archiwum
projektów

01.02.2009 – 31.08.2009

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.01.01-06-405/08-02

Podziałanie (kod): POKL.08.01.01

Dofinansowanie: 282 472,00

Dofinansowanie UE: 240 101,20

Priorytet:

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

30.06.2009 – 31.01.2010

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.01.01-06-469/08-01

Podziałanie (kod): POKL.08.01.01

Dofinansowanie: 266 931,00

Dofinansowanie UE: 226891,35

Priorytet:

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

01.08.2009 – 31.12.2009

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.09.03.00-06-001/08-00

Dofinansowanie: 190 580,00

Dofinansowanie UE: 161 993,00

Priorytet:

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

01.09.2009 – 30.04.2010

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.01.01-06-045/09-01

Podziałanie (kod): POKL.08.01.01

Dofinansowanie: 267 182,40

Dofinansowanie UE: 227 105,04

Priorytet:

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

01.09.2009 – 31.03.2010

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.02.01-06-009/09-01

Podziałanie (kod): POKL.08.02.01

Dofinansowanie: 252 071,00

Dofinansowanie UE: 214 260,35

Priorytet:

74 Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami

01.01.2010 – 31.07.2010

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.06.01.01-06-073/09-01

Podziałanie (kod): POKL.06.01.01

Dofinansowanie: 298 890,00

Dofinansowanie UE: 254 056,50

Priorytet:

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy

01.01.2010 – 31.08.2010

Województwo: Łódzkie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.02.01-10-002/09-01

Podziałanie (kod): POKL.08.02.01

Dofinansowanie: 359 772,00

Dofinansowanie UE: 305 806,20

Priorytet:

74 Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami

01.02.2010 – 30.09.2010

Województwo: Mazowieckie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.06.01.01-14-217/09-02

Podziałanie (kod): POKL.06.01.01

Dofinansowanie: 376 586,00

Dofinansowanie UE: 320 098,10

Priorytet:

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy

01.02.2010 – 30.09.2010

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.01.02-06-003/09-00

Podziałanie (kod): POKL.08.01.02

Dofinansowanie: 299 716,00

Dofinansowanie UE: 254 758,60

Priorytet:

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

01.04.2010 – 31.12.2010

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.07.02.02-06-013/09-00

Podziałanie (kod): POKL.07.02.02

Dofinansowanie: 292 315,00

Dofinansowanie UE: 248 467,75

Priorytet:

68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej

01.08.2010 – 30.11.2010

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.06.03.00-06-038/09-00

Dofinansowanie: 491 95,30

Dofinansowanie UE: 418 16,005

Priorytet:

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy

01.09.2010 – 30.04.2011

Województwo: Łódzkie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.02.01-10-025/09-00

Podziałanie (kod): POKL.08.02.01

Dofinansowanie: 395 040,00

Dofinansowanie UE: 335 784,00

Priorytet:

74 Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami

01.09.2010 – 30.04.2011

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.09.03.00-06-077/09-00

Dofinansowanie: 296 550,00

Dofinansowanie UE: 252 067,50

Priorytet:

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

01.10.2010 – 30.04.2014

Województwo: Podkarpackie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.05.04.02-00-566/10-00

Podziałanie (kod): POKL.05.04.02

Dofinansowanie: 703 107,00

Dofinansowanie UE: 597 640,95

Priorytet:

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

01.10.2010 – 31.10.2011

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.06.01.01-06-049/10-01

Podziałanie (kod): POKL.06.01.01

Dofinansowanie: 937 394,00

Dofinansowanie UE: 796 784,90

Priorytet:

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy

01.05.2011 – 29.02.2012

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.01.01-06-321/10-00

Podziałanie (kod): POKL.08.01.01

Dofinansowanie: 405 022,00

Dofinansowanie UE: 344 268,70

Priorytet:

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

01.11.2011 – 31.12.2012

Województwo: Lubelskie, Łódzkie, Mazowieckie, Podkarpackie, Świętokrzyskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.02.01.01-00-775/10-00

Podziałanie (kod): POKL.02.01.01

Dofinansowanie: 144 664,00

Dofinansowanie UE: 122 964,40

Priorytet:

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

01.03.2012 – 31.03.2013

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.01.01-06-215/11-00

Podziałanie (kod): POKL.08.01.01

Dofinansowanie: 777 310,00

Dofinansowanie UE: 66 0713,50

Priorytet:

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

02.03.2012 – 30.11.2012

Województwo: Świętokrzyskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.02.01-26-015/11-00

Podziałanie (kod): POKL.08.02.01

Dofinansowanie: 344 366,00

Dofinansowanie UE: 292 711,10

Priorytet:

74 Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami

01.10.2012 – 30.09.2013

Województwo: Mazowieckie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.01.02-14-062/10-00

Podziałanie (kod): POKL.08.01.02

Dofinansowanie: 486 387,96

Dofinansowanie UE: 413 429,766

Priorytet:

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

01.01.2013 – 31.07.2014

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.01.01-06-157/12-01

Podziałanie (kod): POKL.08.01.01

Dofinansowanie: 917 418,17

Dofinansowanie UE: 779 805,4445

Priorytet:

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

01.03.2013 – 30.06.2015

Województwo: Mazowieckie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.08.01.01-14-004/12-02

Podziałanie (kod): POKL.08.01.01

Dofinansowanie: 1 846 605,00

Dofinansowanie UE: 1 569 614,25

Priorytet:

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

01.10.2013 – 31.05.2015

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.07.02.01-06-005/13-01

Podziałanie (kod): POKL.07.02.01

Dofinansowanie: 1 078 898,40

Dofinansowanie UE: 917 063,64

Priorytet:

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

02.10.2013 – 28.02.2015

Województwo: Świętokrzyskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.06.01.01-26-015/12-04

Podziałanie (kod): POKL.06.01.01

Dofinansowanie: 504 692,00

Dofinansowanie UE: 428 988,20

Priorytet:

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy

01.05.2014 – 30.06.2015

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.07.02.01-06-095/13-00

Podziałanie (kod): POKL.07.02.01

Dofinansowanie: 1 417 092,20

Dofinansowanie UE: 1 2045 28,37

Priorytet:

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy

15.02.2015 – 14.12.2015

Województwo: Lubelskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL.07.02.01-06-132/13-00

Podziałanie (kod): POKL.07.02.01

Dofinansowanie: 1 358 767,32

Dofinansowanie UE: 1 154 952,222

Priorytet:

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy

01.02.2017 – 31.01.2018

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego. W grupie docelowej znajdą się min 2 osoby z niepełnosprawnościami oraz min 80% (48 os) bezrobotnych, w tym : 1. min 15 % (8 os) odchodzących z rolnictwa (rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych); 2. min 60 % (29 os) długotrwale bezrobotnych. Cel główny zostanie osiągnięty do 30.04.2017 r. Każda z osób uczestniczących w projekcie zostanie objęta kompleksowym programem aktywizacji zawodowej obejmującym indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie oraz 3-miesięczny staż zawodowy. W ramach projektu przewidziane jest osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następujących poziomach: Os. bezrobotne – 45%; Os długotrwale bezrobotne – 28%; Os. bierne zawodowo – 30%; Os niepełnosprawne 24%; Os odchodzące z rolnictwa – 22%.

Województwo: Lubelskie

Fundusz: EFS

RPLU.09.01.00-06-0026/15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Priorytet: Rynek pracy

Działanie: Aktywizacja zawodowa

Wartość projektu: 976 537,50

Poziom Unijnego dofinansowania: 85%

Obszar wsparcia projektu:

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

Cel projektu:

08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Cel uzupełniający:

07 Równość płci

01.09.2016 – 30.06.2017

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępu do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50 os. zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, należących do jednej z grup: 1) os. w wieku powyżej 50 lat, 2) os. o niskich kwalifikacjach wg. poziomów ISCED, 3) os. z niepełnosprawnością, 4) os. bezrobotne, 5) os. bierne zawodowo oraz 6) os. z terenów wiejskich. W ramach projektu uczestnicy/czki zostaną objęci 4 formami wsparcia tj. indywidualnym oraz grupowym poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniem zawodowym oraz 3 lub 4-miesięcznymi stażami zawodowymi u wybranych pracodawców. W ramach projektu zostaną wypracowane produkty: 160 godzin dydaktycznych GPZ, 300 godzin zegarowych IPZ w tym 50 opracowanych Indywidualnych Planów Działania, 200 godzin zegarowych pośrednictwa pracy, 900 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych oraz 50 3 lub 4-miesięcznych staży zawodowych. Projekt umożliwi uczestnikom uzupełnienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

Województwo: Lubelskie

Fundusz: EFS

RPLU.10.02.00-06-0001/15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Priorytet: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Działanie: Programy typu outplacement

Wartość projektu: 933 712,50

Poziom Unijnego dofinansowania: 85%

Obszar wsparcia projektu:

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Cel projektu:

08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Cel uzupełniający:

06 Niedyskryminacja

01.05.2017 – 31.12.2017

Grupę docelową projektu będzie stanowić 50 osób niepełnosprawnych (stopień lekki i umiarkowany). Będą to: 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;2. z terenu woj. lubelskiego (zamieszkujące na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego); 3. Wśród uczestników projektu będą mieszkańcy co najmniej dwóch gmin, na terenie kt. odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego; 4. Z wykształceniem co najmniej średnim (dot. szk. Kadry i płace oraz Projektowanie stron www). Formy wsparcia dla uczestników/czek: 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 32 godz dyd/gr – 4 dni po 8 godz. zajeć. 2. Poradnictwo psychologiczne (2 godz zegarowe/osoba) – 1 spotkanie; 3. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/obywatelskie) – 2 godz zeg/os – 1 spotk.; 4. Indywidualne doradztwo zawodowe – IPD (3 godz zegarowe/osoba) – 2 spotkania; 5. Grupowe doradztwo zawodowe – 32 godz dyd/gr – 4 dni zajęć; 6. Pośrednictwo pracy; 7. Szkolenie zawodowe – 180 godz dyd/gr, średnio 6-8 godz/dzień, ok. 23 dni zajęć; 8. Staż zawodowy – 3 m-ce/osoba.

Województwo: Lubelskie

Fundusz: EFS

RPLU.11.01.00-06-0051/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Priorytet: Włączenie społeczne

Działanie: Aktywne włączenie

Wartość projektu: 908 437,50

Poziom Unijnego dofinansowania: 85%

Obszar wsparcia projektu:

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

Cel projektu:

09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Cel uzupełniający:

06 Niedyskryminacja

Skip to content