Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-07-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zapraszamy do udziału w spotkaniu uzgodnieniowym!!!

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach uzgodnieniowych, które odbędą się w dniach 6 i 9 sierpnia 2013r. o godz. 9 i 13.

Celem spotkań będzie poznanie opinii grup docelowych, tj. kobiet, pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, trenerów, doradców, etc. nt. opracowywanych elementów innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym.

 

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

 

Kontakt pod numerem tel. 48 370 36 71 lub 519 144 716.

Pobierz zaproszenie.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-07-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Pracodawcy poszukują pracowników

Jak wynika z danych największego portalu pracy w Polsce – Pracuj.pl, w II kwartale tego roku pracodawcy opublikowali w tym serwisie 90 103 oferty pracy, czyli prawie dokładnie tyle samo co w I kwartale i o 8% więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku.
W analizowanym okresie najwięcej zatrudniały firmy duże (powyżej 250 pracowników), które zamieściły w sumie prawie 27 tys. propozycji pracy, ale w porównaniu do I kwartału wzrost liczby ofert (o 2,4%) odnotowano tylko w przypadku firm średnich (51-250 pracowników). Warto też wspomnieć, że w porównaniu do tego samego okresu 2012 roku, największy przyrost liczby ofert (o 16%) miał miejsce w przypadku małych firm (11-50 pracowników).
Z gorszą koniunkturą mamy do czynienia w branży marketingowej. W omawianym okresie właśnie w tym sektorze najbardziej spadła liczba ofert (o 19%) w porównaniu do I kwartału. Spadki odnotowano również w przemyśle chemicznym (o prawie 16%) oraz w budownictwie i nieruchomościach (o 15%). Nadal spadało zapotrzebowanie na pracowników w branży IT (o 12%), co zaobserwowano już na początku tego roku. Co ciekawe, analizując dane rok do roku, również w tym sektorze można zaobserwować jeden z największych spadków (o 22%).
Sytuacja poprawiła się natomiast w branży logistycznej, gdzie w porównaniu do I kwartału zapotrzebowanie na pracowników wzrosło aż o 1/4, oraz w telekomunikacji i zaawansowanych technologiach (wzrost liczby ofert o 6%).
Województwo mazowieckie, a ściślej region warszawski, pozostaje największym lokalnym rynkiem pracy. Pracodawcy z tego regionu zamieścili w okresie kwiecień-czerwiec prawie dwukrotnie więcej propozycji zatrudnienia (ponad 16 tys.) niż firmy z drugiego w zestawieniu woj. dolnośląskiego (8,5 tys.). Zdecydowanie mniej ofert było w zachodniopomorskim, ale tam z kolei w II kwartale odnotowano największy przyrost liczby propozycji (o 4%). Mniej powodów do zadowolenia mieli natomiast mieszkańcy regionu świętokrzyskiego i Podlasia, bo tamtejsi pracodawcy opublikowali o 5% mniej ofert.
Nadal obserwuje się spadek zatrudnienia w sektorze budowlanym - w odniesieniu do I kwartału, aż o 22%. Identyczny spadek odnotowano również w przypadku specjalistów od nieruchomości. Podobne zmniejszenie liczby ofert zaobserwowano w przypadku specjalistów z obszaru edukacja/szkolenia oraz finansistów (tu odnotowano spadek o 20%). Choć specjaliści IT nadal znajdują się na trzecim miejscu najbardziej poszukiwanych pracowników (po handlowcach i pracownikach obsługi klienta), to w II kwartale pracodawcy znów mieli im mniej do zaoferowania niż trzy miesiące wcześniej. Liczba ofert spadła o 14%, ale trzeba zaznaczyć, że ten spadek dotyczył głównie administratorów, a w mniejszym stopniu najbardziej poszukiwanych programistów.
O początkach lepszej koniunktury może natomiast świadczyć wzrost zapotrzebowania na pracowników w obszarze produkcji. W porównaniu do I kwartału, pracodawcy opublikowali dla nich o 9% więcej propozycji, a rok do roku wzrost ten był nawet większy, bo na poziomie 20%. Warto też odnotować bardzo duży przyrost liczby ofert dla specjalistów zajmujących się badaniami i rozwojem (o 74%).

Źródło:
http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2013/07_17/file18937.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

OECD: w Polsce bezrobocie będzie rosło

Polska, obok m.in. Grecji, Hiszpanii znalazła się w grupie sześciu krajów UE, w których bezrobocie w przyszłym roku będzie rosło - przewiduje w raporcie OECD. Na koniec 2014 r. bez pracy ma być u nas ponad 11 proc. osób. Bezrobocie w najbardziej rozwiniętych krajach świata należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju będzie nadal wysokie w 2014 r. - prognozuje OECD.

W opublikowanych Perspektywach Zatrudnienia 2013 organizacja przewiduje, że średni poziom bezrobocia w 34 należących do niej krajów spadnie w ciągu najbliższych 18 miesięcy bardzo nieznacznie - z 8 proc. notowanych w maju tego roku do 7,8 proc. na koniec 2014 r. Oznacza to, że bez pracy będzie około 48 mln osób, tj. o 16 mln więcej niż przed kryzysem.

Raport pokazuje zwiększające się różnice pod względem miejsc pracy między krajami. Bezrobocie w USA ma spaść z 7,6 proc., notowanych w maju tego roku do poniżej 7 proc. do końca 2014 r. W Niemczech stopa bezrobocia zmniejszy się z 5,3 proc. do poniżej 5 proc.

W pozostałej części Europy, bezrobocie pozostanie bez zmian lub nawet wzrośnie. Do końca 2014 r. stopa bezrobocia ma wynieść nieco ponad 11 proc. we Francji, około 12,5 proc. we Włoszech, a w Hiszpanii i Grecji blisko 28 proc. W Polsce wg. metodologii OECD będzie to 11,3 proc., w porównaniu do 10,1 proc. w 2012 roku.

Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/oecd;w;polsce;bezrobocie;bedzie;roslo,34,0,1347106.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-07-25 |

7 Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym oraz w Janowcu nad Wisłą

 
Już w najbliższy weekend rozpocznie się Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym oraz w Janowcu nad Wisłą.
 
 
Festiwal rozpocznie się w sobotę - 27.07 a zakończy 4.08.
 
Nie może na nim zabraknąć nikogo, kogo chociaż w najmniejszym stopniu interesuje film, muzyka, fotografia, malarstwo. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Rozpoczynając od pokazów filmowych, poprzez koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, na przedstawieniach teatralnych kończąc.
 
A co nas czeka w najbliższy weekend (27.07- 28.07) w Kazimierzu i Janowcu?
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, godnych uwagi:
 
 
27 lipca
28 lipca
Kino
1. Frances Ha – reż. Noah Baumbach, 2012.
Miejsce: Energetyczne Kino PGE
Godz. 13.30.
2. Ambulans – reż. Janusz Morgenstern, 1961.
Miejsce: Małe Kino
Godz.: 14:00.
3. W kręgu miłości | The Broken Circle Breakdown – reż. Felix van Groeningen, 2012.
Miejsce: Energetyczne Kino PGE
Godz. 16.30.
1. Do widzenia, do jutra – reż. Janusz Morgenstern, 1960
Miejsce: Enargetyczne Kino PGE
Godz.: 11:00
 2. Anna – reż. Spiros Charalambous, 2012- film krótkometrażowy
Miejsce: Małe Kino
Godz.: 13:45
3. Krajobraz po bitwie – reż. Andrzej Wajda, 1970 – PREMIERA WERSJI ZREMASTEROWANEJ
Miejsce: Energetyczne Kino PGE
Godz.: 13:30
4. Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom– reż. Wes Anderson, 2012
Miejsce: Kino pod Srebrną Gwiazdą
Godz.: 21:00
Teatr
-
1. TEATR TV | Szalona Greta – reż. Ryszard Ber, 1981
Miejsce: Małe Kino
Godz.: 10:00
Wystawy
1. CLASSIC CINEMA – Robert Romanowicz (ilustracje), Paweł Bajew (fotografia)
Miejsce: galeria Leonardo
Godz. wernisażu: 15:00.
2. Kadry rozpikselowane- wystawa Agaty Dębickiej
Miejsce: Miasteczko festiwalowe
Godz. rozpoczęcia: 15:30.
3. Oblicza jazzu- wystawa fotografii Katarzyny Rainka
Miejsce: Hotel Kazimierzówka
Godz. wernisażu: 18:30.
 
1. REŻYSER RYSUJE – wystawa rysunków Andrzeja Wajdy z kolekcji Domu Aukcyjnego Abbey House S.A.
Miejsce: Muzeum Nadwiślańskie
Godz.: 12:00
2. GLOVA – instalacja Mariusza Łukasika
Miejsce: Mięćmierz
Godz.: 15:30
3. KAPSELEK – wystawa Roberta Romanowicza i Dziecięcy Mini Festiwal Kapsel
Miejsce: KOKPIT
Godz.: 17:00
Spotkania
1. Spotkanie ze Stefanem Mollerem
Miejsce: salon Empik
Godz.: 12:00.
2. Spotkanie z Eustachym Rylskim
Miejsce: salon Empik
Godz.: 16:00.
3. Spotkanie z Krzysztofem Hołowczycem
Miejsce: salon Empik
Godz.: 18:00.
1. Spotkanie z Mariolą Pryzwan
Miejsce: salon Empik
Godz.: 12:00
2. Spotkanie z twórcami krótkich metraży
Miejsce: Cafe Kocham Kino
Godz.: 14:30
3. Spotkanie z Szymonem Hołownią
Miejsce: salon Empik
Godz.: 16:00
Koncerty
-
1. Agata Siemaszko i Kuba „Вobas” Wilk – koncert pieśni cygańskich
Miejsce: Mięćmierz
Godz.: 16:30
2. Stanisława Celińska, Bartek Wąsik & Royal String Quartet – „Nowa Warszawa”
Miejsce: Klub Festiwalowy Perła
Godz.: 21:00
Ważne jest, aby pamiętać o rezerwacji on-line na dane wydarzenie!
Część biletów będzie również dostępna w kasach festiwalowych.
 
Szczegółowe informacje oraz cennik dostępne są na: www.dwabrzegi.pl .

mazowieckie
2013-07-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zawody, w których kobiety zarabiają więcej od mężczyzn

Audytor – to jeden spośród 12 zawodów, w którym kobiety w USA i Europie Zachodniej zarabiają więcej od mężczyzn. Na liście jest też m.in. agentka pośrednicząca w sprzedaży nieruchomości i lekarka specjalizująca się w onkologii.

Okazuje się, że kobiety pracujące w zawodzie audytora zarabiają średnio o 14 proc. więcej od mężczyzn. Na kolejnych pozycjach znalazły się: modelki (według autorów badania zarabiają o 148 proc. więcej niż mężczyźni), asystentki lekarza (4 proc.), lekarki zajmujące się pacjentami onkologicznymi (10 proc.). Poza tym więcej zarabiają agentki ds. nieruchomości (o 5 proc.), maklerki giełdowe (o 13 proc) oraz pracownice branży związanej z pielęgnacją urody. W zestawieniu wymieniono też panią detektyw (o 21 proc)., kadrową, psychologa, chemiczkę i pracownicę odpowiedzialną za zaopatrzenie.

Zestawienie przedstawiła agencja Delfi na podstawie badań m.in. GlassDoor.com i PayScale.com.

 

Źródło: http://praca.wp.pl/title,W-tych-zawodach-kobiety-zarabiaja-wiecej-od-mezczyzn,wid,15817148,wiadomosc.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrasta zadłużenie branży transportowej

Obserwowane od dłuższego czasu spowolnienie gospodarcze w Polsce nie ominęło branży transportowej. Porównując rok 2011 do 2012, odnotowujemy wzrost zadłużenia firm z tego sektora. Według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, obecnie zadłużenie to wynosi ponad ćwierć miliarda złotych. W ciągu ostatniego roku liczba zadłużonych firm transportowych wzrosła o 21%.
Pod kątem charakterystyki poszczególnych regionów, w czołówce najbardziej zadłużonych obszarów w Polsce znalazły się Mazowsze (19,45%), Górny Śląsk (14,29%) i Wielkopolska (9,55%). Na drugim biegunie, czyli wśród województw o najmniejszym stopniu zadłużenia – są: podlaskie (1,71%), świętokrzyskie (2,10%) i opolskie (2,28%).
Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, branża transportowa pod względem zadłużenia to sektor gospodarki, który charakteryzuje się długimi okresami przeterminowania. Zdecydowana większość, bo 81,04% wszystkich długów transportowych, to zobowiązania powyżej 12 miesięcy. Pamiętać jednak należy, że wierzytelności wynikające z usług transportowych podlegają krótszemu, bo rocznemu, terminowi przedawnienia.
„W ciągu ostatniego roku wzrosła liczba firm transportowych, które zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Długów jako niesolidni płatnicy. Jednak ostatnia pięciolatka pokazuje, że branża ta już nieraz wychodziła z dołka. Jak wszyscy pamiętamy, lata 2008-2009 były dla transportu dramatyczne. Sektor ten, wraz z branżą budowlaną i przemysłową, najbardziej ucierpiał z powodu kryzysu. W 2010 roku z kolei firmy transportowe odrabiały spadki. Później zadłużenie wciąż rosło i nie pomogły branży nawet Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które dla wielu sektorów były kołem zamachowym w 2012 roku. Jak sytuacja branży będzie się kształtować pod koniec 2013 roku, czas pokaże. Jednak analitycy już dziś są zgodni, że prognozy te są pesymistyczne” – podsumowuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w maju 2013 r. klimat koniunktury w transporcie i gospodarce magazynowej pozostawał niekorzystny. Więcej firm odnotowało spadek sprzedaży usług, pogorszenie sytuacji finansowej, spadek cen usług i jednocześnie zwiększenie opóźnień w płatnościach za wykonane usługi.

Więcej informacji:
http://www2.krd.pl/Centrum-prasowe/Aktualnosci/2013/Transport-pod-kreska.aspx
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-23 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Konfederacja Lewiatan opublikowała wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1500 aktywnych przedsiębiorstw prywatnych. Badane były przedsiębiorstwa zatrudniające od 2 do 249 pracowników, gdzie tytułem prawnym zatrudnienia jest terminowa lub bezterminowa umowa o pracę.
Jak czytamy w raporcie, pt. Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, będącym podsumowaniem badań, cele strategiczne MSP różnią się w zależności od wielkości firmy. Firmy mikro i małe koncentrują się na utrzymaniu się na rynku, spora grupa dąży do wzrostu sprzedaży. W małych firmach odsetek walczących o utrzymanie się na rynku jest mniejszy, a większa jest grupa koncentrujących się na wzroście sprzedaży. Wyraźna jest także grupa zabiegających o wzrost udziału w rynku. Na tym tle średnie firmy wydają się bardziej dojrzałe – celem dla nich jest wzrost udziału w rynku, wzrost sprzedaży. Spora grupa firm koncentruje się na wzroście wartości rynkowej.
MSP działają na wszystkich rynkach, w dużej mierze je tworząc. Jednak firmy średnie działają przede wszystkim na rynkach rosnących. To zapewne przyczyna, dla której w większości są dynamicznymi innowatorami. Firmy małe ulokowane są głównie na rynkach dojrzałych, co zapewne powoduje, ze obok dynamicznych innowatorów tak wiele jest wśród nich firm na rozdrożu. Firmy mikro także w większości działają na rynkach rosnących i dojrzałych. Jednak duża ich część działa na rynkach zmniejszających się. W efekcie wśród mikrofirm dużo jest przedsiębiorstw zagrożonych.
MSP w ostatnich 2-3 latach zmieniły model konkurowania na rynku – z opartego na cenie na koncentrujący się na jakości. Zmiana objęła wszystkie firmy, niezależnie od wielkości. Mikro przedsiębiorstwa budują swoją pozycję konkurencyjną na rynku na jakości, cena znajduje się na 3. miejscu pod względem ważności. Ważna jest dla nich także jakość obsługi klienta. I co ciekawe, relatywnie duża grupa mikrofirm buduje swoją pozycję konkurencyjną na innowacjach produktowych.
Znaczenie jakości dla budowania pozycji konkurencyjnej na rynku jest także kluczowe dla małych firm. Do kluczowych czynników należą także, podobnie jak w mikrofirmach, cena i jakość obsługi klienta. Relatywnie dużo małych firm koncentruje się w budowaniu pozycji konkurencyjnej także na kapitale ludzkim oraz na innowacjach produktowych.
W pakiecie kluczowych czynników, na których średnie firmy budują dzisiaj swoją pozycję konkurencyjną na rynku są 4 zmienne - jakość, która jest zdecydowanie czynnikiem najważniejszym, cena i jakość obsługi klienta, ale także zdolność dostosowania oferty do wymagań klienta.
Niemal 50% przebadanych firm nie jest zainteresowana inwestycjami w innowacje. Nieco optymizmu budzą deklaracje mikro, małych i średnich firm dotyczące przydatności działań innowacyjnych dla firm. Nawet w grupie mikroprzedsiębiorstw takie deklaracje złożyło ponad 62% firm. W firmach małych i średnich to 3/4 przebadanych przedsiębiorstw. Ciągle jednak we wszystkich grupach są firmy, które uważają innowacje za nieprzydatne.
Firmy, które nie wprowadziły innowacji, tłumaczą to przede wszystkim nieinnowacyjnym charakterem branży, w której działają – i to niezależnie od wielkości. Tymczasem nie ma branży, która nie potrzebuje innowacji. Oznacza to, ze bardzo wiele firm z sektora MSP, szczególnie mikroprzedsiębiorstw, nie do końca rozumie pojęcie i znaczenie innowacji. W grupie przedsiębiorstw małych i średnich brak zainteresowania innowacjami jest tłumaczony przez w ponad 1/3 przypadków brakiem kapitału. Niewiele firm wskazuje na ryzyko związane z inwestycjami w innowacje jako przyczynę braku zainteresowania nimi.
Szansą dla wzrostu innowacyjności MSP jest przede wszystkim wzrost popytu, łatwiejszy dostęp do publicznego finansowania, presja konkurencyjna ze strony bardziej innowacyjnych firm i wiedza – szczególnie ważna dla firm średnich.
MSP w niewielkim stopniu zainteresowane są ekspansją poza Polskę. Niechętnie też wychodzą poza region, w którym działają, szczególnie mikroprzedsiębiorstwa. Zdecydowanie bardziej otwarte są średnie firmy – dla 1/3 priorytetem biznesowym w najbliższych 2 latach będzie podjęcie lub kontynuowanie działań na rynku UE i świata. Najbardziej skoncentrowane na rynku wewnętrznym są firmy mikro. Nie widzą one potrzeby otwierania się na współpracę z zagranicą.
MSP widza szereg zagrożeń płynących ze Wspólnego Rynku. Wszystkie, a najbardziej firmy małe, obawiają się wzrostu konkurencji, a także konieczności podnoszenia wynagrodzeń w oderwaniu od wzrostu wydajności pracy. Duże obawy dotyczą także osłabienia polskiego rynku pracy, co dla firm oznacza brak dostępu do pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach i wzrost kosztów.
MSP widza jednak także szanse we Wspólnym Rynku – przede wszystkim na wzrost sprzedaży – głównie firmy małe i średnie, ale także na możliwość uruchomienia działalności na rynkach UE, co pozytywnie oceniają wszystkie firmy. Dla średnich duże znaczenie ma łatwiejszy dostęp do inwestorów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:
http://issuu.com/pkpplewiatan/docs/raportmsp2012_pl
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: flexipraca

Większość osób myli pojęcie „flexi” i „tele”. Flexipraca to jednak nie tylko praca zdalna, to zdecydowanie więcej. Pod pojęcie elastycznych form zatrudnienia można podciągnąć zarówno część etatu, jak i indywidualny czas pracy, pracę częściowo zdalną, czasową, skondensowany tydzień pracy, a przede wszystkim ROWE (Results Only Work Environment), czyli środowisko pracy zorientowane tylko na rezultaty. W zasadzie każda forma zatrudnienia, która wykracza poza stałe, dzienne ramy czasowe, może być nazwana flexipracą.

 

Źródło: http://rodzina-i-kariera.infor.pl/praca/formy-zatrudnienia/316691,Flexipraca-rozwiazanie-dla-mlodych-mam.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2013-07-23 |

Intercultural news: What will Europe look like in 2020?/¿Cómo sera la Europa de 2020?/À quoi ressemblera l’Europe en 2020?

WHAT WILL EUROPE LOOK LIKE IN 2020?

With the main aim of answering this question six young Europeans travelled around the continent by train at the end of 2012 for one month capturing young people’s vision about their future perspectives. This project was called Europe on Track.
Europe on Track encourage to bring together young people from all over Europe to share their views, generate new ideas and initiatives. Youth will have their say on the European sphere and to construct the Europe we want for 2020.
The Europe on Track travelers recorded every detail of their trip via blogs, photographs and viral videos posted on multiple websites. While recording is their share of the project, the analysis of the impact will be concluded as an informative research about the situation and role of youth media in Europe. Thus communications expertise and creativity are essential attributes and core elements of this project.
This AEGEE-Europe’s project* aims for a better future for European youth, to find solutions for the pressing issue of the rising rate in youth unemployment, to advocate for a sustainable future and to promote entrepreneurship among young people.
This project was launched in the autumn of 2012 and has already been rewarded with the 2013 European Charlemagne Youth Prize.
For further information you should visit the following website: www.aegee.org/europeontrack

¿CÓMO SERA LA EUROPA DE 2020?

Con el objetivo principal de responder a esta pregunta, seis jóvenes europeos viajaron por todo el continente en tren durante un mes a finales de 2012 con el fin de captar las perspectivas de futuro que tiene la juventud. Este proyecto recibió el nombre de Europe on Track.
Europe on Track aglutina los distintos puntos de vista de los jóvenes europeos, da nuevas ideas y propone iniciativas. Los jóvenes tienen la palabra en el ámbito europeo para construir la Europa que queremos en el 2020.
Los viajeros de Europe on Track plasmaron cada detalle de su viaje en fotografías, entradas de blogs y posts de vídeos en múltiples webs. Esta es una manera de difundir el proyecto y a la vez un una manera de investigar la situación y el papel de los medios de comunicación de la juventud en Europa. Por lo tanto, experiencia en comunicación y creatividad son los atributos esenciales y los elementos fundamentales de este proyecto.
Este proyecto de AEGEE-Europe* apunta a un futuro mejor para la juventud europea, busca soluciones al creciente paro juvenil, aboga por un futuro sostenible y promueve el espíritu empresarial entre los jóvenes.
Este proyecto fue lanzado en el otoño de 2012 y en 2013 ganó el premio europeo Charlemagne.
Para mas información visite la web: www.aegee.org/europeontrack

A QUOI RESSEMBLERA L’EUROPE EN 2020?

Avec objectif principal de trouver la réponse à cette question, six jeunes européens ont voyagé en train à travers le vieux continent pendant un mois fin 2012 afin de déceler les perspectives d'avenir des jeunes européens. Ce projet a été nommé l' « Europe on Track ».
Europe on Track combine les différents points de vue des jeunes vivant en Europe, donne de nouvelles idées et propose des initiatives. Les jeunes ont leur mot à dire en ce qui concerne la construction et le développement de l’Europe souhaité pour l’année 2020.
Les voyageurs de l'Europe on Track ont relaté tous les détails de leur voyage au travers de photos, blogs et vidéos postées sur plusieurs sites internet. C'est une façon de diffuser le projet et de le faire connaître mais aussi un moyen d'enquêter sur la situation et le rôle des jeunes dans les différents médias en Europe. Par conséquent, l'expérience de la communication et la créativité sont les attributs essentiels et les éléments clés de ce projet.
Le projet d'AEGEE-Europe* a pour objectif de créer un avenir meilleur pour la jeunesse européenne, de rechercher des solutions pour faire baisser le chômage des jeunes, de créer des appels pour un avenir durable et de promouvoir l'esprit d'entreprise.
Ce projet a été lancé à l'automne 2012 et a remporté le prix européen Charlemagne en 2013.
Pour plus d'informations, visitez: www.aegee.org /europeontrack

 

 

 

 


mazowieckie
2013-07-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Sejm przegłosował ruchomy czas pracy

Sejm przyjął poprawkę Senatu do noweli kodeksu pracy. Zgodnie z poprawką pracodawca nie będzie musiał sporządzać rozkładu czasu pracy, jeśli pracownik złoży pisemny wniosek o indywidualny rozkład dnia.

Poprawkę Senatu poparło 236 posłów, 201 było przeciwnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Zgodnie z uchwaloną 13 czerwca nowelizacją okres rozliczeniowy czasu pracy zostanie wydłużony do maksymalnie 12 miesięcy, z obecnych czterech miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy. Nowe zasady rozliczania i rozkładu czasu pracy mogą zostać wprowadzone w firmie w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników.

Nowe przepisy pozwolą też na stosowanie rozkładów czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze związkami lub reprezentacją pracowników. Umożliwią także wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania pracy albo przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę. Według resortu pracy takie rozwiązania mają uratować jak największą liczbę miejsc pracy, utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki, dać firmom szanse na rozwój.

Przeciwne zmianom są związki zawodowe.

 

Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/przeglosowali;ruchomy;czas;pracy,146,0,1344914.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +