Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: PWP Rynek pracy dla mam

woj.: lubelskie

Menu:

Patronat medialny:

Nowy Tydzień

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2015-06-01 | PWP Rynek pracy dla mam

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „PWP Rynek pracy dla mam”

W ramach projektu zrealizowano wsparcie obejmujące sześć typów działań:

1. Doradztwo indywidualne;
2. Coaching psychologiczny;
3. Cztery szkolenia do wyboru;

·  „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”;

·  „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”;

·  „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”;

· „Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej i komputera (w tym programów do fakturowania)”.

4. Trzymiesięczny staż;
5. Warsztat równych szans kobiet i mężczyzn dla uczestniczek projektu oraz ich mężów/partnerów;
6. Trzydniowy wyjazd na międzynarodowe spotkanie partnerskie do Wilna (dla czterech uczestniczek projektu).

W projekcie udział wzięło 40 kobiet. 21 Paniom udało się podjąć pracę. Osobom, które znalazły pracę życzymy wielu sukcesów oraz zadowolenia z pracy, a Paniom, które nadal szukają pracy życzymy powodzenia.

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.

Projekt „PWP Rynek pracy dla mam” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2015-05-28 | PWP Rynek pracy dla mam

Produkt finalny w jęz. litewskim

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wersja litewska „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn” jest już dostępna do pobrania w zakładce „Produkt współpracy ponadnarodowej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-05-21 | PWP Rynek pracy dla mam

Aktualności projektowe

Szanowni Państwo, aktualnie trwają prace nad tłumaczeniem „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn” na język litewski. Niezwłocznie po ich zakończeniu, finalna wersja „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn” w języku polskim, angielskim i litewskim zostanie przedłożona do Krajowej Instytucji Wspomagającej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Produkt współpracy ponadnarodowej będzie upowszechniany, poprzez mailing i stronę internetową, w okresie 1 roku po zakończeniu projektu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-05-12 | PWP Rynek pracy dla mam

Rezultaty miękkie projektu

Szanowni Państwo, przedstawiamy osiągnięte rezultaty miękkie dotyczące Uczestniczek 4 szkoleń w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-05-05 | PWP Rynek pracy dla mam

Finalna wersja "Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn"

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować finalną wersję „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn”, stanowiącego produkt współpracy ponadnarodowej projektu opracowany we współpracy z Partnerem – Instytutem Mobilnych Technologii dla Edukacji i Kultury z Wilna. Scenariusz warsztatu jest dostępny do pobrania w formie elektronicznej, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, w zakładce „Produkt współpracy ponadnarodowej”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-04-30 | PWP Rynek pracy dla mam

Rezultaty projektu „PWP Rynek pracy dla mam”

Z przyjemnością informujemy, że spośród 40 uczestniczek projektu „PWP Rynek pracy dla mam” 21 Pań podjęło zatrudnienie. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” dziękuje wszystkim pracodawcom, którzy zatrudnili uczestniczki po zakończeniu stażu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2015-04-24 | PWP Rynek pracy dla mam

Prace nad finalną wersją scenariusza

Szanowni Państwo, aktualnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn, będącego produktem współpracy ponadnarodowej wypracowanym w toku realizacji produktu. W najbliższym czasie na stronie internetowej projektu zostanie zamieszczony scenariusz warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn do pobrania w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


lubelskie
2015-04-17 | PWP Rynek pracy dla mam

Warsztat równych szans kobiet i mężczyzn na Litwie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 16 kwietnia br. odbył się warsztat równych szans kobiet i mężczyzn na Litwie, którego organizatorem był Instytut Mobilnych Technologii dla Edukacji i Kultury z Wilna. W warsztacie wzięło udział 10 powracających na rynek pracy matek oraz ich mężowie/partnerzy. Analiza przebiegu zajęć, przeprowadzona przez przedstawicieli partnerstwa projektowego, posłuży ewaluacji i udoskonalenia scenariusza warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu, na której wkrótce zostanie zamieszczona dokumentacja fotograficzna z warsztatu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-04-10 | PWP Rynek pracy dla mam

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wszystkie Uczestniczki zakończyły udział w projekcie. Wg. stanu na dzień 31.03.2015 r. wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wynosi 84%. Dziękujemy za udział w projekcie Uczestniczkom projektu. Przyszłe działania projektowe polegać będą opracowaniu finalnej wersji scenariusza warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-04-03 | PWP Rynek pracy dla mam

Warsztat równych szans kobiet i mężczyzn na Litwie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że dnia 16.04. br. odbędzie się warsztat równych szans kobiet i mężczyzn dla jednej grupy na Litwie, za którego organizację odpowiada Partner – Instytut Mobilnych Technologii dla Edukacji i Kultury z Wilna.

Tymczasem zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii z drugiego spotkania partnerskiego na Litwie, podczas którego powstała robocza wersja scenariusza warsztatu.

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +