Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: PWP Rynek pracy dla mam

woj.: lubelskie

Menu:

Patronat medialny:

Nowy Tydzień

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-06-01 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „PWP Rynek pracy dla mam” W ramach projektu zrealizowano ...

więcej +

aktualnosci2015-05-28 | Produkt finalny w jęz. litewskim

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wersja litewska „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn” jest już dostępna do pobrania w ...

więcej +

aktualnosci2015-05-21 | Aktualności projektowe

Szanowni Państwo, aktualnie trwają prace nad tłumaczeniem „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn” na język litewski. Niezwłocznie po ich ...

więcej +

aktualnosci2015-05-12 | Rezultaty miękkie projektu

Szanowni Państwo, przedstawiamy osiągnięte rezultaty miękkie dotyczące Uczestniczek 4 szkoleń w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.   Projekt jest współfinansowany ...

więcej +

aktualnosci2015-05-05 | Finalna wersja "Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn"

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować finalną wersję „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn”, stanowiącego produkt współpracy ponadnarodowej projektu opracowany ...

więcej +

aktualnosci2015-04-30 | Rezultaty projektu „PWP Rynek pracy dla mam”

Z przyjemnością informujemy, że spośród 40 uczestniczek projektu „PWP Rynek pracy dla mam” 21 Pań podjęło zatrudnienie. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Zakres wsparcia

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje sześć typów działań:

1. Doradztwo indywidualne (uwzględniające diagnozę sytuacji uczestniczki na rynku pracy oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania);
2. Coaching psychologiczny;
3. Szkolenie;
4. Trzymiesięczny staż;
5. Warsztat równych szans kobiet i mężczyzn dla uczestniczek projektu oraz ich mężów/partnerów;
6. Trzydniowy wyjazd na międzynarodowe spotkanie partnerskie do Wilna (dla czterech uczestniczek projektu).

Doradztwo indywidualne

Każda z uczestniczek projektu weźmie udział w trzygodzinnym doradztwie indywidualnym, składającym się z dwóch spotkań. Pierwsze, dwugodzinne spotkanie, posłuży diagnozie sytuacji uczestniczki na rynku pracy, podczas gdy na drugim opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Usługa będzie obejmowała:

 • Diagnozę sytuacji uczestniczki na rynku pracy przy wykorzystaniu testów psychologicznych oraz opracowanego do tego celu kwestionariusza, dotyczącego kompetencji zawodowych, oczekiwań i predyspozycji uczestniczki, a także jej samooceny, poczucia sprawstwa, poczucia umiejscowienia kontroli oraz dostępności wsparcia społecznego;
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania w oparciu o sporządzoną diagnozę.

Usługę świadczyć będą osoby z wykształceniem wyższym psychologicznym oraz uprawnieniami doradcy zawodowego w ramach Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr 10677) prowadzonej przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”.

Coaching psychologiczny

Kolejną formą wsparcia oferowaną w ramach projektu jest ośmiogodzinny coaching psychologiczny dla każdej uczestniczki. Coaching będzie prowadzony podczas spotkań z psychologiem, w oparciu o indywidualne potrzeby uczestniczki, zdiagnozowane w trakcie doradztwa indywidualnego. Dopuszczalna będzie obecność osoby z otoczenia uczestniczki po to, aby jak najskuteczniej pokonać ewentualne trudności. Coaching będzie organizowany indywidualnie, w wydzielonej sali w Lublinie lub w mieszkaniu uczestniczki, w zależności od potrzeb.

Usługa będzie obejmowała:

 • Cztery, dwugodzinne spotkania z psychologiem (przed i po rozpoczęciu szkolenia oraz przed i po rozpoczęciu stażu) o tematyce dostosowanej do potrzeb uczestniczki (np. asertywność, poruszanie się po rynku pracy, organizacja czasu, etc.).

Szkolenia

W ramach projektu oferujemy cztery szkolenia, po 180 godzin dydaktycznych zajęć każde. Na etapie rekrutacji uczestniczka dokona wyboru jednego z nich.

 • „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”;
 • „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”;
 • „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”;
 • „Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej i komputera (w tym programów do fakturowania)” .

Szkolenia będą obejmować następujące zakresy tematyczne:

Szkolenia realizowane będą w następujących terminach:

 • „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”: marzec - maj 2014 r.
 • „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”: maj - lipiec 2014 r.
 • „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”: lipiec - wrzesień 2014 r.
 • „Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej i komputera (w tym programów do fakturowania)”: wrzesień - listopad 2014 r.

Harmonogram usług

Szkolenia będą realizowane od poniedziałku do piątku w wymiarze od 6 do 8 godzin dydaktycznych (45 min.) zajęć dziennie. W celu zwiększenia efektywności i komfortu zajęć uczestniczkom zapewnimy obiad, poczęstunek oraz materiały pomocnicze (notatnik, teczka, długopis) i szkoleniowe (skrypty, książki). Każdej uczestniczce przyznane zostanie stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów przejazdu na zajęcia. Szkolenia zakończą się egzaminem, po zdaniu którego uczestniczka otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje lub umiejętności zawodowe, prawo do wykonywania określonych czynności oraz kompetencje i wiedzę w zakresie szkolenia.

Staże

Kolejną formą wsparcia oferowaną w ramach projektu jest trzymiesięczny staż, na który zostanie skierowana każda uczestniczka. O wyborze miejsca stażu zadecydują preferencje, IPD oraz tematyka ukończonego szkolenia. Podczas odbywania stażu uwzględniona zostanie możliwość pracy zdalnej w wymiarze 20 godzin na tydzień.

Stażystce zostanie przyznane miesięczne stypendium oraz zwracane będą koszty przejazdów (także bilety miejskie). Po ukończeniu stażu uczestniczka otrzyma stosowne zaświadczenie, sporządzone na podstawie opinii i sprawozdania pracodawcy, potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne.

Warsztat równych szans kobiet i mężczyzn

Każda z uczestniczek projektu (wraz z mężem/partnerem) zostanie objęta wsparciem w postaci ośmiogodzinnego warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn, opracowanym we współpracy z partnerem międzynarodowym - Instytutem Technologii Mobilnych dla Edukacji i Kultury (IMOTEC).
Forma i tematyka zajęć będą odpowiedzą na aktualne problemy kobiet związane z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesny rynek pracy. Innowacyjne zajęcia praktyczne zilustrują i umożliwią przećwiczenie efektywnego modelu relacji/związku. Staną się także narzędziem zaangażowania otoczenia uczestniczek w realizację celów projektu i rozwiązywanie wspólnych problemów, takich jak: stereotypowy model rodziny, dyskryminacja kobiet na różnych etapach kariery czy poziom wzajemnego wsparcia.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w czterech grupach w standardzie hotelowym. W celu zwiększenia efektywności i komfortu zajęć uczestniczkom/uczestnikom zapewnimy obiad, poczęstunek oraz materiały dydaktyczne. Każda z uczestniczek otrzyma także zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Wyjazd na międzynarodowe spotkanie partnerskie do Wilna (dla czterech wybranych uczestniczek projektu)

W celu zwiększenia zaangażowania i motywacji uczestniczek projektu, czterem z nich zostanie zaproponowany wyjazd (cztery lub pięć dni z podróżą) na międzynarodowe spotkanie partnerskie
w Wilnie (wrzesień 2014 r.). Wybór jednej uczestniczki z każdego szkolenia nastąpi na podstawie opinii psychologa (doradcy) oraz odpowiedniej znajomości języka angielskiego (poziom min. B1).
Uczestniczki wezmą udział w części zebrań roboczych (służąc radą w kwestiach, które bezpośrednio dotyczą problemów grupy docelowej), resztę czasu poświęcając zorganizowanemu zwiedzaniu miasta. Uczestniczkom zapewnimy pokrycie kosztów przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz biletów wstępu do wybranych muzeów/galerii podczas zwiedzania miasta z opiekunem/tłumaczem.

Uczestniczkom zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe;
 • stypendium stażowe;
 • poczęstunek w czasie doradztwa i coachingu;
 • pełne wyżywienie w czasie szkoleń, obejmujące obiad i poczęstunek,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże, w tym także za bilety miejskie (dla osób zamieszkałych poza miejscem świadczenia usług);
 • zestaw materiałów szkoleniowych (skrypty, książki);
 • materiały pomocnicze (teczkę, długopis, notatnik);
 • aparaty fotograficzne dla uczestniczek szkolenia „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) osoby, które opuszczą więcej niż 20% zajęć nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia szkolenia. Osoby takie będą również zobowiązane do zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie.
W przypadku przerwania przez uczestniczkę udziału w projekcie ze względu na podjęcie zatrudnienia Organizator będzie mógł zwolnić wyżej wymienioną ze zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie.

 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +