Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-07-22 | Aktywne obywatelstwo

Aktywne społeczności lokalne

Zapraszamy do lektury publikacji „Aktywne Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog Praktyk”. W książce, będącej wynikiem pracy kilkunastu animatorów społecznych Centrów Aktywności Lokalnej CAL z całej Polski, przedstawione są historie lokalnych społeczności, które wychodzą z inicjatywą, organizują się, wspólnie rozwiązują problemy. Co roku przyglądają się oni wybranym społecznościom lokalnym i inicjatywom przez nie podejmowanym. Starają się je poznać, zrozumieć i opisać.

Jest to lektura dla tych, którzy chcieliby coś zmienić w swoim otoczeniu a nie bardzo wiedzą jak to zrobić.

W publikacji przypomniano także model aktywnej społeczności prezentujący wzorcową „aktywną społeczność” wypracowany przez animatorów społecznych CAL oraz artykuł na temat celów i sposobu pokazywania szerszemu otoczeniu inicjatywy podejmowane przez lokalne społeczności.

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk tom III do pobrania 
Źródło aktualności: www.ngo.pl
Więcej informacji na temat Programu Aktywnych Społeczności:
www.cal.org.pl www.aktywnespolecznosci.pl


mazowieckie
2013-07-22 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Produkcja przedsiębiorstw przemysłowych coraz wyższa

Jak zauważa Główny Urząd Statystyczny (GUS), po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,1 proc. wyższym w porównaniu z majem tego roku. W okresie styczeń-czerwiec tego roku produkcja przemysłowa spadła o 0,4 proc. rok do roku.
W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 z 35 działów przemysłu. Największy wzrost wystąpił w produkcji urządzeń elektrycznych (16,8 proc.). O 11 proc. wzrosła produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny. Pozytywne wyniki odnotowano także w produkcji mebli (wzrost o 9,9 proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (9,3 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (7,7 proc.) oraz papieru i wyrobów z papieru (4,7 proc.).
Z kolei w stosunku do czerwca ubiegłego roku produkcja przemysłowa była mniejsza w 9 działach, m.in. w produkcji metali - o 10,8 proc., wyrobów farmaceutycznych - o 8,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 3,3 proc. oraz w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 1,9 proc.
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych zmniejszyła się w czerwcu br. o 18,3 proc. rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 16,0 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku, a w porównaniu z majem br. wzrosła o 5,3 proc.
W stosunku do czerwca ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 20,8 proc., w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 20,2 proc., a w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 11,3 proc.

Więcej informacji:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PBS_dynamika_prod_przem_i_budow_mont_6m_2013.pdf
 

Projekt Badania dla Rozwoju Mazowsza jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-07-22 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc sierpień 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc sierpień 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-07-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Samorządy wojewódzkie w nowej perspektywie finansowej mogą nadzorować wydawanie ponad jednej trzeciej środków

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) proponuje, aby 28 mld euro z 72,9 mld euro, które Polska ma otrzymać w nowej perspektywie UE, powierzyć w zarządzanie marszałkom województw. To prawie 11 mld euro więcej niż w latach 2007–2013. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na tzw. inteligentne specjalizacje, czyli na branże, które w danym regionie rozwijają się najbardziej dynamicznie i w przyszłości mogą się stać motorami rozwoju poszczególnych województw. Wyboru tych branż dokonają samorządy, natomiast MRR będzie oceniało, czy wybrane branże stanowią innowacyjne działy gospodarki i czy wpisują się one w strategię rozwoju kraju. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w których regiony będą wspierać branże uznane przez rząd za mało perspektywiczne.
„MRR musi zwrócić również uwagę, aby wybór inteligentnych specjalizacji nie opierał się na modzie, a uwzględniał potencjał firm działających na ich obszarze oraz ich otoczenie, np. istniejące tam już parki technologiczne czy klastry” – podkreśla Jerzy Kwieciński, były wiceminister rozwoju regionalnego, ekspert Business Centre Club (BCC).
Jerzy Kwieciński jest także zdania, że w nowej perspektywie marszałkowie powinni wspierać takie inwestycje, które będą przynosić korzyści i regionom, i tamtejszym przedsiębiorcom. – „Na przykład mogą wspierać budowę takich dróg, które nie tylko połączą dwie miejscowości, lecz także otworzą dostęp do terenów inwestycyjnych, na których będą lokowały się firmy” – tłumaczy.
Tomasz Włodarski, dyrektor departamentu funduszy europejskich Pracodawcy RP, uważa jednak, że konieczność stawiania na rozwój tylko niektórych branż utrudni znacznej części firm dostęp do pieniędzy unijnych. „Firmy spoza branż wybranych przez dane województwo będą miały problemy z pozyskaniem bezzwrotnej pomocy” – ostrzega. Dlatego Włodarski liczy na utrzymanie programów ogólnopolskich, do których będą mieli dostęp wszyscy chętni. I sugeruje przeznaczenie na takie konkursy większych kwot niż planowane obecnie 7,3 mld euro.
Z kolei Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ogólnie krytykuje ideę wspierania firm z pieniędzy unijnych. „To zakłóca konkurencję na rynku, ponieważ tworzy nierówne warunki funkcjonowania firm. Dlatego pieniądze z Unii Europejskiej byłoby lepiej przeznaczyć na drogi, kolej, szkoły czy przedszkola, czyli coś, z czego mogliby korzystać wszyscy” – przekonuje.

Źródło:
http://forsal.pl/artykuly/715818,wojewodztwa-moga-nadzorowac-nawet-28-mld-euro-z-ue.html#
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Reforma Urzędów Pracy

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych, nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy i wynagradzanie pracowników urzędów za wyniki - to najważniejsze założenia do projektu reformy urzędów pracy, który przyjął rząd.

Cel zmian: lepsza obsługa w urzędach pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców. - Urzędy mają przestać być pośredniakami, a stać się, wzorem brytyjskich „job centers“ czy niemieckich „jobcenter“, prawdziwymi centrami pracy - powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Co się zmieni? Każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany w urzędzie pracy będzie od początku prowadzony przez tego samego doradcę klienta. Podobnie będzie w przypadku pracodawców.

Test systemu profilowania potrwa od lipca do września. Zostanie przeprowadzony w 24 powiatowych urzędach pracy i obejmie 5 600 osób bezrobotnych.

Pojawią się nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy. To m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą pracodawcą i instytucją szkoleniową, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+ oraz programy regionalne.

Częścią zmian jest pakiet dla młodych osób szukających pracy. - Zmieniamy definicję osoby młodej, która obejmie wszystkich do 30. roku życia. To konieczna zmiana, bo wielu młodych uczy się coraz dłużej i później wchodzą na rynek pracy - tłumaczy minister Kosiniak-Kamysz. Dzięki temu urzędy będą mogły pomóc większej grupie osób.

To nie koniec zmian dla młodych. - Skróci się okres, z 6 do 4 miesięcy, w którym urzędy muszą przedstawić im ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacja – powiedział minister Kosiniak-Kamysz. Pracodawcy zatrudniający skierowanych przez urząd bezrobotnych w wieku do 30 lat zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego.

Dla osób z dłuższym stażem na rynku pracy powstanie nowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Skorzystać z dofinansowania może ok. 182 tys. pracowników rocznie.

Źródło: Informacja prasowa MPiPS z dnia 10.07.2013r.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wykształcenie ma coraz mniejsze znaczenie

Z 5 do 16% zwiększył się odsetek osób wątpiących w słuszność zdobywania wyższego wykształcenia. Choć 82% badanych twierdzi, że uczyć się i zdobywać wyksztalcenie jest warto, to na przełowie ostatnich 10 lat ich odsetek zmniejszył się o ponad 10 punktów proc.

W społecznej ocenie formalne wykształcenie jest istotną - choć nie najważniejszą determinantą powodzenia na rynku pracy. Ankietowani poproszeni o zaznaczenie dwóch najważniejszych czynników, który mają wpływ na sukces zawodowy, najczęściej wymieniali wiedzę oraz umiejętności (45 proc.). Dopiero na drugim miejscu znalazły się odpowiedzi: wykształcenie oraz solidna, rzetelna praca (po 32 proc. badanych). Nieco mniejszy odsetek respondentów (28 proc.) sukces zawodowy wiąże ze znajomościami czy protekcją.

Pogląd, że wykształcenie ma największy wpływ na sukces zawodowy, częściej wyrażają kobiety, ankietowani niemający wyższego wykształcenia (szczególnie z wykształceniem zasadniczym zawodowym), badani relatywnie młodzi, a także najstarsi, mieszkańcy wsi i mniejszych ośrodków miejskich, respondenci o niezdefiniowanych poglądach politycznych oraz regularnie praktykujący religijnie (uczestniczący w praktykach religijnych raz w tygodniu).

Ok. 3/4 badanych zadowoliłoby się wyższym (magisterskim, inżynierskim lub licencjackim) wykształceniem dzieci, a poniżej 10 proc. ankietowanych chciałoby, żeby córka lub syn zrobili co najmniej doktorat. Chociaż w ciągu ostatnich dwudziestu lat zmniejszyła się grupa osób, których najbardziej cieszyłoby wykształcenie średnie zawodowe dzieci (na przykładzie synów: z 23 proc. w 1993 r. do 9 proc. w 2013 r.), to od badania w 2009 r. liczba ta znów zaczęła rosnąć (podskoczyła z 4 proc. do 9 proc.).

Badanie Aktualne problemy i wydarzenia przeprowadzono w dniach 6-12 czerwca 2013 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1010 dorosłych mieszkańców Polski.

 

Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/cbos;wyksztalcenie;coraz;mniej;pozadane,234,0,1343466.html

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Szansa na poprawę sytuacji MŚP w drugiej połowie roku

Jak wynika z badania nastrojów gospodarczych Instytutu Badań i Analiz, druga połowa 2013 r. może przynieść poprawę sytuacji przedsiębiorstw sektora MŚP. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2013 roku z zastosowaniem techniki CAWI. W badaniu wzięło udział 2393 przedstawicieli przedsiębiorstw, które są zarejestrowane w jednym z największych internetowych katalogów branżowych – Firmy.net.
W ostatnich 6 miesiącach zdecydowanie większy odsetek przedstawicieli firm MŚP ocenił swoją sytuację jako złą (35,9 proc.) niż dobrą (20,43 proc.). Jako stabilną swoją sytuację określiło 44,6 proc. przebadanych przedsiębiorców. W nadchodzącym półroczu sytuacja ogólna firm nieznacznie się poprawi, jednak zmiana ta będzie wynikała przede wszystkim z tego, że nieco zmaleje odsetek przedsiębiorstw przewidujących złą sytuację swojej firmy (33,0 proc.) w stosunku do tych, którzy oczekują poprawy (21,5 proc.). Najliczniejszą grupę nadal stanowić będą przedsiębiorstwa, których sytuacja na rynku nie zmieni się (45,5 proc.).
Najgorzej swoją sytuację w pierwszej połowie 2013 roku oceniały firmy z branż: sport i turystyka (47,1 proc.), poligrafia i wydawnictwa (44,7 proc.), gastronomia (44,2 proc.), odzież i obuwie (42,5 proc.), motoryzacja (42,1 proc.). Z kolei najlepiej kondycję swojej firmy widzieli przedstawiciele branż: hobby i rozrywka (30,3 proc.), handel (28,4 proc.), odzież i obuwie (26 proc.), biuro (25,7 proc.), komputery i Internet (25,5 proc.). Negatywne zmiany w nadchodzących 6 miesiącach nastąpią w największym stopniu w branżach: transport i spedycja, odzież i obuwie oraz poligrafia i wydawnictwa.
Na kiepskie nastroje przedsiębiorców bez wątpienia miała i nadal ma wpływ malejąca sprzedaż. Obniżenie sprzedaży na rynku krajowym w minionym półroczu zadeklarowało aż 43,5 proc. przebadanych firm. Wzrost zadeklarowało w tym czasie jedynie 17 proc. firm. Wartości te w nadchodzącym półroczu ulegną nieznacznej poprawie. Spadek sprzedaży dotknie 38,1 proc. firm, a wzrost przewiduje 25,9 proc. przedsiębiorców. Nieco lepiej sytuacja wygląda wśród eksporterów produktów i usług, którzy stanowili 21,5 proc. uczestników badania. W minionym półroczu jedynie 6,3 proc. pośród nich zanotowało spadek sprzedaży na rynkach zagranicznych, a tylko 5,6 proc. prognozuje spadki także w obecnym półroczu. Wzrost sprzedaży w pierwszej połowie 2013 roku zadeklarowało 4 proc. ankietowanych firm, a w drugiej połowie tego roku wartość ta ma wzrosnąć do poziomu 5,6 proc.
W okresie ostatnich 6 miesięcy najliczniejsza grupa badanych przedsiębiorstw (43,3 proc.) zadeklarowała pogorszenie się swojej sytuacji finansowej, mniejsza grupa wskazała brak zmian (38,2 proc.), natomiast najmniej liczna jej poprawę (15,6 proc.). W obecnym półroczu wzrośnie odsetek przedsiębiorstw, które odczuwać będą poprawę sytuacji finansowej (25,3 proc.) oraz spadnie odsetek firm, które zauważą pogorszenie (37,6 proc.) lub nie odczują zmian (34,3 proc.). Pomimo wzrostu, tendencja ogólna nadal będzie miała charakter spadkowy.
Chociaż pierwsze półrocze 2013 roku było trudne dla firm MŚP, najczęściej utrzymały one zatrudnienie na tym samym poziomie (72,3 proc.). Jedynie 15 proc. firm zdecydowało się ograniczyć liczbę pracowników, a 8,6 proc. zwiększyło zatrudnienie. W okresie najbliższych 6 miesięcy nadal najliczniejsza grupa firm utrzymywać będzie stały poziom zatrudnienia (70,6 proc.). Niewielki wzrost poziomu zatrudnienia zapewni nam większa liczba przedsiębiorstw, w których przewidywane są przyjęcia pracowników (12,8 proc.) w stosunku do tych, w których nastąpi redukcja etatów (12,5 proc.) – czytamy w komunikacie prasowym.

Źródło:
http://inwestycje.pl/firma/MSP-bedzie-troche-lepiej-w-drugiej-polowie-2013-roku;206550;0.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu


mazowieckie
2013-07-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Raport całościowy

Miło nam poinformować, iż w zakładce Badania dostępny jest już Raport całościowy opracowany w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO. Raport zawiera bliższe informacje na temat realizowanego projektu oraz wyniki przeprowadzonych w ramach projektu trzech rodzajów badań: analizę danych zastanych, badań kwestionariuszowych oraz badań fokusowych. Celem Raportu było pogłębienie wiedzy na temat przyczyn pozostawania poza rynkiem pracy kobiet, niechęci pracodawców do zatrudniania kobiet, przyczyn postrzegania elastycznych form pracy jako dezorganizujących organizację pracy w firmie. Ponadto Raport zawiera rekomendacje dotyczące dalszej realizacji projektu, w szczególności opracowania produktu finalnego - innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia.

Życzymy miłej lektury.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-07-18 |

FFI poszukuje wolontariusza/ki do realizacji projektu EVS

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w ramach realizowanego we współpracy z Fundacją Sempre a Frente projektu „Think global. Act local” poszukuje Wolontariusza/Wolontariuszki.

GŁÓWNE DZIAŁANIA:
• pomoc w realizacji projektu realizowanego w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2 Wolontariat Europejski
• współpraca z hiszpańskojęzycznymi wolontariuszami/kami, (komunikacja w języku angielskim)
• współpraca z pracownikami FFI oraz organizacją koordynującą projekt, udział w spotkaniach,
• opieka nad międzynarodowymi Wolontariuszami/kami w Fundacji, pomoc logistyczna, współpraca między FFI a wolontariuszami/kami, pomoc w organizacji działań lokalnych (m.in. spotkania dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w różnych krajach na świecie, kwestii gender; spotkań dotyczących kraju Wolontariuszy/ek; pomoc w organizacji tandemów językowych)

WYMAGANIA:
• Gotowość do regularnego poświęcania swojego prywatnego czasu,
• Odpowiedzialność,
• Komunikatywna znajomość j. angielskiego
• mile widziane zainteresowanie tematyką równości szans oraz gender mainstreaming,
• otwarty umysł, tolerancja i szacunkiem wobec odmiennych kultur, poglądów oraz innych cech determinujących różnorodność ludzką,

OFERUJEMY:
• Potwierdzenie współpracy w postaci umowy wolontariackiej,
• Możliwość realizacji własnych pomysłów, oddając wolontariuszom do dyspozycji przestrzeń (sale wykładowe), sprzęt do pracy (laptop, projektor multimedialny),
• Możliwość uczestnictwa w zajęciach z języków obcych prowadzonych w Fundacji,
• Możliwość współpracy/komunikowania się z zagranicznymi stażystami/wolontariuszami Fundacji,
• Możliwość korzystania z Biblioteki Fundacji,
• Osobom zaangażowanym wystawiamy referencje potwierdzające nabycie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: e.szafraniec@ffi.org.pl


mazowieckie
2013-07-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Czujemy się stabilniej w pracy

Polacy coraz rzadziej obawiają się utraty pracy, ale jednocześnie twierdzą, że są otwarci na zmiany. W ostatnim kwartale pracę zmienił co czwarty pracujący Polak. Wg badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad, 34% Polaków obawia się utraty obecnego stanowiska pracy. Odsetek ten zwiększa się u osób starszych (41%) oraz u osób dopiero rozpoczynających karierę zawodową (39%). Z drugiej strony 78 proc. Polaków w wieku 18-34 lata uważa, że dosyć łatwo znajdzie nową pracę. W przypadku osób starszych jest to 42 proc. badanych.

Łukasz Komuda ekspert ds. rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: - Najmłodsi mają największy optymizm i największą wolę do tego, by pracować poniżej kwalifikacji i wyjechać za pracą. Osoby starsze takiej elastyczności już nie mają - znajdują się na dużo gorszej pozycji.

Badanie przeprowadzono od 18 kwietnia do 13 maja br. Wzięło w nim udział 405 respondentów z Polski.

Źródło: http://gazetapraca.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +