Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-07-10 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Prognoza eksportu

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE) opublikowała prognozy dotyczące eksportu z Polski w maju br. W omawianym okresie eksport wyniósł 12,606 mld euro. Był więc o 5,1% mniejszy niż w kwietniu i jednocześnie o 4,9% większy niż w maju 2012 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 52,677 mld tj. o 4,2% mniej niż w kwietniu i równocześnie o 2,2% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.
„Szacowany dla maja spadek wielkości eksportu w stosunku do wyników z kwietnia nie jest typowy. Z przyczyn sezonowych, zazwyczaj po mniejszych dostawach realizowanych w kwietniu (odreagowanie po większych wcześniej obrotach związanych z zaopatrzeniem świąt) maj przynosi wzrost obrotów. W bieżącym jednak roku wyniki eksportowe kwietnia okazały się nadspodziewanie dobre. To na maj powinna więc przypaść korekta. Na taki właśnie scenariusz (wysoki kwiecień, słabszy maj) wskazują dane o produkcji sprzedanej przemysłu oraz wynikach handlu hurtowego.” – czytamy w komunikacie KUKE.
„Wyraźnie wyższy niż w ostatnich latach jest obecnie stosunek eksportu do produkcji sprzedanej przemysłu. Wyższy jest więc udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem. Towary kierowane na rynek krajowy trafiają na silniejszą barierę w postaci niskiego popytu, niż towary kierowane na eksport. Ponadto część towarów wyprodukowanych na rzecz rynku krajowego kierowana jest obecnie do odbiorców zagranicznych. Daje to bowiem możliwość nie tylko uplasowania towarów nie mogących znaleźć odbiorców w kraju, ale i równoczesnego zrealizowania wyższej marży na sprzedaży opartej w części o słabą obecnie wycenę złotego. Słaby złoty daje też możliwość oferowania klientom zagranicznym rabatów łączonych z zakupami większych partii towaru.” – napisano w komunikacie.
Eksperci KUKE zwracają uwagę, że lepsze od oczekiwanych wyniki dotyczące wymiany z partnerami zagranicznymi od początku roku sprawiają, że coraz bardziej prawdopodobne stają się prognozy mówiące, że w całym roku 2013 eksport może być istotnie wyższy niż w roku 2012. Korporacja oczekuje, że od maja do lipca eksport okaże się większy niż przed rokiem o 6,2% w euro, a w wymiarze złotowym o 5,6%.

Więcej informacji:
http://www.kuke.com.pl/aktualnosci.php?news_id=540
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-09 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

VIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

O stanie prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015, określeniu inteligentnej specjalizacji regionu oraz polityce klastrowej na Mazowszu dyskutowano podczas VIII posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Spotkaniu, które odbyło się 1 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) w Warszawie, przewodniczył marszałek Adam Struzik.
Nad opracowaniem aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, zgodnie z wymogami dla okresu finansowania UE 2014-2020, pracuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM. Dotychczasowe działania, związane także z określeniem inteligentnej specjalizacji województwa, są na etapie opracowania wstępnego projektu dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2014-2020 i załącznika, który będzie stanowił podstawowy dokument wyznaczający inteligentną specjalizację. Projekt wypracowany został na podstawie m.in. badań i analiz z zakresu potencjału gospodarczego, naukowego i społecznego Mazowsza oraz szeregu spotkań konsultacyjnych w regionie. Uwzględniane są także programy strategiczne poziomu krajowego i regionalnego, a przygotowanie i ostateczne przyjęcie zaktualizowanego dokumentu zaplanowane jest na listopad br.
Podczas posiedzenia omówiono także kierunki i założenia polityki klastrowej na Mazowszu w latach 2014-2020. Jej głównym celem powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju specjalizacji gospodarczych. W projekcie aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza klastry zostały wskazane jako narzędzie do realizacji celu strategicznego: zwiększenia i wzmocnienia współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności.
Mazowiecka Rada Innowacyjności jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi ważny element projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego PO KL (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

Źródło:
http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4106,viii-posiedzenie-mazowieckiej-rady-innowacyjnosci.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-09 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Jak planujemy urlop wypoczynkowy?

Wg sondy przeprowadzonej prze portal rynekpracy.pl, 40 procent osób zaplanowało w tym roku urlop nie przekraczający dwóch tygodni. Tegoroczne wyniki sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl, zebrane na przełomie maja i czerwca pokazują, że aż 24 proc. ankietowanych nie wybiera się na urlop w okresie wakacyjnym. W porównaniu z ubiegłym rokiem, to o 4 punkty procentowe mniej. Nieprzerwanie, od 2009 roku najczęściej decydujemy się na wyjazdy trwające od 8 do 14 dni. W 2013 roku od tygodnia do dwóch tygodni wypoczywać będzie 40 proc. badanych. W 2013 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększył się odsetek osób deklarujących wypoczynek trwający dłużej niż 14 dni. W tym roku taki urlop zaplanowało 20 proc. badanych, w ubiegłym – 15 proc.

 

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nowe narzędzia wsparcia dla kobiet i przedsiębiorców

W wyniku analizy potrzeb Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postanowiło wprowadzić dwa nowe narzędzia wsparcia finansowane ze środków PO KL. Są to: programy stażowe oraz opieka mentorska dla kobiet. Umożliwione zostanie również dofinansowanie usług doradczych dla przedsiębiorców w Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług bez finansowania usług informacyjnych.

Warunkiem otrzymania wsparcia na organizacje i prowadzenie staży będzie opracowanie przez przedsiębiorcę programu stażowego spójnego z przedmiotem działalności i strategią przedsiębiorstwa, jak również zagwarantowanie wysokiej jakości merytorycznej oferowanych staży.

Narzędzie opieki mentorskiej dla kobiet ma na celu stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji kobiet prowadzących lub planujących prowadzić własną działalność gospodarczą. Usługa doradcza w formie opieki mentora będzie polegać na indywidualnym wsparciu poszczególnych beneficjentek projektu przez grupę wykwalifikowanych mentorów. Mentor musi być doświadczonym biznesmenem, który odniósł sukces, jest w stanie podzielić się zdobytą wiedzą i poświęcić swój czas na wspieranie rozwijających się firm.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie opiniowany równolegle przez Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska i Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Źródło: http://wartowiedziec.org/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Upadłości firm w Polsce

Zgodnie z komunikatem firmy Coface do 28 czerwca 2013 roku sądy wydały postanowienia o upadłości 455 polskich przedsiębiorstw, co oznacza, że liczba upadłości w Polsce jest o 7 proc. większa niż przed rokiem. Zaznaczono, że dynamika wzrostowa w tym zakresie nieco wyhamowała, bowiem w pierwszym półroczu 2012 ogłoszono 424 upadłości (wzrost o 20 proc.).
„Są to wyniki niepełne i statystyki wskazują, że liczba ta wzrośnie o około 10-15 przypadków, co oznacza, że wzrost sięgnie około 10 proc. rok do roku. Tempo wzrostu liczby upadłości spowolniło, jednak 455 upadłości to nadal najgorszy wynik od siedmiu lat, wyższy o 125 proc. od zanotowanego w pierwszym półroczu przedkryzysowego roku 2008” - napisano w komunikacie.
Poinformowano, że w pierwszej połowie br. odsetek postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu stanowił ponad 16,5 proc., podczas gdy w całym roku 2012 było to 19 proc.
"Nadal utrzymuje się wzrost liczby upadłości w produkcji – to wiodący sektor w 2013 roku wśród bankrutów. W okresie od stycznia do czerwca br. upadłości w grupie producentów stanowią 33 proc. wszystkich postanowień, podczas gdy rok temu odsetek ten wynosił 28,5 proc. W przetwórstwie przemysłowym ogłoszono w bieżącym roku znacznie więcej upadłości (141) niż w budownictwie (106) „ – wyjaśniono w komunikacie.
W przypadku przetwórstwa przemysłowego jedna czwarta upadłości dotyka producentów metali i wyrobów metalowych. Marcin Siwa, dyrektor ds. oceny ryzyka w Coface, uważa, że problemy branży metalowej to efekt jej ścisłych związków z budowlanką, która też jest w kryzysie. Przychody niektórych firm metalowych spadły w tym roku o 30 proc.
Na drugim miejscu po przemyśle jest handel, gdzie zbankrutowało 111 firm, o 14,5 proc. więcej niż przed rokiem. Najgorzej jest w handlu hurtowym, liczba bankructw zwiększyła się o jedną trzecią. Budownictwo – do niedawna lider upadłościowych statystyk – znalazło się na trzecim miejscu. Liczba bankrutów to 106, nieznacznie więcej niż przed rokiem (104). Analitycy Coface zwracają uwagę na ciągłe problemy z płynnością firm budowlanych i prognozują, że ten rynek będzie się kurczył i pod względem wielkości przychodów może się zmniejszyć o 20–25 proc. w ciągu roku.

Źródło:
http://www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_Coface_Upadlosci_I_pol_2013_01072013

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-07-08 | Aktywne obywatelstwo

Prawa osób z niepełnosprawnością

Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje szereg działań mających na celu omówienie wyzwań stojących przez władzami publicznymi, sektorem prywatnym i społecznym w związku z ratyfikacją w 2012 r. Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz wdrażaniem niniejszej konwencji.

Rzecznik Praw Obywatelskich objął honorowym patronatem kampanię na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzoną przez Fundację "Też Chcemy Być" i "Promyk Słońca".
W Polsce jest 5,5 mln osób niepełnosprawnych (tyle mieszkańców liczy np. Dania, Norwegia, Finlandia, Irlandia i Słowacja), z których ponad 60% to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, o najwyższym stopniu wykluczenia: ponad połowa nie ukończyła szkoły podstawowej, a stopień bezrobocia przekracza 85%.
W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, która dotyczy również osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Fragment piosenki z kampanii promocyjnej:
„Może wolisz nas nie widzieć i odwracasz głowę…
Zrozum więc, jesteśmy blisko, mamy swoje imię i nazwisko …
Trochę zagubieni i zmieszani - nie możemy być pomijani…
Każdy uśmiech jest ważny, gest i słowo
Dajesz, to robi się kolorowo
I wcale nie prosimy o specjalne względy, wiemy dokąd iść i którędy
Ta piosenka powstała po to, żebyś nosa nie miał za wysoko
I zobaczył trochę innych, ale ciepłych i pięknych…“

W maju miały miejsce m.in. takie wydarzenia jak: Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2013 – PEŁNA KULTURA!, w dniu 11 maja w sejmie RP odbyła się debata „Miejsce i rola osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowoczesnym społeczeństwie
demokratycznym”, w którym brali udział również self-adwokaci (osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które samodzielnie wypowiadają się w swoich sprawach).
Więcej informacji: www.rpo.gov.pl
Film kampanii na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Karta praw osób z niepełnosprawnoscią 
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

Źródło aktualności: strona internetowa Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
 


lubelskie
2013-07-08 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Aranżacja wnętrz z językiem angielskim"

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w niedzielę 7 lipca 2013 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Aranżacja wnętrz z językiem angielskim"
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogólnopolskie
2013-07-08 |

Zakończenie szkolenia "Aranżacja wnętrz z językiem angielskim"

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w niedzielę 7 lipca 2013 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Aranżacja wnętrz z językiem angielskim"
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2013-07-08 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Marketing"

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w niedzielę 7 lipca 2013 r. w Nałęczowie zakończyło się szkolenie "Marketing".
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-07-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Liderzy zmian nagrodzeni

W siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja połączona z uroczystym finałem konkursu „Branżowi Liderzy Zmian”. Wyróżnienia otrzymało 16 firm z pięciu branż: chemicznej, spożywczej, budowlanej, meblarskiej i transportowej. Każda z firm otrzymała wyróżnienie za wdrożoną z sukcesem autorską strategię zmian.

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powiedziała, że szczególnie ważne jest promowanie przedsiębiorców, którzy wykazują się ponadprzeciętnością w dzisiejszym bardzo zmiennym otoczeniu rynkowym i mogą stać się inspiracją dla innych. Dodała, że PARP stale wspiera firmy w innowacji, rozwoju, ale i na początku ich drogi. Zachęciła również przedsiębiorców do korzystania z szerokiej palety narzędzi oferowanych przez PARP do wspierania biznesu.

Wyróżnieni zgodnie potwierdzili, że ich ponadprzeciętny rozwój był możliwy w znacznej części dzięki wsparciu PARP i środkom z Unii Europejskiej.

Po uroczystości odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, poświęcony był doświadczeniom nagrodzonych firm we wdrażaniu strategii adaptacyjnych. Drugi zaś obejmował tematykę wyzwań dla przedsiębiorstw i całej gospodarki w najbliższych latach.

Źródło: http://www.parp.gov.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +