Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Integracja kluczem do sukcesu

woj.: lubelskie
 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-06-30 | Zakończenie realizacji projektu „Integracja kluczem do sukcesu” - Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2015 r. dobiega końca realizacja projektu „Integracja kluczem do sukcesu”. W ramach projektu ...

więcej +

aktualnosci2015-06-26 | Zakończenie staży oraz podjęcie zatrudnienia przez Uczestników/czki z gr. V i VI

Informujemy, iż w dniu 25.06.2015 r. dobiegła końca realizacja usługi stażowej w ramach projektu „Integracja kluczem do sukcesu” dla ostatniego ...

więcej +

aktualnosci2015-06-18 | Zakończenie staży przez Uczestników i Uczestniczki z gr. V i VI

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.06.2015 r. dobiegła końca realizacja usługi stażowej w ramach projektu „Integracja kluczem do sukcesu” dla ...

więcej +

aktualnosci2015-06-12 | Ostatni miesiąc staży dla Uczestników/czek z gr. V i VI

Szanowni Państwo, przypominamy, iż czerwiec jest już ostatnim miesiącem trwania usługi stażowej w ramach projektu „Integracja kluczem do sukcesu” dla 19 Uczestników ...

więcej +

aktualnosci2015-06-05 | Zakończenie usługi indywidualnego pośrednictwa pracy (spotkanie II) dla gr. V i VI

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dn. 1.06.2015 r. zakończona została realizacja usługi indywidualnego pośrednictwa  pracy (spotkanie II) dla 19 Uczestników i ...

więcej +

aktualnosci2015-05-27 | Terminy usługi pośrednictwa pracy (spotkanie II)

Szanowni Państwo, informujemy, że uległ zmianie harmonogram usługi pośrednictwa pracy. Zgodnie z uprzednimi ustaleniami z Uczestnikami i Uczestniczkami projektu z ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Podsumowanie projektu

Opis projektu

 

Projekt „Integracja kluczem do sukcesu” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Cel projektu

 

Głównym celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia 60 niezatrudnionych osób w wieku aktywności zawodowej, w tym min. 24 osób w wieku 15-30 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gmin woj. lubelskiego, w których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego.

Okres realizacji

 

01.05.2014 r. - 30.06.2015 r.

Grupa docelowa projektu

 

Projekt skierowany był do osób:
 • w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata,
 • pozostających bez zatrudnienia, w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), wyłącznie na terenach gmin woj. lubelskiego, gdzie odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego,
 • zdolnych i gotowych do odbycia 5-miesięcznego stażu zawodowego w wymiarze 8 godzin/dzień,
 • zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.
Wśród uczestników projektu znalazło się:
 • 60 osób,
 • min. 24 osoby w wieku 15 - 30 lat.

Działania zrealizowane

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

1. 32 godz. dydaktyczne zajęć grupowego poradnictwa zawodowego,
2. 3 godz. zegarowe/osobę indywidualnego poradnictwa zawodowego,
3. 4 godz. zegarowe/osobę indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
4. Szkolenia:
 • „Sprzedaż i marketing z obsługą komputera i kasy fiskalnej” - 224 godz. dyd. (2 grupy),
 • „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” - 67 godz. dyd. oraz egzamin przed komisją UDT,
 • „Usługi gastronomiczne z obsługą komputera i kasy fiskalnej” - 214 godz. dyd.,
 • „Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych” - 200 godz. dyd.,
 • „Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera” - 200 godz. dyd.
5. Min. 4 godz. zegarowe/osobę indywidualnego pośrednictwa pracy,
6. 5–cio miesięczne staże zawodowe dla uczestników/czek projektu.
 

Rezultaty projektu

 

W projekcie osiągnięto efektywność zatrudnieniową na poziomie 80 % (48 osób spośród 60 podjęło zatrudnienie dzięki udziałowi w projekcie).

Kwota dofinansowania

 

1 417 092,20 zł

Galerie zdjęć

 

Galerie zdjęć

Archiwalna strona projektu

 

Integracja kluczem do sukcesu.
Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +