Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Staż krokiem do pracy

woj.: świętokrzyskie
 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-02-27 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2015 r. dobiega końca realizacja projektu „Staż krokiem do pracy”. W projekcie uczestniczyło 40 niepracujących uczestników ...

więcej +

aktualnosci2015-02-10 | Zakończenie udziału w projekcie przez uczestników/czki z grupy III oraz grupy IV

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2015 r. 10 uczestników/czek z gr. III obejmującej szkolenie „Organizacja usług kateringowych” oraz 10 ...

więcej +

aktualnosci2015-02-02 | Zakończenie staży przez uczestników i uczestniczki z grupy III oraz IV.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2015 r. dobiegła końca realizacja usługi stażowej w ramach projektu „Staż krokiem do ...

więcej +

aktualnosci2015-01-23 | Kontynuacja staży przez uczestników i uczestniczki z gr III oraz IV.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 31 stycznia 2015 r. zakończy się realizacja usługi stażowej w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”. ...

więcej +

aktualnosci2015-01-16 | Zakończenie dodatkowej usługi z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy.

Informujemy, iż w ramach projektu „Staż krokiem do pracy” zakończyła się usługa z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestniczek z ...

więcej +

aktualnosci2015-01-08 | Ostatnie usługi z pośrednictwa pracy w projekcie „Staż krokiem do pracy”

Informujemy, iż 10 stycznia 2015 r. (sobota) odbędą się ostatnie zajęcia z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy. Uczestniczkom usługi życzymy podjęcia ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Podsumowanie projektu

Opis projektu

 

Projekt "Staż krokiem do pracy" realizowany był przez Fundację "Fundusz Inicjatyw" (FFI) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Cel projektu

 

Głównym celem projektu było przygotowanie 40 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym min. 20 kobiet, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego: powiat ostrowiecki i opatowski do wykonywania pracy.

Okres realizacji

 

01.10.2013-28.02.2015

Grupa docelowa projektu

 

Projekt skierowany był do osób:
 • w wieku do 25 lat
 • pozostających bez zatrudnienia, w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
 • zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach powiatu ostrowieckiego lub opatowskiego województwa świętokrzyskiego,
 • zdolnych i gotowych do odbycia 5-miesięcznego stażu/praktyki zawodowej w wymiarze 8 godzin/dzień.
Wśród uczestników projektu znalazło się:
 • min. 20 kobiet,
 • min. 6 osób nieaktywnych zawodowo

Działania zrealizowane

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

1. 32 godziny zajęć grupowego poradnictwa zawodowego.
2. 2 godz. zegarowe/osobę indywidualnego poradnictwa zawodowego.
3. Szkolenia:
  1) "Grafika komputerowa" – w wymiarze 160 godzin dydaktycznych,
  2) "Kadry i płace z obsługą Symfonii" – w wymiarze 180 godzin dydaktycznych (w tym 90 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć komputerowych – obsługa Programu Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik),
  3) "Organizacja usług kateringowych" – w wymiarze 180 godzin dydaktycznych (w tym 90 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych).
  4) "Handel i obsługa klienta z językiem angielskim" – w wymiarze 160 godzin dydaktycznych (w tym 100 godzin z zakresu handlu i obsługi klienta oraz 60 godzin z zakresu języka angielskiego na poziomie podstawowym + słownictwo branżowe).
5. 2 godz. zegarowe/osobę indywidualnego pośrednictwa pracy.
6. 4 godz. zegarowę/osobę indywidualnego pośrednictwa pracy dla 5 uczestniczek (zajęcia dodatkowe)
7. 5 – miesięczne staże/praktyki zawodowe dla 40 uczestników/czek projektu.
 

Rezultaty projektu

 

1. W projekcie osiągnięto efektywność zatrudnieniową na poziomie 80% (32 osoby spośród 40 podjęło zatrudnienie dzięki udziałowi w projekcie)

2. Rezultaty projeku w poszczególnych grupach:

Kwota dofinansowania

 

1 070 184,00 zł

Galerie zdjęć

 

Galerie zdjęć

Archiwalna strona projektu

 

Staż krokiem do pracy.
Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPatronat medialny:

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +