VEforCA

REZULTATY PROJEKTU JUŻ DOSTĘPNE!

Data realizacji

31.05.2022 - 30.11.2023
Proces tworzenia 25%
  1. Instytucje partnerskie i ich kadra (nie tylko stała kadra, ale także edukatorzy/trenerzy/doradcy/coachowie VET, z którymi organizacje partnerskie okazjonalnie współpracują przy realizacji różnych działań/projektów) – min. 10 osób z każdej organizacji.
  2. VET / Instytucje szkoleniowe / VET Edukatorzy / trenerzy / doradcy zawodowi / trenerzy, którzy otrzymają drogą mailową informację o dostępności bezpłatnego korzystania z innowacyjnych wyników – min. 50 osób / instytucji w każdym kraju.
  • Partycypacyjne badania (kwestionariusze, FGI), uzupełniające badania danych zastanych dotyczące podejść obywatelskich, wyzwań i działań środowiskowych, które zostaną przedstawione w interaktywnym raporcie.
  • Opracowanie programu e-learningowego umożliwiającego nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego promowanie działań środowiskowych opartych na społecznościach lokalnych.
  • Przeprowadzenie pilotażowego działania na rzecz świadomości ekologicznej słuchaczy VET z użyciem zestawu zrównoważonego rozwoju oraz pakietu oceny świadomości ekologicznej.

Interaktywny raport: wyzwania środowiskowe i działania w dziedzinie klimatu

Program e-learningowy

– Zestaw zrównoważonego rozwoju

– Pakiet oceny świadomości ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym

  1. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” (Polska) – Lider (www.ffi.org.pl)
  2. Prometeo (Włochy) – Partner (www.asprometeo.altervista.org).

Co kształcenie zawodowe może zrobić dla działań na rzecz klimatu

Projekt ma na celu uczynienie środowiskowej edukacji VET opartej na społeczności bardziej centralną i widoczną częścią odpowiedzi na problemy związane ze zrównoważonym rozwojem. Projekt jest inspirowany Europejskim Paktem na rzecz Klimatu, uruchomionym 16 grudnia 2020 r., który podkreśla potrzebę przestrzeni dla ludzi ze wszystkich środowisk, aby mogli się połączyć i wspólnie opracować i wdrożyć rozwiązania klimatyczne, te duże i te małe.

Projekt bezpośrednio obejmie osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, osób uczących się i edukatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, co pozwoli rozwiązać problemy środowiskowe specyficzne dla rozpatrywanych kontekstów. Projekt będzie odpowiadał potrzebom organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, badaczy edukacji i instytucji edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie sprostania analogicznym wyzwaniom środowiskowym oraz społecznym i edukacyjnym, ponownie wykorzystując zasoby opracowane w ramach projektu, promując nowe inicjatywy i programy środowiskowe. Projekt spełnia potrzeby partnerstwa, ponieważ zapewni wszystkim zaangażowanym instytucjom szansę na zwiększenie ich doświadczenia w zakresie edukacji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska oraz innowacyjnych metod uczenia się partycypacyjnego, wzajemnego budowania zdolności i wymiany wiedzy know-how i dobrych praktyk oraz długoterminowego wykorzystania wyników projektu.

Cele główne

Cele szczegółowe

Aktualności

Materiały promocyjne

Zastrzeżenie:

Ten projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Treść wyraża poglądy wyłącznie jej autora (autorów). 

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedstawione treści. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych informacji.

Skip to content