Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-07-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

I spotkanie ekspertek projektu

12 lipca w Radomiu odbyło się pierwsze spotkanie ekspertek projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.

Spotkanie miało na celu przybliżenie zaproszonym Paniom założeń i celów projektu oraz omówienie koncepcji wstępnej wersji produktu finalnego, czyli modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Wśród zaproszonych ekspertek są: Dr Katarzyna Władyka Dr Anna Sabat Dr Ewelina Wiszczun Dr Natasza Kosakowska-Berezecka Dr Magdalena Żadkowska Mgr Marta Goroszkiewicz Mgr Joanna Szymonek Mgr Agnieszka Kuna-Broniowska Mgr Katarzyna Tedeusiak-Jeznach Mgr Kamila Jeżowska-Hułas Mgr Agnieszka Radziwiłowicz

Uwieńczeniem spotkania było podpisanie umów na realizację poszczególnych elementów modelu.
Ustalone zostały terminy dwóch kolejnych spotkań roboczych 6 i 9 sierpnia oraz 5 i 6 września.
W zakładce Galeria znajdują się zdjęcia ze spotkania.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-07-17 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia „Marketing”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia „Marketing"
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 


lubelskie
2013-07-17 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia „Aranżacja wnętrz z jęz. angielskim”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia „Aranżacja wnętrz z jęz. angielskim"

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-07-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wsparcie Biznesu w okresie spowolnienia

W siedzibie Związku Banków Polskich odbyło się podsumowanie kampanii „Wsparcie Biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”. Celem kampanii była pomoc przedsiębiorcom w sięgnięciu po ostatnie środki obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Działaniami objęto wszystkie województwa, a na spotkania zaproszono przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje otoczenia biznesu. Kampanię zainicjował i zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programu UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) przy Związku Banków Polskich we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajową Izbą Gospodarczą.
W projekcie uczestniczyło ponad dwa tysiące przedsiębiorców, sześć tysięcy internautów, 16 regulatorów regionalnych, kilkudziesięciu dziennikarzy krajowych i lokalnych oraz prawie 100 ekspertów. Uczestnikom zaprezentowano pełną mapę aktualnie dostępnych środków ramowych, krajowych i regionalnych. Przedsiębiorcy otrzymali także informacje o aktywnych programach izb gospodarczych oraz o instrumentach zarządzania ryzykiem w biznesie. Uczestnicy kampanii mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami od funduszy unijnych i zarządzania przedsiębiorstwem, ryzykiem w działalności gospodarczej i finansowej.
W spotkaniu wzięła udział pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, która w swoim wystąpieniu zauważyła, że przedsiębiorcy, oprócz pieniędzy na inwestycje, potrzebują dobrej informacji i edukacji oraz wsparcia eksperckiego. „Podczas tej kampanii zachęcaliśmy do korzystania z instrumentów dedykowanych rozwojowi przedsiębiorstw w skali mikro i makro” – dodała. Gościem spotkania był również Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, który podkreślił, że kampania przyciąga przedsiębiorców do myślenia o lepszym wykorzystaniu środków z tej perspektywy unijnej. Zachęca także do kontaktu z instytucjami finansowymi, które mogą uczestniczyć w procesie pozyskiwania unijnych środków jako aktywny partner, który zapewnia wkład krajowy, a jednocześnie weryfikuje racjonalność pomysłu i jego przyszłą efektywność.

Źródło:
http://www.parp.gov.pl/index/more/34108

Więcej informacji o kampanii: „Wsparcie Biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”

Projekt „Badania dla Rozowju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Pracownik tymczasowy

Okres letni sprzyja wzrostowi zapotrzebowania na pracę, dlatego też firmy chętniej zatrudniają na krótkie, kilkumiesięczne umowy głównie w usługach i gastronomii.

Kodeks pracy nie wskazuje definicji pracy sezonowej, w powszechnym rozumieniu jest to jednak praca uzależniona od pór roku, mająca charakter tymczasowy i przejściowy. Z pracownikiem sezonowym można zawrzeć umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej prac, a także powierzyć mu pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Praca sezonowa może być również wykonywana w oparciu o przepisy Ustawy o pracownikach tymczasowych, zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej.

Zatrudnianie tymczasowe, szczególnie w sezonie wiosna/lato, jest coraz bardziej popularne i przede wszystkim wysoce korzystne. Podjęcie współpracy z agencją pracy tymczasowej (APT) zapewnia szereg udogodnień: zarówno w kontekście samej rekrutacji, jak również wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem pracowników. – Przedsiębiorcy poszukujący pracowników tymczasowych chętnie korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. Dzięki współpracy z nią, nie muszą zajmować się kwestiami związanymi z rekrutacją, zatrudnianiem, rozliczaniem za wykonaną pracę oraz odprowadzaniem należnych składek i podatków za pracownika. Kompletną realizacją tych spraw zajmuje się właśnie agencja pracy tymczasowej – wyjaśnia Agnieszka Smolnik, Poland Workforce. Niezależnie od wybranej formy zatrudnienia, jeżeli pracodawca przyjmuje do pracy osoby młodociane (między 16. a 18. rokiem życia), musi pamiętać, aby powierzać im jedynie wykonywanie prac lekkich.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-16 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Władze Warszawy i województwa razem dla regionu

Podczas posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego 9 lipca br. odbyło się spotkanie, którego tematem była współpraca samorządu województwa z władzami miasta stołecznego Warszawy jako strategicznego partnera procesu programowania w ramach nowej perspektywy finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
W trakcie spotkania rozmawiano o udziale miasta w konsultacjach społecznych założeń do RPO WM oraz w podzespołach tematycznych ds. współtworzenia RPO WM, a także bieżących spotkaniach i kontaktach roboczych. Omówiono również harmonogram prac, dyskutowano na temat działań priorytetowych i organizacji pracy nad projektem.
Debatowano też o wsparciu m.st. Warszawy w ramach RPO WM 2014-2020, wskazując konkretne osie priorytetowe: przedsiębiorczość na Mazowszu oparta na wiedzy i innowacji, wzrost e-potencjału Mazowsza, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, środowisko i infrastruktura społeczna, rozwój regionalnego systemu transportowego, rozwój rynku pracy, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, edukacja dla rozwoju regionu.

Źródło:
http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4114,wladze-warszawy-i-wojewodztwa-razem-dla-regionu.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-15 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Więcej środków na żłobki i instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, z 37 do 87 mln zł zwiększyła się alokacja na konkurs pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Wygospodarowane środki zostaną przeznaczone na projektu zakładające:

  • wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych; wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
  • upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-15 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Manifest przedsiębiorców

Konfederacja Lewiatan 12 lipca br. zorganizowała doroczne spotkanie, podczas którego dyskutowano o sprawach ważnych dla gospodarki. Jednym z wydarzeń spotkania było przedstawienie Manifestu Przedsiębiorców – dokumentu zawierającego zbiór oczekiwań przedsiębiorców wobec administracji publicznej.
„Pracodawcy uważają, że Polsce grozi stagnacja gospodarcza, niższy wzrost produktywności, wyższe bezrobocie, frustracja wielu grup społecznych i nasilenie emigracji młodzieży. Firmy, wychodząc ze spowolnienia gospodarczego, starają się zdobywać nowe rynki zbytu, ale borykają się z biurokracją, niestabilnością prawa i systemu podatkowego, przewlekłością postępowań sądowych i inwestycyjnych. Warunkiem dalszego wzrostu jest zwiększenie produktywności i inwestycji. Jednocześnie firmy muszą przygotować się na nowe wyzwania - zmianę zasad prowadzenia biznesu wynikającą z ewolucji gospodarki, która poprzez rewolucję cyfrową przekształca dostęp do informacji, zasobów i usług. Przedsiębiorcy znajdują nowe rynki zbytu, kreują nowe produkty i usługi, poprawiają organizację pracy oraz budują zaufanie w relacjach z pracownikami. Potrzebują jednak wsparcia instytucjonalnego i prawa tworzącego przewidywalne warunki dla działalności gospodarczej. Oferują kreatywność, przedsiębiorczość, chęć współdziałania, zdolność do przeprowadzania zmian, najlepszych pracowników, a także wysokiej jakości produkty i usługi” – czytamy w Manifeście. Jednocześnie przedsiębiorcy wymieniają konkretne sfery, w których oczekują wsparcia ze strony rządu, administracji regionalnej i lokalnej:
• Rozwiązywania bieżących problemów, długofalowego planowania oraz umiejętności nowoczesnego myślenia o zmianach w społeczeństwie i ekonomii;
• Poprawiania warunków rozwoju firm m.in. poprzez skuteczne tworzenie polityk sektorowych i przewidywalnych warunków inwestowania, stałe usprawnianie funkcjonowania instytucji służących rozwojowi przedsiębiorstw, nowoczesne prawo zamówień publicznych i poszerzenie dostępu przedsiębiorców do rynku usług publicznych, dostosowania edukacji do potrzeb i trendów na rynku pracy;
• Ułatwiania ekspansji i internacjonalizacji gospodarki poprzez rozwój eksportu i pozyskiwanie inwestycji zagranicznych;
• Działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej, budowy jednolitego rynku, dbania o równe szanse dla polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej, a także debaty o wejściu Polski do strefy euro;
• Skutecznego dialogu, który angażuje przedsiębiorców i obywateli w proces stanowienia prawa i budowanie porozumienia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją Manifestu:
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/_files/2013_07/Manifest_A4_Druk_v4.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Małe firmy – prognozy na II kw. 2013 r.

Grupa Idea Banku już po raz szósty zapytała drobnych przedsiębiorców o to, jakie mają przewidywania dotyczące sytuacji własnej firmy, a także jak oceniają perspektywy całej gospodarki w bieżącym roku. W badaniu wzięło udział 1000 osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Zostało ono przeprowadzone w formie wywiadu telefonicznego w dniach 3-12 czerwca 2013 roku. W najnowszym badaniu 83% respondentów stanowili przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 4 pracowników. Zaledwie 6% badanych zatrudniało więcej niż 10 osób. Większość ankietowanych reprezentowało sektor usług. Co siódmy badany miał tylko jednego kontrahenta – w grupie tej mogli znajdować się samozatrudnieni.
Jak czytamy w komunikacie prasowym – „Wyniki najnowszego badania mogą wskazywać, że po dość wyraźnym pogorszeniu nastrojów przedsiębiorców, jakie miało miejsce w I kwartale, II kwartał przyniósł widoczną poprawę. Świadczy o tym wzrost odsetka firm, które w tym roku spodziewają się większych obrotów w swojej firmie, przede wszystkim kosztem osób oczekujących stabilizacji obrotów na poziomie sprzed roku. Warto przy tym zauważać, że udział firm przewidujących spadek tej kategorii niezmiennie utrzymuje się na dość niskim, zaledwie kilkunastoprocentowych poziomie. Mimo poprawy w ujęciu kwartał do kwartału przedsiębiorcy wciąż wykazują jednak mniej optymizmu niż przed rokiem, gdy odsetek firm spodziewających się zarówno wzrostu, jak i stabilizacji obrotów był większy.”
Obserwuje się wzrost odsetka firm spodziewających się wystąpienia w Polsce recesji gospodarczej zdefiniowanej jako spadek PKB oraz odsetka firm spodziewających się, że gospodarka będzie się w tym roku rozwijać szybciej niż w poprzednim. Wyraźnie skurczyła się natomiast grupa przedsiębiorców przewidujących spadek tempa wzrostu PKB, która w poprzednim badaniu była najliczniejsza, a obecnie jest najsłabiej reprezentowana. Przedsiębiorcy, którzy spodziewają się wzrostu obrotów w tym roku wyraźnie lepiej oceniają perspektywy gospodarki. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku firm, które przewidują w tym roku spadek swoich obrotów.
Najbardziej zaskakującym wnioskiem z badania jest spadek odsetka przedsiębiorców, którzy nie planują w tym roku inwestycji w środki trwałe. O ile kwartał wcześniej takie osoby stanowiły prawie dwie trzecie badanych, to obecnie jest to już tylko jedna trzecia. Najwięcej firm planuje inwestycje w samochody. Na drugim miejscu znalazły się te, które planują zakupy sprzętu, a na trzecim planujące zakup maszyn do produkcji. Maszyny są za to najpopularniejszą formą inwestycji wśród firm produkcyjnych.
W najnowszej edycji badania odsetek firm rozważających redukcję zatrudnienia znajduje się na niskim, kilkuprocentowym poziomie, nawet przy słabnących nastrojach. Poza tym, mikrofirmy biorące udział w badaniu – o ile zatrudniają – to zaledwie kilka osób. Zwykle jest to personel ograniczony do absolutnego minimum, aby nie podnosić kosztów działania. Widać również wyraźną zależność między oczekiwaniami odnośnie obrotów, a planami dotyczącymi zatrudnienia w firmie – przedsiębiorcy spodziewający się wzrostu wartości zamówień wykazują większą skłonność do zwiększania zatrudnienia. Nie można też nie wspomnieć o tym, że zatrudnianie pracowników jest naturalną drogą ewolucji nowopowstających firm.

Źródło:
http://www.egospodarka.pl/96358,Male-firmy-prognozy-II-kw-2013,1,39,1.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nowelizacja Kodeksu pracy

Senat przyjął nowelizację Kodeksu pracy w zakresie wydłużenia do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego oraz regulacji zasad ruchomego i przerywanego czasu pracy.

Ma to umożliwić przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą oraz pomóc zachować miejsca pracy. Firma, kiedy nie ma zamówień na produkcję, zamiast zwalniać pracowników, wyśle ich do domu. A wolne odpracują, gdy będą zamówienia - tłumaczy rząd i pracodawcy. Przeciwne zmianom są związki zawodowe i zapowiadają protesty w tej sprawie.

Nowelizację w czerwcu przyjął Sejm a zakłada ona, że ruchomy czas pracy nie może naruszać prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego, a do wydłużenia okresu rozliczeniowego może dojść tylko i wyłącznie za zgodą strony pracowniczej. Gwarantuje też pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku jej wykonywania.

Źródło: http://www.polskieradio.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +