej niż rok temu. W porównaniu z majem, liczba ta wzrosła o 0,2 proc.

Źródło: http://www.ekonomia.rp.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +