Projekty

Realizujemy projekty z sektora edukacji. Korzystamy ze wsparcia Unii Europejskiej dzięki dofinansowaniom, tworząc projekty Erasmus+.

NOWOŚCI W OFERCIE EDUKACYJNEJ FFI

Mamy przyjemność poinformować, że oferta edukacyjna Fundacji „Fundusz Inicjatyw” skierowana do sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) właśnie powiększyła się o rezultaty projektu Erasmus+ „GreenMinds: Zielona edukacja dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz małych przedsiębiorstw”. Jesteśmy jedną z organizacji edukacyjnych, które będą wdrażać rezultaty projektu w swojej działalności.

Celem projektu realizowanego przez Deinde sp. z o. o. (Polska) oraz Prometeo (Włochy) była promocja świadomości i praktyk ekologicznych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w instytucjach VET oraz MŚP.

W ramach projektu został wypracowany szereg rezultatów w dziedzinie ekologicznego CSR, z myślą o kadrze instytucji VET oraz MŚP. Bezpłatne materiały są dostępne na stronie internetowej projektu pod linkiem https://deinde.pl/greenminds-erasmus/.

Wszystkie rezultaty projektu są dostępne bezpłatnie w 3 wersjach językowych (po polsku, angielsku i włosku) i obejmują:

  1. Kursy szkoleniowe:

Dwa kursy szkoleniowe z zakresu:

  • Norma SA8000 i ochrona środowiska,
  • CSR i Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i biznesu.

Kursy są dostępne zarówno jako materiały szkoleniowe w postaci pliku pdf (do pobrania/wydruku), jak również w postaci kursu online, który jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników na platformie cyfrowej pod linkiem https://www.prometeodigitale.eu/.

W celu utworzeniu konta na platformie oraz udziału w kursie warto zapoznać się z techniczną „Instrukcją CSR dla instytucji VET” dostępną pod linkiem https://deinde.pl/gm-instrukcja-csr-dla-vet/.

  1. Podręcznik ekologicznego CSR dla instytucji VET oraz MŚP:

Podręcznik ekologicznego CSR stanowi praktyczny przewodnik dla kadry VET oraz MŚP na temat możliwych sposobów opracowywania oraz wdrażania w instytucjach VET oraz MŚP, ekologicznych praktyk i rozwiązań pro środowiskowych. „Zielona Księga CSR” zapewnia także wgląd w najlepsze światowe ekologiczne strategie CSR.

  1. CSR Toolkit:

Na stronie projektu https://deinde.pl/csr-toolkit/ został umieszczony szereg praktycznych materiałów edukacyjnych z zakresu ekologicznego CSR, prezentujący treści przydatne dla kadry organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz MŚP. Opracowane materiały obejmują: Artykuły, Scenariusze sposobu użycia CSR, Propozycje wykorzystania CSR, Gry i narzędzia edukacyjne.

  1. Raporty z badań zastanych oraz badań własnych:

Raporty zostały opracowane w celu zmapowania i zobrazowania rzeczywistych przyczyn stojących za brakiem lub ograniczonymi działaniami ekologicznymi w ramach CSR wśród instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz MŚP w Polsce i we Włoszech. Raporty są dostępne pod linkiem https://deinde.pl/rezultaty/

  1. Zielona Sieć VET”:

Została zbudowana internetowa sieć komunikacji i wymiany doświadczeń oraz praktyk wśród kadry projektu, uczestników kursu, respondentów biorących udział w badaniach oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektu i ekologicznymi praktykami CSR. Dostęp do forum jest możliwy poprzez platformę https://www.prometeodigitale.eu/. Użytkownikami platformy mogą zostać wszyscy pracownicy VET, MŚP oraz osoby zainteresowane tematyką projektu. Dostęp do kursu online oraz do forum „Zielonej sieci VET” jest możliwy po bezpłatnej rejestracji konta.

Tematyka ww. rezultatów projektu jest pokrewna do realizowanego przez FFI projektu Erasmus+ + „VEforCA – Co edukacja zawodowa może zrobić dla działań na rzecz klimatu” i  tym samym kolejny krok Deinde w drodze do szerzenia świadomości ekologicznej i podkreślania istoty proekologicznych działań na rzecz klimatu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami i korzystania z nich w celu upowszechniania i wdrażania praktyk i działań ekologicznych!

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE.  Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekty w toku:

VEforCA

Co kształcenie zawodowe może zrobić dla działań na rzecz klimatu.

Międzynarodowy projekt ekologiczny realizowany w partnerstwie z organizacją z Włoch – PROMETEO.

Skip to content