Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-08-02 | Aktywne obywatelstwo

Już ponad 6000 osób skorzystało z bezpłatnych porad

Z przyjemnością przekazujemy Państwu comiesięczne Zestawienie prezentujące ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. W lipcu 2013 r. udzielono 309 porad prawnych i obywatelskich 188 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 9255 porad 6062 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-08-02 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Polecamy zapoznać się z opracowanym przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w Lublinie na nadchodzący weekend.

Przewodnik kulturalny weekend 2-4 sierpnia 2013


lubelskie
2013-08-02 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Ostatnie wolne miejsca na I edycję szkolenia "Photoshop"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że kończą się wolne miejsca na I edycję szkolenia "Photoshop".
 
Rozpoczęcie szkolenia już 31 sierpnia 2013 r.
 
Zachęcamy do wypełnienia wstępnego formularza on-line oraz składania kompletnych dokumentów w biurze projektu.
 
Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że rekrutacja trwa w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-08-01 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński to świadczenie przysługujące w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Przysługuje on osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, czyli: pracownikom, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tym, którzy współpracują przy prowadzeniu działalności. Ze świadczenia mogą skorzystać również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, zatrudnieni na okres próbny, który przekracza jeden miesiąc, a umowa o pracę została z nimi przedłużona tylko do dnia porodu, a także zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, jeśli podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

 

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Aby ustalić podstawę wymiaru bierze się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

 

W związku z wprowadzeniem rocznego urlopu po urodzeniu dziecka zasiłek macierzyński może wynosić 60%, 80% i 100% podstawy wymiaru zasiłku. Uzależnione jest to od tego, w którym momencie zapadnie decyzja o korzystaniu z urlopu rodzicielskiego, po porodzie lub przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego.

Źródło:. http://zielonalinia.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-01 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Gospodarka i kondycja firm w ocenie przedsiębiorców

Keralla Research opublikowała wyniki badania Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) za II kw. 2013 r. W badaniu wzięło udział 600 firm prywatnych, prowadzących działalność produkcyjną, handlową, usługową, budowlaną bądź transportową. 
Jak wynika z przeprowadzonych badań, ponad 47 proc. przedsiębiorców uważa, że kondycja gospodarcza Polski w poprzednich 3 miesiącach uległa pogorszeniu. Tym samym zmniejszył się odsetek pesymistów, w stosunku do ubiegłego kwartału (wówczas 64,8 proc.) oraz w relacji do 2 kw. roku ubiegłego (kiedy 49,2 proc. tak właśnie oceniała sytuację). Grupa optymistów nadal jest stosunkowo niewielka, obecnie tylko 5 proc. przedsiębiorców ocenia, że sytuacja ekonomiczna kraju polepszyła się w ostatnich trzech miesiącach. Jednocześnie blisko co czwarty przedsiębiorca (23,5 proc.) uważa, że kondycja ekonomiczna kraju polepszy się w III kw.
Do 57,5 proc. wzrósł odsetek przekonanych, że kryzys będzie miał finał w 2015 lub później. Wcześniej takie oceny wyrażało jedynie 14,2 proc., a maksymalnie 22 proc. badanych. W tym samym czasie nawet rok 2014 okazał się być dla wąskiej grupy przedsiębiorców realny jako kres problemów gospodarek światowych (spadek z 72 proc do 24 proc).
36 proc. przedsiębiorców uważa, że sytuacja w ich firmie pogorszyła się w poprzednich 3 miesiącach. Pozytywnie oceniających kondycję firmy jest jedynie 11 proc. Z kolei ponad połowa badanych uważa, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa nie zmieniła się ani na lepsze ani na gorsze w ostatnim czasie (52,8 proc.). 13,8 proc. badanych obawia się mocno o swoją przyszłości i prognozuje niestety raczej pogorszenie sytuacji ekonomicznej firmy.
III kwartał będzie zdecydowanie lepszy dla firm niż poprzedni. W sumie 44 proc. przedsiębiorców spodziewa się poprawy kondycji własnej firmy. Rok temu 39,7 proc. tak zakładało, kwartał temu zaledwie 16,7 proc.
Inwestycje II kw. były na znacznie wyższym poziomie niż w poprzednich trzech miesiącach, co wynika m.in. z tego, że tradycyjnie już w drugiej połowie roku przedsiębiorcy chętniej wdrażają swoje plany zakupowe. Inwestycje będą na wyższym poziomie niż rok temu o tej samej porze. Mimo utrzymującego się spowolnienia gospodarczego przedsiębiorcy MŚP nie kontynuują restrykcyjnej polityki wstrzymywania zakupów. Firmy informują o większych niż kwartał wcześniej wydatkach prawie we wszystkich badanych obszarach. Najwięcej przedsiębiorców chce prowadzić remonty hal, pomieszczeń, modernizacje maszyn, urządzeń. MŚP będzie również ponosić wydatki na zakup maszyn, technologii, samochodów do firm. Więcej też firm będzie zatrudniać, niż zwalniać. W tym kwartale 15 proc. przedsiębiorców deklaruje też, że zwiększy liczbę pracowników.

Więcej informacji:
www.kerallaresearch.pl/files/RAPORT%20Skaner%20Sektora%20MSP_%20KR%202Q13.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-08-01 |

Kulturalnie również na tygodniu

Wydarzenie „Most Kultury” w trakcie. A już w czwartek, 1 sierpnia, organizatorzy szykują dla nas spotkanie „Studnia w plenerze”. Jest to letnie wydanie audycji Józefa Szopińskiego na antenie Polskiego Radia Lublin. Rozmowa będzie dotyczyła nanotechnologii, streetartu, beatboxu oraz wspinaczki bez asekuracji.

Po spotkaniu czeka nas pokaz filmów krótkometrażowych - hitów festiwalu Euroshorts. Można się spodziewać filmów rozrywkowych, musicali i sensacji. 

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Początek wydarzenia planowany jest na godz. 20:00.

Źródło oraz cały program Mostu Kultury dostępny na www.ck.lublin.pl


mazowieckie
2013-07-31 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Ryzyko realizacji projektu innowacyjnego

Jest to potencjalne zagrożenie w realizacji projektu innowacyjnego wynikające z prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzeń niezależnych od realizatorów lub stanowiące konsekwencję podjętych decyzji. Ryzyko jest większe w przypadku realizacji projektów innowacyjnych (szczególnie innowacyjnych testujących), niż w przypadku projektów standardowych i wynika z poszukiwania nowych, skutecznych metod rozwiązywania problemów. Projektodawca ma obowiązek przygotować strategię zarządzania ryzykiem, czyli opracować sposoby jego minimalizowania na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. 

Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-31 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konsultacje Raportu zawierającego analizę polskich i unijnych przepisów prawnych pod kątem elastycznych form zatrudnienia

Miło nam poinformować, iż w zakładce Konsultacje produktu/empowerment dostępny jest już plan Raportu zawierającego analizę polskich i unijnych przepisów prawnych pod kątem elastycznych form zatrudnienia, stanowiący jeden z elementów modelu opracowanego w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 4 sierpnia br. na adres: b.grzybowska@ffi.org.pl

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-31 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nieznaczne ożywienie w polskiej gospodarce

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lipcu 2013 roku spadł o 0,4 punktu w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Niewielkiej korekty wskaźnika należało się spodziewać po bardzo silnym, przekraczającym 4 punkty wzroście, odnotowanym w ubiegłym miesiącu. Tym samym potwierdza się obserwowane w ostatnich miesiącach wygaszanie negatywnych tendencji w gospodarce i zapowiada jej wejście w fazę ożywienia.
Spośród ośmiu składowych WWK cztery wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca, dwie pozostały na niezmienionym poziomie i dwie obniżyły się. Składową, która najsilniej działała w kierunku wzrostu wskaźnika była podaż pieniądza w ujęciu realnym. Zwiększona podaż pieniądza wynikała głównie ze wzrostu depozytów przedsiębiorstw, co może świadczyć o poprawie ich sytuacji finansowej. Przybyło również gotówki w obiegu i był to drugi miesiąc z rzędu, gdy przybywało jej w tak szybkim tempie. Ponadprzeciętny wzrost pieniądza gotówkowego w obiegu zapewne ma związek po części ze spadkiem atrakcyjności lokat bankowych oraz ze wzrostem udziału szarej strefy w gospodarce, której rola zwykle rośnie w okresach spowolnienia gospodarczego.
Drugi miesiąc z rzędu poprawia się wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Ograniczenie tempa wzrostu wynagrodzeń oraz inne działania zmierzające do redukcji kosztów poprawiły produktywność i konkurencyjność firm.
Opinie menedżerów na temat kondycji finansowej firm, którymi zarządzają, nieznacznie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak przed miesiącem poprawa tych ocen była wyjątkowo duża, stąd zapewne niewielka korekta.
Do poprawy stanu finansów przedsiębiorstw przyczyniło się również zwiększone tempo napływu nowych zamówień, który obserwowano przed miesiącem. Obecnie przedsiębiorcy oceniają, że tempo napływu nowych zamówień nie zmieniło się zbytnio w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Opinie te w równym stopniu dotyczą zamówień krajowych, jak i tych pochodzących od zagranicznych kontrahentów. Na największą poprawę portfela zamówień wskazują producenci przetwarzający ropę naftową producenci koksu oraz przedstawiciele branży chemicznej i wyrobów mineralnych. Poprawia się również sytuacja u producentów samochodów i innych środków transportu. Na spadek zamówień najbardziej narzekają przedstawiciele branży odzieżowej.

Źródło:
http://inwestycje.pl/gospodarka/Gospodarka-wchodzi-w-faze-ozywienia;207988;0.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowny ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Firmy coraz częściej korzystają z leasingu w celu finansowania inwestycji

Leasing po miesiącach zastoju staje się coraz popularniejszym środkiem finansowania inwestycji w firmach, szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorców. Wartość inwestycji sfinansowanych dzięki leasingowi była o 5,5 procent większa w pierwszej połowie 2013 roku niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W pierwszym półroczu firmy leasingowe sfinansowały wydatki o wartości prawie 16 miliardów złotych. Większość to inwestycje w auta. W segmencie pojazdów sfinansowano transakcje o wartości 9,1 miliarda złotych (wzrost o 7,3 procent rok do roku). W segmencie maszyn i urządzeń sfinansowano transakcje o wartości 5,2 miliarda złotych (spadek o 2,2 procent rok do roku).
Według ekspertów Konfederacji Lewiatan po taki sposób finansowania sięgają najczęściej firmy średniej wielkości, zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników. Na ogół są to stabilne przedsiębiorstwa, które swoją działalność opierają na jakości produktów i usług, a nie na cenie.
Z badań Lewiatana wynika także, że przedsiębiorstwa, które korzystają z leasingu częściej wydają pieniądze na innowacje technologiczne i organizacyjne, chętniej też handlują z zagranicznymi firmami.
Badania przeprowadzone prze Europejski Fundusz Leasingowy pokazują, że podstawowym sposobem finansowania inwestycji jest nadal kapitał własny. Od trzeciego kwartału 2012 roku odsetek przedsiębiorców, którzy zakupy realizują przede wszystkim z zysków utrzymuje się na poziomie przekraczającym 90 proc. Obecnie ze swoich środków chce się finansować nieznacznie mniej, bo 87,8 proc. przedsiębiorców. Drugim instrumentem finansowym jest leasing. Będzie się starać o niego 26,8 proc. przedsiębiorców. Dla porównania kredytem chce finansować inwestycje 19,2 proc. firm.

Źródło:
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/leasing_przyspiesza
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +