Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-07-31 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nieznaczne ożywienie w polskiej gospodarce

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lipcu 2013 roku spadł o 0,4 punktu w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Niewielkiej korekty wskaźnika należało się spodziewać po bardzo silnym, przekraczającym 4 punkty wzroście, odnotowanym w ubiegłym miesiącu. Tym samym potwierdza się obserwowane w ostatnich miesiącach wygaszanie negatywnych tendencji w gospodarce i zapowiada jej wejście w fazę ożywienia.
Spośród ośmiu składowych WWK cztery wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca, dwie pozostały na niezmienionym poziomie i dwie obniżyły się. Składową, która najsilniej działała w kierunku wzrostu wskaźnika była podaż pieniądza w ujęciu realnym. Zwiększona podaż pieniądza wynikała głównie ze wzrostu depozytów przedsiębiorstw, co może świadczyć o poprawie ich sytuacji finansowej. Przybyło również gotówki w obiegu i był to drugi miesiąc z rzędu, gdy przybywało jej w tak szybkim tempie. Ponadprzeciętny wzrost pieniądza gotówkowego w obiegu zapewne ma związek po części ze spadkiem atrakcyjności lokat bankowych oraz ze wzrostem udziału szarej strefy w gospodarce, której rola zwykle rośnie w okresach spowolnienia gospodarczego.
Drugi miesiąc z rzędu poprawia się wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Ograniczenie tempa wzrostu wynagrodzeń oraz inne działania zmierzające do redukcji kosztów poprawiły produktywność i konkurencyjność firm.
Opinie menedżerów na temat kondycji finansowej firm, którymi zarządzają, nieznacznie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak przed miesiącem poprawa tych ocen była wyjątkowo duża, stąd zapewne niewielka korekta.
Do poprawy stanu finansów przedsiębiorstw przyczyniło się również zwiększone tempo napływu nowych zamówień, który obserwowano przed miesiącem. Obecnie przedsiębiorcy oceniają, że tempo napływu nowych zamówień nie zmieniło się zbytnio w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Opinie te w równym stopniu dotyczą zamówień krajowych, jak i tych pochodzących od zagranicznych kontrahentów. Na największą poprawę portfela zamówień wskazują producenci przetwarzający ropę naftową producenci koksu oraz przedstawiciele branży chemicznej i wyrobów mineralnych. Poprawia się również sytuacja u producentów samochodów i innych środków transportu. Na spadek zamówień najbardziej narzekają przedstawiciele branży odzieżowej.

Źródło:
http://inwestycje.pl/gospodarka/Gospodarka-wchodzi-w-faze-ozywienia;207988;0.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowny ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Firmy coraz częściej korzystają z leasingu w celu finansowania inwestycji

Leasing po miesiącach zastoju staje się coraz popularniejszym środkiem finansowania inwestycji w firmach, szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorców. Wartość inwestycji sfinansowanych dzięki leasingowi była o 5,5 procent większa w pierwszej połowie 2013 roku niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W pierwszym półroczu firmy leasingowe sfinansowały wydatki o wartości prawie 16 miliardów złotych. Większość to inwestycje w auta. W segmencie pojazdów sfinansowano transakcje o wartości 9,1 miliarda złotych (wzrost o 7,3 procent rok do roku). W segmencie maszyn i urządzeń sfinansowano transakcje o wartości 5,2 miliarda złotych (spadek o 2,2 procent rok do roku).
Według ekspertów Konfederacji Lewiatan po taki sposób finansowania sięgają najczęściej firmy średniej wielkości, zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników. Na ogół są to stabilne przedsiębiorstwa, które swoją działalność opierają na jakości produktów i usług, a nie na cenie.
Z badań Lewiatana wynika także, że przedsiębiorstwa, które korzystają z leasingu częściej wydają pieniądze na innowacje technologiczne i organizacyjne, chętniej też handlują z zagranicznymi firmami.
Badania przeprowadzone prze Europejski Fundusz Leasingowy pokazują, że podstawowym sposobem finansowania inwestycji jest nadal kapitał własny. Od trzeciego kwartału 2012 roku odsetek przedsiębiorców, którzy zakupy realizują przede wszystkim z zysków utrzymuje się na poziomie przekraczającym 90 proc. Obecnie ze swoich środków chce się finansować nieznacznie mniej, bo 87,8 proc. przedsiębiorców. Drugim instrumentem finansowym jest leasing. Będzie się starać o niego 26,8 proc. przedsiębiorców. Dla porównania kredytem chce finansować inwestycje 19,2 proc. firm.

Źródło:
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/leasing_przyspiesza
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-30 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

GUS: Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 13,2 proc.

W czerwcu 2013 r. w porównaniu do maja odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, natomiast w stosunku do czerwca ub. roku zaobserwowano wzrost zarówno liczby bezrobotnych, jak i stopy bezrobocia. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Mniej osób niż w maju br., ale więcej niż w czerwcu 2012 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu czerwca 2013 r. do urzędów pracy zgłoszono więcej  ofert pracy niż w maju 2013 r. i czerwcu 2012 r.

W stosunku do maja 2013 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: opolskim (o 5,0%), pomorskim (o 4,3%), zachodniopomorskim (o 4,1%) oraz warmińsko-mazurskim i wielkopolskim (po 3,8%). W porównaniu z czerwcem 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: mazowieckim (12,0%), małopolskim (10,8%), śląskim (10,6%), pomorskim (8,3%) i wielkopolskim (8,0%).

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2013 r. stanowili 13,2% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w maju 2013 r. – 13,5%, w czerwcu 2012 r. – 12,3%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (20,2%), kujawskopomorskim (17,6%), zachodniopomorskim (17,0%), podkarpackim (15,5%), świętokrzyskim (15,4%) i lubuskim (15,3%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (9,7%), mazowieckie (11,1%), śląskie (11,2%) oraz małopolskie (11,5%).

Źródło: http://www.stat.gov.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nowa perspektywa na innowacje

W nowej unijnej perspektywie finansowej Polska postawi na rozwój innowacyjności firm. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w programie Inteligentny Rozwój i w programach regionalnych planuje działania zmierzające do budowania w firmach większego potencjału badawczo-rozwojowego i zachęcania ich do współpracy z naukowcami. Dziś innowacyjność polskich przedsiębiorstw blokuje to, że większość z nich nie posiada w swoich strukturach komórek badawczo-rozwojowych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultuje projekt Umowy Partnerstwa 2014-2020. Dokument określa strategię wykorzystania unijnych funduszy, którymi Polska będzie dysponować w ciągu najbliższych siedmiu lat. Na realizację polityki spójności w latach 2014-2020 Polska otrzyma z Unii 72,9 mld euro. Największa pula środków ma zostać przeznaczona na zrównoważony transport (21 mld euro) oraz na innowacje (9,7 mld euro). W tym drugim przypadku chodzi głównie o rozwój innowacyjności w polskich firmach oraz na finansowanie badań naukowych na uczelniach.

Źródło: http://www.fundusze-europejskie.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-29 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa mazowieckiego w czerwcu 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2013 r.
W analizowanym okresie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe niż przed rokiem (o 1,2 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego (11,1 proc.) obniżyła się w skali miesiąca, ale była wyższa od notowanej w czerwcu ub. roku. Najbardziej obniżyło się zatrudnienie w budownictwie (o 9,6 proc.) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 8,2 proc.). Spadek utrzymał się również w transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,4 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 1,7 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 1,2 proc.) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,0 proc.). Wzrost przeciętnego zatrudnienia notowano m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,3 proc.) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 5,2 proc.).
W województwie utrzymało się terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. W dalszym ciągu do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały szydłowiecki (36,8 proc., wobec 35,4 proc. w czerwcu ub. roku) i radomski (29,9 proc., wobec odpowiednio 29,1 proc.), a o najniższej – m.st. Warszawa (4,9 proc., wobec 4,0 proc.).
Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w skali roku (o 5,8 proc., w cenach stałych). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego znacząco zwiększyła się produkcja urządzeń elektrycznych (o 28,7 proc.). Utrzymał się również wzrost produkcji m.in. wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 10,6 proc.), maszyn i urządzeń (o 9,1 proc.), napojów (o 11,0 proc.) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 8,9 proc.). Wyższa niż przed rokiem była także produkcja sprzedana artykułów spożywczych (o 2,0 proc., po spadku przed miesiącem). Obniżyła się natomiast w skali roku produkcja m.in. wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 13,9 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 10,5 proc.), wyrobów z metali (o 7,5 proc.) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 3,0 proc.).
Niższa niż przed rokiem była produkcja budowlano-montażowa (o 30,7 proc., w cenach bieżących). W czerwcu br. odnotowano spadek sprzedaży detalicznej w skali roku (o 0,2 proc.). Wyższa niż przed rokiem była sprzedaż hurtowa (o 1,9 proc.).

Więcej informacji:
www.stat.gov.pl


mazowieckie
2013-07-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Polacy w pierwszej piątce najbardziej pracowitych

Polacy w skali roku pracują niemal o 100 godzin więcej od Amerykanów (obywatele USA pracują średnio 1800 godzin rocznie, a Polacy średnio 1893 godzin rocznie), a jednocześnie otrzymują średnio ponad dwukrotnie mniejsze wynagrodzenie. Polska zajmuje piąte miejsce w rankingu średniej liczby przepracowanych godzin rocznie w przeliczeniu na pracownika.

W 2012 roku więcej od Polaków przepracowali jedynie Rosjanie, Grecy i mieszkańcy Chile. Największymi „pracusiami” okazali się Meksykanie, spędzający w pracy średnio 2226 godzin rocznie.

W rankingu OECD za Polską uplasował się Izrael, Estonia czy Węgry. Stany Zjednoczone znalazły się na 11 miejscu.

Źródło: http://praca.wp.pl/title,Polacy-w-pierwszej-piatce-najbardziej-pracowitych,wid,15819384,wiadomosc.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-07-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Artykuł zawierający streszczenie wyników przeprowadzonych badań kwestionariuszowych

W dniu 26 lipca w wydaniu płockim Gazety Wyborczej ukazał się artykuł zawierający streszczenie wyników badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych na grupie 300 mazowieckich przedsiębiorstw.

Przeprowadzone badania kwestionariuszowe miały na celu dostarczenie regionowi mazowieckiemu wiedzy nt.: kondycji mazowieckich branż, szczególnie branż przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz branż wymagających przeprowadzenia procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych, co ma umożliwić właściwe formułowanie polityki rozwoju i programów zaradczych dla polepszenia sytuacji na mazowieckim rynku pracy. Analizie poddano również zmieniające się uwarunkowania konkurencyjności branż w województwie mazowieckim obejmujące takie aspekty jak: uwarunkowania popytowe, podażowe, administracyjne, innowacyjność, zmiany uwarunkowań funkcjonowania firm.

Artykuł dostępny jest również w zakładce Upowszechnianie wyników

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zamieszczonym w zakładce Raporty

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2013-07-26 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Weekend tuż tuż.
Polecamy więc zapoznać się z opracowanym przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w Lublinie.

Przewodnik kulturalny weekend 26-28 lipca 2013

 


mazowieckie
2013-07-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Kondycja przedsiębiorstw wg NBP

Jak wynika z ocen ankietowanych w czerwcu przez Narodowy Bank Polski (NBP) przedsiębiorstw, w II kw. odnotowano dalsze słabe oznaki poprawy koniunktury. Na razie pozostały one jednak bez istotnego wpływu na ogólną ocenę kondycji przedsiębiorstw, która uległa niewielkiemu pogorszeniu. W III kw. respondenci oczekują niewielkiego wzrostu popytu i poprawy sytuacji, ale zjawiska tego nie utożsamiają jeszcze z ożywieniem gospodarczym. Wyraźniejsze odbicie koniunktury spodziewane jest obecnie później niż na to wskazywały prognozy sprzed kwartału. Zdaniem ankietowanych firm tempo wzrostu może przyspieszyć dopiero w 2014 r.
II kw. br. można było zauważyć słabe symptomy poprawy popytu. Zaobserwowano zarówno wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, jak i obniżenie bariery popytowej. Mimo poprawy, znalezienie odbiorcy na oferowane produkty i usługi w dalszym ciągu pozostało najpoważniejszym problemem dla ankietowanych przedsiębiorstw. Najwięcej takich trudności zgłaszają, tak jak w poprzednich kwartałach, firmy budowlane. O problemach informują też przedsiębiorstwa handlowe, które borykają się ze zbyt dużymi zapasami towarów.
W III kw. br. można oczekiwać wzrostu popytu i zwiększenia liczby nowych zamówień. I choć przedsiębiorstwa nie są jeszcze przekonane o trwałości tej poprawy, wskazując na czynniki sezonowe, niemniej zwiększył się również odsetek firm, które planują wzrost produkcji.
Widać niewielkie symptomy poprawy na rynku pracy. Skala planowanych przyjęć nowych pracowników w III kw. br. nadal jednak nie będzie duża – odsetek firm, które zamierzają zwiększyć zatrudnienie jest zbliżony do odsetka przedsiębiorstw planujących zredukować liczbę pracowników. Najwięcej optymizmu w prognozach zatrudnienia deklaruje przemysł oraz firmy z udziałem kapitału zagranicznego. W dalszym ciągu największe redukcje etatów zamierzają firmy budowlane.
W III kw. br. w dalszym ciągu obniżał się będzie odsetek firm planujących rozpoczęcie inwestycji, zwiększyć się tym samym może udział przedsiębiorstw zdecydowanych wydać na cele rozwojowe mniejszą kwotę niż w analogicznym okresie ub.r. Takie tendencje utrzymały się w większości analizowanych branż i klas w próbie, ale nie dotknęły grupy największych podmiotów w próbie (2000+), a także energetyki oraz zbiorowości eksporterów, gdzie obserwowany był dalszy wzrost zainteresowania nowymi projektami inwestycyjnymi.

Źródło:
http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2013.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozowju Mazowsza” jest współfiansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-07-26 | Aktywne obywatelstwo

Artykuł promujący bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz świadomość obywatelską

W dniu 26 lipca 2013 r. w Gazecie Codziennej Nowiny ukazał się artykuł upowszechniający informacje o świadczonych w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo” bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich oraz promujący ideę aktywnego obywatelstwa.
Zapraszamy do lektury artykułu, który jest również dostępny na stronie internetowej projektu „Aktywne obywatelstwo” w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +