Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Z ostatniej chwili

aktualnosciogólnopolskie
2018-03-28 |
Zdrowych i Radosnych Świąt

Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych oraz dużo słońca i uśmiechu ...

więcej +

aktualnoscilubelskie
2018-03-26 | Szansa na aktywizację
Rezultaty projektu "Szansa na aktywizację"

Z końcem stycznia 2018 roku ostatnia grupa zakończyła udział w ...

więcej +

aktualnoscilubelskie
2018-02-08 | Aktywni na rynku pracy
Rezultaty projektu „Aktywni na rynku pracy”

Z końcem 2017 roku zakończył się projekt „Aktywni na rynku ...

więcej +

aktualnosciogólnopolskie
2017-12-29 |
Szczęśliwego Nowego Roku

Zdrowia, wytrwałości w dążeniu do celów, dużo uśmiechu i wielu ...

więcej +

aktualnosciogólnopolskie
2017-12-21 |
Magicznych Świąt

Zdrowych, radosnych i magicznych Świąt Bożego Narodzenia życzy Fundacja „Fundusz ...

więcej +

aktualnoscilubelskie
2017-09-28 | Szansa na aktywizację
Zakończenie rekrutacji do projektu

Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja do projektu „Szansa na ...

więcej +

aktualnoscilubelskie
2017-09-20 | Szansa na aktywizację
Wyniki rekrutacji do gr. VI

Uprzejmie informujemy, że zakończono postepowanie ...

więcej +

aktualnoscilubelskie
2017-09-07 | Szansa na aktywizację
Termin przejmowania zgłoszeń do ostatniej grupy

Uprzejmie informujemy, że do 12 września przyjmujmy zgłoszenia do ostatniej ...

więcej +

aktualnoscilubelskie
2017-08-22 | Szansa na aktywizację
Rekrutacja kobiet odchodzących z rolnictwa

 Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja kobiet po 30-tym roku życia, ...

więcej +

aktualnoscilubelskie
2017-08-21 | Aktywni na rynku pracy
Zakończenie rekrutacji do projektu

 Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja do projektu „Aktywni na ...

więcej +

archiwum aktualności +

 

Współpraca: wolontariat

AKADEMIA WOLONTARIATU FUNDACJI "FUNDUSZ INICJATYW"

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” to niezależna, apolityczna organizacja non for profit działająca w obszarze edukacji, badań i rynku pracy. Nasze działania skupiają się również na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa.

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” ze względu na pozarządowy charakter oraz szeroki zakres prowadzonej działalności, chętnie nawiązuje współpracę z Wolontariuszami/kami.
Jeżeli dysponujesz wolnym czasem, który chciałbyś/chciałabyś spożytkować z korzyścią dla siebie i innych zapraszamy do zaangażowania się w działania Fundacji, w ramach jednego z projektów: 

Projekt „DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE” (nabór ciągły)

Działania:

 • pomoc przy opracowywaniu i implementacji projektów międzynarodowych: tworzenie koncepcji/pomysłu, wypełnianie części dokumentacji aplikacyjnej, tłumaczenia polsko-angielskie i angielsko-polskie;
 • uzyskiwanie akredytacji do nowych programów międzynarodowych: opracowywanie koncepcji/pomysłu szkolenia, pozyskanie trenerów (polskich i zagranicznych), formułowanie programów szkoleń, przeprowadzenie procedury akredytacyjnej;
 • promocja kursów międzynarodowych umieszczanych w bazach: Grundtvig i Comenius - tworzenie bazy adresów e-mail, aktywne pozyskiwanie uczestników, wdrażanie nowych pomysłów promocji kursów i docierania do potencjalnych odbiorców;
 • aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie partnerów zagranicznych do wspólnej realizacji projektów Fundacji;
 • poszukiwanie nowych źródeł finansowania działań międzynarodowych;
 • opieka nad międzynarodowymi Wolontariuszami/kami w Fundacji.  

Projekt „AKTUALNOŚCI POZAFUNDACYJNE” (nabór ciągły)

Działania:

Opracowywanie notatek prasowych, umieszczanych na stronie internetowej Fundacji (jedna informacja dziennie) - tematyka pozaprojektowa, związana z profilem działalności Fundacji "Fundusz Inicjatyw" (m.in. szkolenia, wolontariat, działalność charytatywna, równouprawnienie, aktywna postawa obywatelska, organizacje pozarządowe) lub interesującymi wydarzeniami lokalnymi.

Projekt „FFI KULTURALNIE” (nabór ciągły)

Działania:

 • opracowywanie propozycji lokalnych działań kulturalnych jakie mogą zostać wdrożone podczas realizacji projektów międzynarodowych;
 • przygotowanie założeń konkursu na prace plastyczne o tematyce motywującej do rozwoju własnej wiedzy i umiejętności (m.in. sformułowanie regulaminu konkursu, promocja konkursu poprzez opracowanie plakatu i jego elektroniczne rozpowszechnienie, przygotowanie zaplecza wystawy prac konkursowych od strony organizacyjno - logistycznej);
 • opracowanie mini - przewodników o Polsce i Lublinie, z uwzględnieniem informacji praktycznych, niezbędnych i/lub przydatnych podczas pobytu przedstawicieli organizacji współpracujących z Fundacją (w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim lub innym);
 • orientowanie się w bieżących działaniach lubelskich organizacji kultury i przedstawienie możliwości nawiązywania współpracy, np. w ramach wspólnych projektów.

Projekt „KOORDYNACJA DZIAŁAŃ WOLONTARIUSZY/EK” (nabór ciągły)

Działania:

 • prowadzenie bazy Wolontariuszy/ek,
 • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi Wolontariuszami/kami
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z Wolontariuszami/kami (m.in dbanie o efektywny przepływ informacji); 
 • kierowanie Wolontariuszy/ek do odpowiednich projektów, stosownie do ich zainteresowań i zapotrzebowania Fundacji;
 • przygotowywanie i zawieranie umów wolontariackich,
 • nadzorowanie przebiegu wolontariatu i wystawianie stosownych referencji.

PROJEKTY WŁASNE WOLONTARIUSZY/EK (nabór ciągły)

Wolontariat w Fundacji "Fundusz Inicjatyw" to przede wszystkim możliwość realizacji różnorodnych działań projektowych i dzielenie się własnymi pomysłami. Jeżeli chcesz pochwalic się ciekawą pasją lub masz inspirującą propozycję współpracy, to zapraszamy do organizacji spotkań otwartych, wykładów lub prezentacji w naszej organizacji.


REKRUTACJA WOLONTARIUSZY/EK

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres ffi@ffi.org.pl. Informujemy, że kontaktujemy się z tylko wybranymi osobami.

Na pierwszym spotkaniu ustalamy zasady współpracy i podpisujemy umowę wolontariacką.
Umożliwiamy dwie formy współpracy: długoteminową (np. na okres roku akademickiego)  - wówczas Wolontariusz/ka powinien/a być gotowy/a do poświęcenia przynajmniej 6 godzin/tydzień - i w krótszych okresach - przy zadaniach jednorazowych i w sytuacjach wymagających Wolontariuszy/ek do tzw. "zadań specjalnych".

Wolontariusze/ki pracują w biurze Fundacji w Lublinie przy ul. Narutowicza 57, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 oraz soboty do godziny 16:00.

JESTEŚMY OTWARCI NA WSPÓŁPRACĘ Z OSOBAMI:

 • Gotowymi do regularnego poświęcania swojego prywatnego czasu lub do aktywnego udziału w akcjach jednorazowych,
 • Potrafiącymi organizować pracę własną,
 • Odpowiedzialnymi,
 • Znającymi języki obce,
 • Z otwartym umysłem, tolerancją i szacunkiem wobec odmiennych kultur, poglądów oraz innych cech determinujących różnorodność ludzką,


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ:

 • Potwierdzamy współpracę umową wolontariacką,
 • Osobom zaangażowanym wystawiamy referencje potwierdzające nabycie doświadczenia zawodowego,
 • Zapewniamy możliwość realizacji własnych pomysłów, oddając wolontariuszom do dyspozycji przestrzeń (sale wykładowe), sprzęt do pracy (laptop, projektor multimedialny),
 • Oferujemy możliwość uczestnictwa w konwersacjach z języków obcych prowadzonych w Fundacji, w tym prowadzonych przez native-speakerów,
 • Oferujemy możliwość współpracy/komunikowania się z zagranicznymi stażystami/wolontariuszami Fundacji,
 • Oferujemy możliwość korzystania z Biblioteki Fundacji.
 • W przypadku poszukiwania współpracowników odpłatnych, Wolontariusze/ki spełniający/e oczekiwane wymagania zawsze są rozważani/e w pierwszej kolejności.


KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości – napisz do nas bez wahania! Z chęcią udzielimy odpowiedzi i wyjaśnimy wszystkie niejasności!
 

e-mail: ffi@ffi.org.pl

 


 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +