VEforCA

Co kształcenie zawodowe może zrobić dla działań na rzecz klimatu?

KURS E-LEARNINGOWY DLA VET

Więcej informacji, link do formularza oraz klauzula informacji w zakładce Aktualności.

Kilka słów o nas

W FFI wierzymy, że edukacja może być doświadczeniem zmieniającym życie.

Interesuje nas rozwój kompetencji, które wspierają nie tylko rozwój zawodowy lecz również społeczny i osobisty.

Kreujemy i wdrażamy inicjatywy na rzecz równych szans.

Testujemy nowe metody i narzędzia wspierające edukację.

Szanujemy planetę i zasady zrównoważonego rozwoju.

ffi – feel free in…

Działalność

Wsparcie osób wykluczonych

Prowadzimy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i ułatwiające podjęcie zatrudnienia.

Dbanie o środowisko

Realizujemy projekty mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej.

0
Zrealizowanych projektów
0
Projekty w toku

Masz pytanie? Napisz do nas!

Skip to content