Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Badania dla Rozwoju Mazowsza

woj.: mazowieckie

Menu:

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-09-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

10 lat działalności na rzecz MSP

W 2003 r. z inicjatywy marszałka Adama Struzika została powołana samorządowa spółka Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych (MFPK). Wówczas udziałowcem było tylko dziewięć samorządów. Dziś MFPK to 30 samorządów oraz wiele instytucji okołobiznesowych. To pozwoliło osiągnąć kapitał w wysokości ponad 39,7 mln zł. Przede wszystkim jednak 10 lat Funduszu to 1,2 mld zł kwoty udzielonych kredytów, pożyczek i leasingów przy poręczeniu MFPK.
Fundusz powstał, by pomagać małym i średnim przedsiębiorcom w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Nieduże firmy mają problem z uzyskaniem kredytów czy pożyczek, ponieważ banki wymagają dodatkowych zabezpieczeń i gwarancji. Tymczasem kredyt jest dla większości prosperujących na rynku firm jedyną szansą na szybkie dokapitalizowanie i rozwój działalności. Pomocne wówczas staje się poręczenie udzielane przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, który współpracuje z różnymi bankami. Z poręczeń mogą skorzystać także osoby fizyczne, które podjęły działalność gospodarczą na własny rachunek.
Dzięki działalności Funduszu wiele mazowieckich firm może nie tylko funkcjonować, ale przede wszystkim się rozwijać. Ponadto stają się wiarygodne m.in. wobec banków, co ułatwia kolejne kroki do zwiększania ich kapitału. MFPK poręcza przy leasingach (jako pierwszy fundusz w kraju), kredytach inwestycyjnych, kredytach obrotowych (odnawialnych i nieodnawialnych) i pożyczkach na cele gospodarcze. Wsparcie to jest również istotne z punktu widzenia gospodarki regionu – pozwala zwiększać konkurencyjność firm, co zawsze działa ożywczo na rynek.
Poza standardowymi poręczeniami (z kapitału MFPK) Fundusz jako beneficjent projektu w ramach RPO WM ma możliwość poręczania ze środków unijnych.
Obecnie udziałowcami spółki są województwo mazowieckie, m.st. Warszawa, miasta: Siedlce, Legionowo, Sokołów Podlaski, Józefów, Garwolin, Ostrołęka, Wyszków, Mława, Ciechanów, Radom, Płock, powiaty: kozienicki, płocki, sochaczewski, mławski, otwocki, przasnyski, wyszkowski, legionowski, gminy: Mszczonów, Wołomin, Tersin, Świercze, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Zabrodzie; oraz instytucje: Bank Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Źródło:
http://www.mazovia.eu/aktualnosci/art,4193,10-lat-dzialalnosci-na-rzecz-msp.html

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2013 dobiega końca realizacja projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.

W ramach projektu zrealizowano trzy rodzaje badań:

 • analiza danych zastanych dotyczących województwa mazowieckiego – analiza i prognoza wskaźników gospodarczych,
 • badania kwestionariuszowe przeprowadzone wśród 300 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego,
 • trzy zogniskowane wywiady grupowe (FGI):
  • wśród przedstawicieli/przedstawicielek branż zakwalifikowanych jako przechodzące procesy modernizacyjne i adaptacyjne,
  • wśród przedstawicieli/przedstawicielek branż wymagających przeprowadzenia procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych,
  • wśród przedstawicieli/przedstawicielek administracji regionalnej i lokalnej oraz regionalnych organizacji publicznych i społecznych, w tym edukacyjnych.

Po zrealizowaniu każdego etapu badań opracowano raport, który stanowi część Raportu końcowego.

W ramach działań upowszechniających opracowano Raport końcowy podsumowujący wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”, który został wydany w formie książkowej w nakładzie 200 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w nakładzie 500 egzemplarzy.

Raport w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej www.ffi.org.pl/badaniadlarozwojumazowsza/raporty
Zachęcamy do lektury Raportu i wyrażamy nadzieję, że dostarczy on Państwu wiedzy na temat kondycji mazowieckiej gospodarki oraz przyczyni się do prognozowania zmian w woj. mazowieckim.

Do końca dzisiejszego dnia na stronie internetowej dostępna jest ankieta monitoringowa  – zachęcamy do jej wypełnienia.

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które wzięły udział w badaniach kwestionariuszowych, fokusowych oraz w konferencji upowszechniającej.


Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wolność gospodarcza w Polsce stabilna

W najnowszym Światowym Indeksie Wolności Gospodarczej Polska uzyskała 7 na 10 punktów możliwych do zdobycia. Zajęliśmy 59 miejsce wśród 152 sklasyfikowanych krajów. Taki wynik oznacza, że nasza wolność gospodarcza znajduje się na stabilnym. Raport został opracowany przez tak zwaną Sieć Wolności Gospodarczej (Economic Freedom Network) pod przewodnictwem Instytutu Frasera z Vancouver w Kanadzie. Centrum imienia Adama Smitha jest polskim członkiem sieci.
Zdaniem ekonomisty Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smitha – „pozycja Polski na szczęście nie zmienia się na niekorzyść, ale też niestety nie zmienia się na korzyść“. Jak podkreśla – „mimo tego samego procesu integracji europejskiej takie kraje jak Litwa czy Estonia, w przeciwieństwie do nas, pną się w rankingu wolności gospodarczej w górę. Estonia jest dzisiaj na 16 pozycji w skali świata“.
Według Andrzeja Sadowskiego oraz szefa Centrum imienia Adama Smitha Roberta Gwiazdowskiego, największą barierą dla wolności gospodarczej w Polsce jest brak normalnie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. Obaj eksperci podkreślają, że na rozstrzygnięcie prostych spraw czeka się w naszych sądach latami. Inną poważną barierą jest działalność regulacyjna polskiego rządu i parlamentu, przyjmującego rozwiązania szkodzące polskim przedsiębiorcom.
W ostatnim rankingu wolności gospodarczej nadal prowadzi Hongkong. Za nim plasują się Singapur, Nowa Zelandia i Szwajcaria. Wśród krajów o najniższych wartościach indeksu są kraje Afryki, choć na szarym końcu nadal jest Wenezuela - jedyny kraj o wartości indeksu poniżej 4 punktów.
„W tegorocznej edycji Raportu Wolności Gospodarczej Świata Polska uzyskała 7,20 pkt na możliwe 10, co dało 59. miejsce wśród 152 sklasyfikowanych gospodarek. Rok temu było to 48. miejsce. Gdy porównujemy wolność gospodarczą w czasie, stosuje się tzw. nawiązanie łańcuchowe. Przy takiej metodzie wynik Polski jest nieco słabszy (7,18), ale daje nam wyższą pozycję (52.)" - czytamy w komentarzu do raportu.
Na wskaźnik wolności gospodarczej składa się pięć obszarów. Polska najlepiej wypada pod względem dobrego pieniądza (20. miejsce na świecie), a najgorzej ze względu na rozmiar rządu (116. pozycja). Pozostałe obszary to państwo prawa (46. miejsce Polski), swoboda wymiany międzynarodowej (64.) i regulacje (67.).

Źródło:
http://inwestycje.pl/gospodarka/Wolnosc-gospodarcza-w-Polsce-stabilna;212578;0.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Kondycja branży transportowej

Europejski Fundusz Leasingowy SA (EFL) 17 września br. zaprezentował raport pt. „Transport pod lupą”. W ramach raportu przedstawiono wyniki badań kondycji firm transportowych oraz finansowych aspektów prowadzenia działalności biznesu transportowego w Polsce. Badania na potrzeby raportu przeprowadził Instytut Keralla Research.
W raporcie wskazano, że większość przedsiębiorców prowadzących działalność w branży transportowej przechodzi aktualnie jeden z trudniejszych momentów w prowadzonym biznesie. Dominują negatywne oceny dotyczące kondycji gospodarki. Przedstawiciele branży transportowej zgodnie twierdzą, że ostatnie półrocze nie sprzyjało ich działalności - minione 6 miesięcy negatywnie komentuje 77 proc. ankietowanych. Pesymistycznie oceniana jest przez ankietowanych również druga część 2013 roku. Zdaniem 42 proc. badanych, sytuacja raczej nie będzie sprzyjać branży i zdecydowanie nie będzie sprzyjać w ocenie 16,3 proc. ankietowanych.
Wśród barier, jakie napotykają w swojej działalności firmy transportowe, niemal jednym głosem przedsiębiorcy wskazują: topniejącą marżę za świadczone usługi (82 proc.), wysoką konkurencję wewnątrz kraju (62,2 proc.), która uruchamia mechanizm dumpingu i jeszcze mocniej wpływa na trudności przedsiębiorstw, nękanie kontrolami (25 proc.), zbyt rozbudowany system przepisów (35,8 proc.), przy jednocześnie wysokich kosztach paliwa (44,6 proc.), ubezpieczeń (15,1 proc.) czy obsługi zatrudnienia (70 proc.).
Mimo tych negatywnych ocen, autorzy raportu „Transport pod lupą” wskazują, że blisko jedna trzecia przewoźników rozważa podjęcie inwestycji w samochody. Wśród nich blisko 60 proc. przedsiębiorców zamierza skorzystać z finansowania leasingiem, ponad 43 proc. rozważa gotówkę, więcej niż 12 proc. kredyt i niecałe 4 proc. wynajem długoterminowy. Przewoźnicy uważają, że w nadchodzącym roku będą kupować nowe pojazdy, aby uniknąć wyższych stawek myta dla modeli spełniających starsze normy emisji spalin - tak odpowiedziało ponad 30 proc. badanych. Blisko 29 proc. jest zdania, że firmy transportowe zamiast kupować ciężarówki, zaczną je wynajmować.
Chociaż przewoźnicy kupują w znacznej części używane samochody i posługują się głównie gotówką, to aż 55 proc. z nich uważa, że nie ma kłopotów w dostępie do zewnętrznego finansowania. Na trudności w dostępie do finansowania wskazuje 28,5 proc. Wśród najczęściej wymienianych barier finansowania, 52,6 proc. przedsiębiorców wskazało na zaostrzenie kryteriów. 37,7 proc. respondentów stwierdziło, że brakuje ofert dostosowanych do specyfiki branży transportowej, natomiast co czwarty ankietowany narzekał na wysokie koszty zewnętrznego finansowania. Niepewność gospodarcza i obawa przed pogorszeniem sytuacji firmy była barierą do wykorzystania zewnętrznego finansowania dla 22,8 proc. pytanych.

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.efl.pl/aktualnosci/Transport_raport.pdf

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Przedsiębiorczość w Polsce

Ministerstwo Gospodarki po raz dziesiąty opublikowało raport „Przedsiębiorczość w Polsce. Celem publikacji jest ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw. Raport opisuje również otoczenie instytucjonalne działalności firm z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły od czasu publikacji jego poprzedniej wersji. Zawiera również analizę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz propozycje działań zwiększających ich rozwój.
Jak czytamy w tym dokumencie, mimo pogorszenia koniunktury w 2012 r., Polska pozostała jednym z liderów wzrostu w Europie, głównie dzięki rosnącemu eksportowi przedsiębiorstw.
Wbrew trudniejszej niż rok wcześniej sytuacji makroekonomicznej, w analizowanym okresie liczba nowych przedsiębiorstw zwiększyła się o 3,5%. Wśród zarejestrowanych 358 tys. nowych podmiotów, zdecydowanie dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80 proc.).
Raport MG przytacza również wyniki opublikowanej przez Komisję Europejską oceny innowacyjności krajów członkowskich UE „Innovation Union Scoreboard” (IUS). W ostatniej edycji IUS Polska spadła z grupy umiarkowanych innowatorów do grona tzw. innowatorów skromnych. Według ekspertów, jest to m.in. efekt niskiego poziomu zaangażowania w działalność innowacyjną firm, zwłaszcza z sektora MSP. Niemniej, wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w 2011 r. do PKB wzrosła w Polsce z 0,74 proc. do 0,77 proc.
Odpowiedzią Ministerstwa Gospodarki na potrzeby polskich przedsiębiorców w zakresie wdrażania nowoczesnych projektów jest przyjęta przez rząd w styczniu 2013 r. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Określa ona kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, aby polska gospodarka, w perspektywie 2020 r., osiągnęła dobre wyniki w tym zakresie.
Ponadto w tegorocznej edycji raportu szczególną uwagę poświęcono opóźnieniom w płatnościach między firmami. W celu rozwiązania problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw, ograniczenia zatorów płatniczych oraz redukcji obciążeń administracyjnych, MG przygotowało ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Wprowadzone na początku 2013 r. rozwiązania dotyczą m.in. metody kasowej rozliczania podatku VAT dla małych podatników czy ulgi na „złe długi” w VAT. Obecnie trwają prace nad ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/19066/Raport_20130916..pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-09-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Relacja z konferencji upowszechniającej badania przeprowadzone w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”

W dniu 24 września 2013 r. w hotelu JM Apart w Warszawie została zorganizowana konferencja upowszechniająca wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki przedsiębiorstw, administracji regionalnej i lokalnej oraz regionalnych organizacji publicznych i społecznych, w tym edukacyjnych oraz rynku pracy, działających na obszarze województwa mazowieckiego.

Goście otrzymali ekologiczne materiały pomocnicze, materiały konferencyjne z prelekcjami oraz Raport podsumowujący wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.

W zakładce galeria zamieszczona została fotorelacja z przebiegu konferencji – zapraszamy do ich obejrzenia.

Uczestnikom i uczestniczkom serdecznie dziękujemy za przybycie.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Mazowieckie Forum Inwestycyjne

W czwartek, 10 października br. w Sochaczewie odbędzie się Mazowieckie Forum Inwestycyjne. Nadrzędnym celem Forum w Sochaczewie jest zachęcenie potencjalnych inwestorów zagranicznych, jak i krajowych do lokowania inwestycji w centrum Polski. Mazowieckie Forum Inwestycyjne ma na celu również szeroko rozumianą gospodarczą promocję regionu, a także przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację regionalnego rynku pracy.
Wśród tradycyjnych już patronów i partnerów w organizacji tej biznesowej konferencji należy wymienić m.in.: Ministra Gospodarki, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Alliance Française, Polską Izbę Handlowo-Przemysłową we Francji oraz wiele ambasad i izb gospodarczych.
Idea organizacji Forum Inwestycyjnego w Sochaczewie zrodziła się latem 2011 r., podczas przygotowań do organizowanej przez władze Sochaczewa wspólnie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. konferencji projektowej „Możliwości inwestycyjne w Sochaczewie”. Równolegle z pracami nad przygotowaniem tej konferencji trwały przygotowania do I Sochaczewskiego Forum Inwestycyjnego. Miało ono miejsce 24 listopada 2011 r. i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony władz samorządowych powiatu sochaczewskiego, lokalnego biznesu i zaproszonych firm. Sukces I SFI potwierdził założenia, iż dopiero aktywna polityka proinwestycyjna samorządu przynosi pożądane rezultaty.
II Sochaczewskie Forum Inwestycyjne miało miejsce 13 września 2012 r. Wzięło w nim udział w sumie ponad 100 zaproszonych gości, w tym przedstawiciele 61 firm. Na liście gości Forum znaleźli się m.in. przedstawiciele firm z branży nowych technologii, IT, motoryzacji, logistyki i transportu, włókienniczej, medycznej i telekomunikacyjnej. Wśród nich nie zabrakło również gości zagranicznych, reprezentujących firmy francuskie, belgijskie, amerykańskie, indyjskie i tajwańskie.

Po dodatkowe informacje na temat Mazowieckiego Forum Inwestycyjnego odsyłamy na stronę internetową wydarzenia:
http://www.mfi.sochaczew.pl/index.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-23 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Niekorzystna koniunktura w usługach

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze informacje o koniunkturze w sektorze przedsiębiorstw usługowych. We wrześniu w ponad połowie badanych przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż przed rokiem, ale mniej niekorzystne niż przed miesiącem oceny koniunktury formułują jednostki z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Najlepiej, choć mniej optymistycznie niż przed rokiem i podobnie jak przed miesiącem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie 0 (przed miesiącem minus 3). W przypadku sekcji zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ten kształtuje się na poziomie minus 7 (przed miesiącem plus 2). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 10 (przed miesiącem plus 8). Wskaźnik ten w przypadku sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 20 (przed miesiącem plus 21), poinformował GUS.
W sektorze usług w Polsce znajdowało się 62,6 proc. etatów w 2012 r. wobec średnio 62,5 proc. w latach 2007-2011, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) „Badanie Ankietowe Rynku Pracy NBP - Raport 2013”. Pracowało w tym sektorze 57 proc. ogółu zatrudnionych.
NBP zwraca uwagę, że miejsca pracy w usługach są mniej podatne na koniunkturę niż w przemyśle, ale w usługach stosunek pracy jest mniej stabilny (większa rotacja pracowników przy większej stabilności miejsc pracy) niż w przemyśle. Stabilność miejsc pracy częściej wiąże się z mniejszą stabilnością zatrudnienia (umowy czasowe oraz znaczna rola elastycznych składników wynagrodzeń).
W ub. roku 27,9 proc. etatów było w sektorze usług rynkowych (wobec średnio 28,4 proc. w l. 2007-2011), a w sektorze usług nierynkowych - 34,7 proc. (wobec odpowiednio 34,1 proc.). Odsetek etatów w przemyśle wynosił 30,5 proc. (wobec odpowiednio 30,9 proc.), a w budownictwie - 6,0 proc. (wobec odpowiednio 5,7 proc.). Etaty w rolnictwie stanowiły 0,9 proc. ogółu w gospodarce narodowej (bez zmian wobec lat 2007-2011).

Źródła:


mazowieckie
2013-09-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrosła liczba upadłości firm w I półroczu 2013 r.

Z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Centrum Finansowego Banku BPS, pt. „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce” wynika, że w pierwsza połowa br. przyniosła 454 upadłości przedsiębiorstw. Liczba upadłych przedsiębiorstw do końca czerwca 2013 r. jest najwyższa w całym okresie analizowanym w raporcie. W I połowie 2013 r. upadło średnio jedno przedsiębiorstwo na każde zarejestrowane 10 tys. Najwięcej upadłości zaobserwowano w marcu i kwietniu, a zdecydowanie najmniej w lutym.
Profil działalności gospodarczej upadłych w I półroczu 2013 r. przedsiębiorstw jest tożsamy z tym z lat poprzednich. W strukturze upadłości dalej dominuje udział przemysłu budowlanego – ponad 26 proc. analizowanych upadłości dotyczyło firm usługowych związanych z tym sektorem gospodarki. Na drugim planie są hurtownie – łącznie stanowiące około 16 proc. ogółu upadłości.
Z raportu wynika także, że rozkład upadłości pod względem formy organizacyjno-prawnej był niemal identyczny jak w 2012 r - w obu okresach ponad 57 proc. z postawionych w stan upadłości przedsiębiorstw było spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, 23 proc. upadłości dotyczyło jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych, a około 10 proc. stanowiły spółki akcyjne.
Zdecydowaną większość – 82 proc. toczących się spraw o upadłości przedsiębiorstw stanowią postępowania likwidacyjne, zaś zaledwie 18 proc. spraw o upadłości to postępowania z możliwością zawarcia układu dłużnika z jego wierzycielami. Taka struktura utrzymuje się w Polsce od kilku lat.

Źródło:
http://forsal.pl/artykuly/730740,bankructwa-w-polsce-2013-liczba-upadlosci.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nastroje gospodarcze przedsiębiorstw

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Dom Badawczy Maison przedstawili wyniki badań koniunktury gospodarczej przedsiębiorców sektora MSP – Busometr ZPP.
Wskaźnik Busometr w aktualnej fali badania wyniósł 42,17 (w poprzednim kwartale 39,09 pkt) – co oznacza kolejną niewielką poprawę nastrojów. W ciągu 4 kwartałów nastroje poprawiły się o 8 punktów i choć lokują się dalej w strefie stagnacyjnej (poniżej 50 pkt), to możemy już mówić o pozytywnym trendzie. Wyniki Busometru poniżej 50 pkt oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 pkt – ich optymizm.
Stosunkowo najlepiej wygląda sytuacja na rynku pracy (48,55 pkt), co oznacza, że jesteśmy już blisko do przełamania bariery pesymizmu. Najgorzej wygląda sytuacja z inwestycjami – tu z kolei mamy do czynienia z systematycznym pogarszaniem się nastrojów. W ciągu 4 kwartałów, skłonność przedsiębiorców do inwestycji spadała z 45,81 pkt do 38,96, a więc prawie o 7 punktów. Najbardziej skłonne do inwestycji są średnie przedsiębiorstwa, najmniej mikrofirmy.
Natomiast bardzo istotna jest zmiana ogólnych nastrojów, tzw. wskaźnik optymizmu, który jest wskaźnikiem wyprzedzającym, zarówno jeśli chodzi o rynek pracy, jak i inwestycje. Tutaj mamy do czynienia nie tylko z systematycznym trendem od 4 kwartałów, ale również z dość radykalną zmianą nastrojów. W ciągu 4 kwartałów wskaźnik optymizmu wzrósł z 27,25 pkt do 41,96.
Najsłabsze nastroje panują w usługach, najlepsze w handlu. Jedyna branża, która przekracza barierę 50 pkt – czyli nastroje optymistyczne przeważają nad pesymistycznymi, to finanse i bankowość, gdzie wskaźnik optymizmu wynosi 50,4 pkt. Do poziomu 50 pkt zbliża się również sektor „prawo” – 48,7 pkt. Natomiast najsilniejsze nastroje stagnacyjne panują w sektorach: elektronika (30,5 pkt), produkcja (32,9 pkt), przemysł chemiczny (31,6 pkt) oraz telekomunikacja (33,8 pkt).

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badania Busometr ZPP:
http://zpp.net.pl/files/manager/file-efe5f143c0dbb471d0160e1d694a5d3e.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +