15.02.2024

Rozpoczynamy nowy projekt

Od 01 marca 2024 r. rozpoczynamy realizację projektu „Five Matters of Eco-Love: beautiful, sustainable and together”

Głównym celem projektu jest zwiększenie motywacji w zakresie kreatywnego recyklingu ♻
W ramach projektu planujemy:
✅ Zorganizowanie wewnętrznych warsztatów, podczas których eksperci partnerów podzielą się dobrymi praktykami oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska.
✅ Zorganizowanie warsztatów regionalnych, w które będą zaangażowani dorośli członkowie społeczności lokalnych.
✅ Napisanie Poradnika Eco-Love dla osób dorosłych.

Projekt Erasmus+ został dofinansowany z Unii Europejskiej i jest realizowany w ramach partnerstwa międzynarodowego z czterech krajów: Universidade Sénior de Oeiras z Portugalii,
ASOCIATIA EDUTEX z Rumunii, Akdeniz Naturel Yasam Dernegi z Turcji oraz Fundacji „Fundusz Inicjatyw” z Polski.

NOWOŚCI W OFERCIE EDUKACYJNEJ FFI

Mamy przyjemność poinformować, że oferta edukacyjna Fundacji „Fundusz Inicjatyw” skierowana do sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) właśnie powiększyła się o rezultaty projektu Erasmus+ „GreenMinds: Zielona edukacja dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz małych przedsiębiorstw”. Jesteśmy jedną z organizacji edukacyjnych, które będą wdrażać rezultaty projektu w swojej działalności.

Celem projektu realizowanego przez Deinde sp. z o. o. (Polska) oraz Prometeo (Włochy) była promocja świadomości i praktyk ekologicznych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w instytucjach VET oraz MŚP.

W ramach projektu został wypracowany szereg rezultatów w dziedzinie ekologicznego CSR, z myślą o kadrze instytucji VET oraz MŚP. Bezpłatne materiały są dostępne na stronie internetowej projektu pod linkiem https://deinde.pl/greenminds-erasmus/.

Wszystkie rezultaty projektu są dostępne bezpłatnie w 3 wersjach językowych (po polsku, angielsku i włosku) i obejmują:

  1. Kursy szkoleniowe:

Dwa kursy szkoleniowe z zakresu:

  • Norma SA8000 i ochrona środowiska,
  • CSR i Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i biznesu.

Kursy są dostępne zarówno jako materiały szkoleniowe w postaci pliku pdf (do pobrania/wydruku), jak również w postaci kursu online, który jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników na platformie cyfrowej pod linkiem https://www.prometeodigitale.eu/.

W celu utworzeniu konta na platformie oraz udziału w kursie warto zapoznać się z techniczną „Instrukcją CSR dla instytucji VET” dostępną pod linkiem https://deinde.pl/gm-instrukcja-csr-dla-vet/.

  1. Podręcznik ekologicznego CSR dla instytucji VET oraz MŚP:

Podręcznik ekologicznego CSR stanowi praktyczny przewodnik dla kadry VET oraz MŚP na temat możliwych sposobów opracowywania oraz wdrażania w instytucjach VET oraz MŚP, ekologicznych praktyk i rozwiązań pro środowiskowych. „Zielona Księga CSR” zapewnia także wgląd w najlepsze światowe ekologiczne strategie CSR.

  1. CSR Toolkit:

Na stronie projektu https://deinde.pl/csr-toolkit/ został umieszczony szereg praktycznych materiałów edukacyjnych z zakresu ekologicznego CSR, prezentujący treści przydatne dla kadry organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz MŚP. Opracowane materiały obejmują: Artykuły, Scenariusze sposobu użycia CSR, Propozycje wykorzystania CSR, Gry i narzędzia edukacyjne.

  1. Raporty z badań zastanych oraz badań własnych:

Raporty zostały opracowane w celu zmapowania i zobrazowania rzeczywistych przyczyn stojących za brakiem lub ograniczonymi działaniami ekologicznymi w ramach CSR wśród instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz MŚP w Polsce i we Włoszech. Raporty są dostępne pod linkiem https://deinde.pl/rezultaty/

  1. Zielona Sieć VET”:

Została zbudowana internetowa sieć komunikacji i wymiany doświadczeń oraz praktyk wśród kadry projektu, uczestników kursu, respondentów biorących udział w badaniach oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektu i ekologicznymi praktykami CSR. Dostęp do forum jest możliwy poprzez platformę https://www.prometeodigitale.eu/. Użytkownikami platformy mogą zostać wszyscy pracownicy VET, MŚP oraz osoby zainteresowane tematyką projektu. Dostęp do kursu online oraz do forum „Zielonej sieci VET” jest możliwy po bezpłatnej rejestracji konta.

Tematyka ww. rezultatów projektu jest pokrewna do realizowanego przez FFI projektu Erasmus+ + „VEforCA – Co edukacja zawodowa może zrobić dla działań na rzecz klimatu” i  tym samym kolejny krok Deinde w drodze do szerzenia świadomości ekologicznej i podkreślania istoty proekologicznych działań na rzecz klimatu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami i korzystania z nich w celu upowszechniania i wdrażania praktyk i działań ekologicznych!

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE.  Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

22.12.2023

Fundacja Fundusz Inicjatyw z okazji Świąt Bożego Narodzenia składa życzenia:
 

01.12.2023

Rozpoczęliśmy realizację Projektu „Edukacja dla przyszłości”. 

Projekt Erasmus+ jest realizowany w partnerstwie z niemiecką organizacją SCHWERPUNKT ZENTRUM GMBH.

Chcesz dowiedzieć się więcej. Wejdź na stronę Projektu: EDUKACJAdlaPRZYSZŁOŚCI – Fundacja „Fundusz Inicjatyw” (ffi.org.pl)

30.11.2023

Zakończyliśmy realizację projektu Erasmus+ skierowanego do sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) – „VEforCA – Co edukacja zawodowa może zrobić dla działań na rzecz klimatu”.
 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i biorącym udział w testowaniu jego rezultatów.
 
 
Projekt „VEforCA” był realizowany przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (FFI) we współpracy z Partnerem z Włoch – edukacyjną instytucją Prometeo. Miał na celu uczynienie środowiskowej edukacji VET opartej na społeczności bardziej centralną i widoczną częścią odpowiedzi na problemy związane ze zrównoważonym rozwojem. Projekt jest inspirowany Europejskim Paktem na rzecz Klimatu, uruchomionym 16 grudnia 2020 r., który podkreśla potrzebę przestrzeni dla ludzi ze wszystkich środowisk, aby mogli się połączyć i wspólnie opracować i wdrożyć rozwiązania klimatyczne, te duże i te małe.
 
Na https://ffi.org.pl/veforca/można zapoznać się z treściami i pobrać 4 rezultaty projektu:
 
(1) Interaktywny raport: wyzwania środowiskowe i działania w dziedzinie klimatu
 
(2) Kurs e-learningowy
W ramach kursu, przewidziano następujące moduły:
Moduł 1 Zasady pozaformalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej oraz jak ją realizować z osobami uczącymi się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – czas trwania: 45-60 min.
Moduł 2 Włączenie indywidualnej odpowiedzialności i umiejętności korzystania z mediów do edukacji ekologicznej – czas trwania: 45-60 min.
Moduł 3 Wspieranie zaangażowania w działania na rzecz środowiska i klimatu poprzez naukę obywatelską – czas trwania: 45-60 min.
Moduł 4 Promowanie networkingu i współpracy wielostronnej w działaniach na rzecz środowiska – czas trwania: 45-60 min.
Moduł 5 Projektowanie działań partycypacyjnych na rzecz środowiska i klimatu na poziomie lokalnym – czas trwania: 45-60 min.
 
(3) Zestaw zrównoważonego rozwoju, skupiający się na 6 obszarach środowiskowych i zawierający: arkusz oceny znajomości sposobów oszczędzania w tych obszarach, fakty naukowe, sposoby/działania w zakresie oszczędzania w tym obszarze zarówno dla osób indywidualnych jak i organizacji oraz narzędzia edukacyjne, które można wykorzystać w edukacji ekologicznej, jak również linki do zewnętrznych narzędzi cyfrowych, takich jak gry, filmy czy poradniki.
 
(4) Pakiet oceny świadomości ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu!
 
 
Strona internetowa projektu: https://ffi.org.pl/veforca/
 
 
Skip to content