Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Szansa na aktywizację

woj.: lubelskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2017-09-28 | Zakończenie rekrutacji do projektu

Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja do projektu „Szansa na aktywizację”. Aktualnie w projekcie realizowane są szkolenia, pośrednictwo pracy i ...

więcej +

aktualnosci2017-09-20 | Wyniki rekrutacji do gr. VI

Uprzejmie informujemy, że zakończono postepowanie kwalifikacyjne do grupy VI obejmującej szkolenie „Administracja biurowa ...

więcej +

aktualnosci2017-09-07 | Termin przejmowania zgłoszeń do ostatniej grupy

Uprzejmie informujemy, że do 12 września przyjmujmy zgłoszenia do ostatniej grupy w ramach projektu „Szansa na aktywizację”. Zajęcia rozpoczną się 14 ...

więcej +

aktualnosci2017-08-22 | Rekrutacja kobiet odchodzących z rolnictwa

 Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja kobiet po 30-tym roku życia, ubezpieczonych w KRUS jako rolnicy/domownicy rolników z gospodarstwem do 2 ...

więcej +

aktualnosci2017-07-14 | Szkolenie „Administracja biurowa z obsługą komputera” - nabór kobiet długotrwale bezrobotnych oraz rolniczek/domowniczek rolników.

 Uprzejmie informujemy, że trwa nabór kobiet zainteresowanych udziałem w projekcie „Szansa na aktywizację”. Projekt obejmuje poradnictwo zawodowo, pośrednictwo pracy szkolenie ...

więcej +

aktualnosci2017-06-29 | Przyjmujemy zgłoszenia rolniczek/domowniczek na szkolenie z Gastronomii.

 Przypominamy, że przyjmujemy zgłoszenia do ostatniej grupy projektu „Szansa na aktywizację” Projekt skierowany jest do kobiet z terenu woj. lubelskiego spełniających ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

O projekcie

Projekt „Szansa na aktywizację” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie: 9.1 . Aktywizacja zawodowa, na podstawie umowy zawartej z województwem lubelskim.

Okres realizacji: 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 kobiet  bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacja na rynku pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego do końca stycznia 2018.

Planowane efekty:

·         Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie wyniesie – 48;

·         Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie wyniesie – 12;

·     Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność zawodową po opuszczeniu programu wyniesie – 31;

·         Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu wyniesie – 32;

·      Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu wyniesie – 2.

Wartość projektu:  976 537, 50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 830 056, 88 zł

Kontakt:

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu mieszczącym się w Lublinie, ul. Narutowicza 57/4, tel. kom. 519 310 560, tel./fax: 81 532 10 30, e-mail: ffi@ffi.org.pl

Kapitał Ludzki  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +