GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Pobierz

KWESTIONARIUSZ

Kwestionariusz samoświadomości – Pytania/wypowiedzi związane z danym obszarem świadomości ekologicznej (podzielone na dwie kategorie: poszczególne osoby i instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego)

Pobierz kwestionariusz

FAKTY NAUKOWE

Fakty naukowe o tym obszarze

SPOSOBY NA DZIAŁANIA

Sposoby/działania oszczędzania w danej pozycji (z podziałem na dwie kategorie: osoby indywidualne i instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego)

NARZĘDZIA EDUKACYJNE

Narzędzia edukacyjne, np. opis niektórych gier, ćwiczenia, prezentacja

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Linki do zewnętrznych narzędzi cyfrowych, takich jak otwarte informacje naukowe, zasoby interaktywne, media i narzędzia naukowe związane z danym tematem

 1. Linki do informacji naukowych

  1. Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) – zarządzanie odpadami: UNEP zapewnia wyczerpujące informacje i zasoby na temat gospodarki odpadami, w tym sprawozdania, wytyczne i najlepsze praktyki. Uzyskaj dostęp do ich zasobów dotyczących gospodarki odpadami za pośrednictwem następującego linku: https://www.unep.org/explore-topics/waste-waste-management
  2. Europejska Agencja Środowiska (EEA) – Odpady: EEA oferuje dane naukowe, sprawozdania i publikacje na temat gospodarowania odpadami w Europie. Ich strona internetowa zawiera informacje na temat wytwarzania odpadów, wskaźników recyklingu, gospodarki o obiegu zamkniętym i polityk. Zapoznaj się z zasobami dotyczącymi gospodarki odpadami tutaj: https://www.eea.europa.eu/themes/waste
  3. Waste Management and Research Journal: Czasopismo Waste Management and Research jest recenzowaną publikacją naukową, która obejmuje różne aspekty gospodarki odpadami, w tym charakterystykę odpadów, technologie przetwarzania odpadów, recykling i analizę polityki. Na stronie internetowej czasopisma znajdują się artykuły naukowe i badania związane z gospodarką odpadami: https://journals.sagepub.com/home/wmr

  Link do interaktywnych zasobów

  1. Recycle City: Recycle City to interaktywna gra online opracowana przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA). Pozwala użytkownikom odkrywać wirtualne miasto i uczyć się o gospodarce odpadami, recyklingu i zrównoważonych praktykach. Zagraj w grę tutaj: https://www.epa.gov/recycle/recycle-city
  2. Gra o sortowaniu odpadów: Ta interaktywna gra o sortowaniu odpadów autorstwa National Geographic Kids edukuje dzieci na temat znaczenia właściwego sortowania odpadów. Gracze mają za zadanie posortować różne przedmioty do odpowiednich pojemników do recyklingu w określonym czasie. Zagraj w grę tutaj: https://kids.nationalgeographic.com/games/action/waste-sorter/
  3. Interaktywny symulator zarządzania odpadami: Ten interaktywny symulator autorstwa The Open University pozwala użytkownikom badać proces zarządzania odpadami i podejmować decyzje dotyczące zbierania, recyklingu i utylizacji odpadów. Zapewnia realistyczną symulację operacji gospodarki odpadami i ich wpływu na środowisko. Uzyskaj dostęp do symulatora tutaj: https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=13025&direct=1

  Linki do mediów

  1. Waste Dive: Waste Dive to platforma medialna, która zapewnia wiadomości, analizy i spostrzeżenia na temat różnych aspektów gospodarki odpadami. Obejmuje takie tematy, jak recykling, zarządzanie składowiskami, przetwarzanie odpadów w energię, rozwój polityki i trendy w branży. Uzyskaj dostęp do strony internetowej Waste Dive, aby zapoznać się z artykułami i aktualizacjami branżowymi: https://www.wastedive.com/
  2. Waste Management World: Waste Management World to publikacja online, która koncentruje się na globalnych problemach zarządzania odpadami, technologiach i innowacjach. Zawiera artykuły, raporty i wywiady z ekspertami w tej dziedzinie, obejmujące takie tematy, jak zbieranie odpadów, recykling, gospodarka o obiegu zamkniętym i polityka dotycząca odpadów. Odwiedź stronę internetową Waste Management World, aby uzyskać wiadomości i informacje związane z gospodarką odpadami: https://waste-management-world.com/
  3. Recycling Today: Recycling Today to media, które oferują wiadomości, analizy rynku oraz spostrzeżenia na temat recyklingu i gospodarki odpadami. Obejmuje szeroki zakres tematów, w tym procesy recyklingu, trendy rynkowe, aktualizacje polityki i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przeglądaj dzisiejszą stronę internetową Recycling dla artykułów i zasobów związanych z gospodarką odpadami: https://www.recyclingtoday.com/

  Linki do narzędzi naukowych

  1. Narzędzie do planowania i optymalizacji gospodarki odpadami (WM POT): WM POT to narzędzie naukowe opracowane przez Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (UNU), które pomaga w planowaniu i optymalizacji gospodarki odpadami. Pomaga użytkownikom ocenić różne scenariusze zarządzania odpadami, w tym opcje wytwarzania, zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Uzyskaj dostęp do narzędzia i powiązanych zasobów tutaj: https://wmrr.unu.edu/waste-management-planning-and-optimisation-tool/
  2. Narzędzie do analizy i charakteryzacji odpadów (WasteACT): WasteACT to narzędzie naukowe opracowane przez Bank Światowy, które wspiera praktyków gospodarki odpadami w prowadzeniu analizy i badań charakteryzacji odpadów. Zapewnia wytyczne i zasoby do gromadzenia, analizowania i interpretowania danych dotyczących odpadów w celu informowania o strategiach gospodarowania odpadami. Dowiedz się więcej o WasteACT tutaj: https://www.wasteact.org/
  3. Narzędzie wspomagania decyzji w zakresie zintegrowanego zarządzania odpadami zrównoważonymi (ISWM): Narzędzie wspomagania decyzji ISWM jest narzędziem naukowym opracowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Odpadów Stałych (ISWA), które pomaga w ocenie i wyborze strategii zrównoważonego zarządzania odpadami. Uwzględnia czynniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne wspierające procesy decyzyjne. Więcej informacji i dostęp do narzędzia można znaleźć tutaj: https://www.iswa.org/iswm-decision-support-tool/
Skip to content