Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Ponadnarodowi

woj.: lubelskie
 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2009-09-02 | Podziękowania

Zespół Fundacji „Fundusz Inicjatyw” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektu „Ponadnarodowi, który zakończył się 31 ...

więcej +

aktualnosci2009-08-31 | Sukces "Ponadnarodowych"

Uprzejmie informujemy, że  z dniem 31 sierpnia 2009 r. dobiega końca realizacja projektu "Ponadnarodowi". Aby zapoznać się z rezultatami projektu ...

więcej +

aktualnosci2009-08-21 | Rezultaty projektu "Ponadnarodowi" - grupa III

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Ponadnarodowi" dotyczące III edycji szkolenia "Projekty międzynarodowe - zarządzanie i aplikowanie". Projekt "Ponadnarodowi" jest współfinansowany ...

więcej +

aktualnosci2009-08-21 | Rezultaty projektu "Ponadnarodowi" - grupa II

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Ponadnarodowi" dotyczące II edycji szkolenia "Projekty miedzynarodowe - zarządzanie i aplikowanie". Projekt "Ponadnarodowi" jest współfinansowany ...

więcej +

aktualnosci2009-07-16 | Rezultaty projektu "Ponadnarodowi" - grupa I

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Ponadnarodowi" dotyczące I edycji szkolenia "Projekty międzynarodowe - zarządzanie i aplikowanie". Projekt „Ponadnarodowi” jest współfinansowany ...

więcej +

aktualnosci2009-07-01 | Zakończenie rekrutacji do projektu "Ponadnarodowi"

W związku z  licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Ponadnarodowi” zostało zakończone, a listy osób przyjętych ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Podsumowanie projektu

 

Opis projektu/Project description

 

Projekt „Ponadnarodowi” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. The „Ponadnarodowi” Project was implemented in the framework of the Human Capital Operational Programme, Priority 8 Regional human resources for the economy, Measure 8.1 Developing a workforce and enterprises in the region, Sub-measure 8.1.1 Support to developing professional qualifications and counselling for enterprises.

Cel projektu / Project aim

 

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji osób pracujących w województwie lubelskim w zakresie realizacji projektów międzynarodowych. The aim of the Project was to upgrade qualifications of adult persons employed in the Lublin Region in the field of international projects’ implementation.

Okres realizacji / Implementation period

 

01.02 – 31.08.2009 February 1st – August 31st 2009

Grupa docelowa projektu / Project target group

 

Projekt skierowany był do osób:
 • dorosłych (powyżej 18 roku życia)
 • wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło
 • zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego
 • posiadających średnio zaawansowaną znajomość języka angielskiego oraz podstawową znajomość obsługi komputera
The Project was aimed at :
 • adults (above 18 years old)
 • employees (all types of contracts)
 • persons employed in the Lublin Region
 • persons speaking English at an intermediate level and having basic computer skills

Działania zrealizowane / Implemented activities

 

Bezpłatne szkolenie „Projekty międzynarodowe – aplikowanie i zarządzanie” składało się z następujących modułów:
 • Programy ogólnoeuropejskie – 56 godzin
 • Projekty międzynarodowe w ramach PO KL –
 • Zarządzanie Cyklem Projektu - PCM –
 • Obsługa MS Project - 24 godziny
Free of charge training course entitled ‘International projects – applying and managing’ consisted of four modules listed below:
 • European-wide Programmes – 56 hours
 • International projects in the framework of the Human Capital Operational Programme
 • Project Cycle Management – 24 hours
 • MS Project – 24 hours, practical module

Rezultaty projektu / Results of the project

 

Kwota dofinansowania / Amount of funding

 

 282 472,00 zł

Galeria zdjęć / Photo gallery

 

Uczestnicy projektu "Ponadnarodowi"

Archiwalna strona projektu / Archival website

 

Ponadnarodowi

 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +