14.06.2024

Już jest!

Z radością informujemy, że w ramach projektu „Poradnictwo edukacyjne na rzecz poprawy jakości życia osób 55+” powstał pierwszy raport końcowy! 

Celem niniejszego raportu jest analiza potrzeb edukacyjnych osób w wieku 55 lat i starszych w Polsce, Niemczech i całej Europie. W raporcie zostały także zidentyfikowane i omówione dobre praktyki w zakresie edukacji i poradnictwa edukacyjnego dla tej grupy demograficznej. Raport jest częścią szerszego raportu końcowego, który pomoże w opracowaniu odpowiedniego programu poradnictwa edukacyjnego dla osób w wieku 55+.

Działania obejmują:

 • Rozwój usługi poradnictwa edukacyjnego
 • Opracowanie przewodnika dla kadry
 • Wymianę dobrych praktyk
 • Zarządzanie projektem i jego wdrożenie.

Rezultaty projektu:

 • Innowacyjna usługa pozazawodowego „poradnictwa edukacyjnego dla osób w wieku 55+”.
 • „Poradnik dla kadry zajmującej się edukacją dorosłych” zawierający wytyczne/rekomendacje dotyczące sposobu prowadzenia usługi oraz wzory dokumentów.
 • Podniesienie wiedzy i kompetencji co najmniej 6 przedstawicieli personelu z 3 instytucji partnerskich.
 • Zwiększenie potencjału kadrowego i instytucjonalnego 3 instytucji partnerskich.
 • Poszerzenie oferty w zakresie pozazawodowego poradnictwa edukacyjnego dla dorosłych (skierowanej do osób w wieku 55+) w dwóch krajach partnerskich.

Grupy docelowe: pracownicy instytucji partnerskich, dorośli uczniowie 55+, kadra edukacji dorosłych, instytucje edukacyjne/szkoleniowe.

Raport końcowy można bezpłatnie przeczytać i pobrać pod linkiem: raport końcowy eduforfuture – Fundacja „Fundusz Inicjatyw” (ffi.org.pl)  .

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym i zapraszamy do śledzenia dalszych działań projektu. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej.

14.06.2024

Trwa warsztat z Thrive50+!

Z przyjemnością informujemy, że obecnie realizowany jest warsztat Thrive, który dedykowany jest wymianie dobrych praktyk pomiędzy partnerskimi instytucjami. Tematyka warsztatu obejmuje:

 • Dobre samopoczucie: Skupianie się na zwiększeniu ogólnego szczęścia i satysfakcji życiowej osób w wieku 50+.
 • Zarządzanie stresem: Dostarczanie strategii skutecznego zarządzania i redukcji stresu dla osób w wieku 50+.
 • Zdrowe żywienie: Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych w celu poprawy zdrowia i samopoczucia osób w wieku 50+.

Warsztat jest częścią naszego projektu mającego na celu:

 • Podnoszenie kompetencji i umiejętności kadry sektora edukacji osób dorosłych
 • Wspieranie lokalnych ośrodków kształcenia osób dorosłych
 • Opracowywanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych
 • Zwiększenie frekwencji w lokalnej społeczności dorosłych osób 50+
 • Promowanie znaczenia dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego wśród dorosłych słuchaczy 50+

W ramach projektu realizujemy:

 1.  Międzynarodowe szkolenia i działania upowszechniające
 2. Lokalne warsztaty dotyczące diety i radzenia sobie ze stresem dla osób 50+
 3. Koordynację projektu

Planowane rezultaty projektu:

 •  2 międzynarodowe szkolenia dla kadry sektora edukacji osób dorosłych
 • 10 warsztatów tematycznych na temat zdrowego żywienia i radzenia sobie ze stresem wśród osób 50+
 • 30 lokalnych sesji warsztatowych dla co najmniej 60 osób dorosłych 50+
 • 60 uczestników w co najmniej 3 stacjonarnych działaniach upowszechniających

29.05.2024

Warsztaty Kreatywnego Recyklingu i Upcyklingu z Fundacją Fundusz Inicjatyw!

W ramach projektu 5MEL (Five Matters of Eco-Love: beautiful, sustainable and together) Fundacja Fundusz Inicjatyw ma przyjemność uczestniczyć w inspirujących spotkaniach w Słowacji, gdzie omawiamy projekt z naszymi partnerami i codziennie bierzemy udział w warsztatach doskonalących w zakresie ochrony środowiska. 
 
W poniedziałek, 27.05.2024, przeprowadziliśmy warsztaty na temat kreatywnego recyklingu i upcyklingu, które były prawdziwą kopalnią wiedzy i inspiracji.
 
Warsztaty rozpoczęły się częścią teoretyczną, gdzie omówiliśmy definicje oraz ewolucję praktyk recyklingu i upcyklingu, wyjaśniając różnice między nimi. Przedstawiliśmy pojęcia „kreatywny recykling” i „upcykling”, a także przyjrzeliśmy się statystykom dotyczącym ilości generowanych odpadów na świecie, w Polsce i Europie, oraz ich wpływowi na zmiany klimatyczne.
 
Następnie przeszliśmy do prezentacji dobrych praktyk i ekscytujących rozwiązań. Przedstawiliśmy inspirujące studia przypadków firm, artystów i inicjatyw społecznych, które wykorzystują kreatywny recykling i upcykling. Omówiliśmy ekologiczne i ekonomiczne korzyści wynikające z tych praktyk, a także zaprezentowaliśmy praktyczne porady dotyczące zbierania materiałów oraz metody i narzędzia do ich przekształcania.
Ostatnia część warsztatów była praktyczna i pełna kreatywnych pomysłów. Przeprowadziliśmy projekty DIY, pokazując krok po kroku, jak tworzyć nowe produkty z różnych materiałów oraz jak ponownie wykorzystywać przedmioty codziennego użytku w innowacyjny sposób. Warsztaty praktyczne i dyskusje grupowe umożliwiły uczestnikom rozwinięcie swoich umiejętności i kreatywnego podejścia do recyklingu i upcyklingu w codziennym życiu i społeczeństwie.
 
Na zakończenie warsztatów podsumowaliśmy najważniejsze punkty i zachęciliśmy uczestników do dalszego zgłębiania tematu. Zainspirowaliśmy wszystkich do kontynuowania praktyk kreatywnego recyklingu i upcyklingu, pokazując, jak wiele możemy zrobić dla naszej planety, wykorzystując kreatywność i innowacyjne podejście do odpadów.
 
Razem możemy osiągnąć zrównoważoną przyszłość! 
Dołącz do nas i bądź częścią ekologicznej rewolucji! 

15.02.2024

Rozpoczynamy nowy projekt

Od 01 marca 2024 r. rozpoczynamy realizację projektu „Five Matters of Eco-Love: beautiful, sustainable and together”

Głównym celem projektu jest zwiększenie motywacji w zakresie kreatywnego recyklingu ♻
W ramach projektu planujemy:
✅ Zorganizowanie wewnętrznych warsztatów, podczas których eksperci partnerów podzielą się dobrymi praktykami oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska.
✅ Zorganizowanie warsztatów regionalnych, w które będą zaangażowani dorośli członkowie społeczności lokalnych.
✅ Napisanie Poradnika Eco-Love dla osób dorosłych.

Projekt Erasmus+ został dofinansowany z Unii Europejskiej i jest realizowany w ramach partnerstwa międzynarodowego z czterech krajów: Universidade Sénior de Oeiras z Portugalii,
ASOCIATIA EDUTEX z Rumunii, Akdeniz Naturel Yasam Dernegi z Turcji oraz Fundacji „Fundusz Inicjatyw” z Polski.

NOWOŚCI W OFERCIE EDUKACYJNEJ FFI

Mamy przyjemność poinformować, że oferta edukacyjna Fundacji „Fundusz Inicjatyw” skierowana do sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) właśnie powiększyła się o rezultaty projektu Erasmus+ „GreenMinds: Zielona edukacja dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz małych przedsiębiorstw”. Jesteśmy jedną z organizacji edukacyjnych, które będą wdrażać rezultaty projektu w swojej działalności.

Celem projektu realizowanego przez Deinde sp. z o. o. (Polska) oraz Prometeo (Włochy) była promocja świadomości i praktyk ekologicznych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w instytucjach VET oraz MŚP.

W ramach projektu został wypracowany szereg rezultatów w dziedzinie ekologicznego CSR, z myślą o kadrze instytucji VET oraz MŚP. Bezpłatne materiały są dostępne na stronie internetowej projektu pod linkiem https://deinde.pl/greenminds-erasmus/.

Wszystkie rezultaty projektu są dostępne bezpłatnie w 3 wersjach językowych (po polsku, angielsku i włosku) i obejmują:

 1. Kursy szkoleniowe:

Dwa kursy szkoleniowe z zakresu:

 • Norma SA8000 i ochrona środowiska,
 • CSR i Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i biznesu.

Kursy są dostępne zarówno jako materiały szkoleniowe w postaci pliku pdf (do pobrania/wydruku), jak również w postaci kursu online, który jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników na platformie cyfrowej pod linkiem https://www.prometeodigitale.eu/.

W celu utworzeniu konta na platformie oraz udziału w kursie warto zapoznać się z techniczną „Instrukcją CSR dla instytucji VET” dostępną pod linkiem https://deinde.pl/gm-instrukcja-csr-dla-vet/.

 1. Podręcznik ekologicznego CSR dla instytucji VET oraz MŚP:

Podręcznik ekologicznego CSR stanowi praktyczny przewodnik dla kadry VET oraz MŚP na temat możliwych sposobów opracowywania oraz wdrażania w instytucjach VET oraz MŚP, ekologicznych praktyk i rozwiązań pro środowiskowych. „Zielona Księga CSR” zapewnia także wgląd w najlepsze światowe ekologiczne strategie CSR.

 1. CSR Toolkit:

Na stronie projektu https://deinde.pl/csr-toolkit/ został umieszczony szereg praktycznych materiałów edukacyjnych z zakresu ekologicznego CSR, prezentujący treści przydatne dla kadry organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz MŚP. Opracowane materiały obejmują: Artykuły, Scenariusze sposobu użycia CSR, Propozycje wykorzystania CSR, Gry i narzędzia edukacyjne.

 1. Raporty z badań zastanych oraz badań własnych:

Raporty zostały opracowane w celu zmapowania i zobrazowania rzeczywistych przyczyn stojących za brakiem lub ograniczonymi działaniami ekologicznymi w ramach CSR wśród instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz MŚP w Polsce i we Włoszech. Raporty są dostępne pod linkiem https://deinde.pl/rezultaty/

 1. Zielona Sieć VET”:

Została zbudowana internetowa sieć komunikacji i wymiany doświadczeń oraz praktyk wśród kadry projektu, uczestników kursu, respondentów biorących udział w badaniach oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektu i ekologicznymi praktykami CSR. Dostęp do forum jest możliwy poprzez platformę https://www.prometeodigitale.eu/. Użytkownikami platformy mogą zostać wszyscy pracownicy VET, MŚP oraz osoby zainteresowane tematyką projektu. Dostęp do kursu online oraz do forum „Zielonej sieci VET” jest możliwy po bezpłatnej rejestracji konta.

Tematyka ww. rezultatów projektu jest pokrewna do realizowanego przez FFI projektu Erasmus+ + „VEforCA – Co edukacja zawodowa może zrobić dla działań na rzecz klimatu” i  tym samym kolejny krok Deinde w drodze do szerzenia świadomości ekologicznej i podkreślania istoty proekologicznych działań na rzecz klimatu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami i korzystania z nich w celu upowszechniania i wdrażania praktyk i działań ekologicznych!

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE.  Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

22.12.2023

Fundacja Fundusz Inicjatyw z okazji Świąt Bożego Narodzenia składa życzenia:
 

01.12.2023

Rozpoczęliśmy realizację Projektu „Edukacja dla przyszłości”. 

Projekt Erasmus+ jest realizowany w partnerstwie z niemiecką organizacją SCHWERPUNKT ZENTRUM GMBH.

Chcesz dowiedzieć się więcej. Wejdź na stronę Projektu: EDUKACJAdlaPRZYSZŁOŚCI – Fundacja „Fundusz Inicjatyw” (ffi.org.pl)

30.11.2023

Zakończyliśmy realizację projektu Erasmus+ skierowanego do sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) – „VEforCA – Co edukacja zawodowa może zrobić dla działań na rzecz klimatu”.
 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i biorącym udział w testowaniu jego rezultatów.
 
 
Projekt „VEforCA” był realizowany przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (FFI) we współpracy z Partnerem z Włoch – edukacyjną instytucją Prometeo. Miał na celu uczynienie środowiskowej edukacji VET opartej na społeczności bardziej centralną i widoczną częścią odpowiedzi na problemy związane ze zrównoważonym rozwojem. Projekt jest inspirowany Europejskim Paktem na rzecz Klimatu, uruchomionym 16 grudnia 2020 r., który podkreśla potrzebę przestrzeni dla ludzi ze wszystkich środowisk, aby mogli się połączyć i wspólnie opracować i wdrożyć rozwiązania klimatyczne, te duże i te małe.
 
Na https://ffi.org.pl/veforca/można zapoznać się z treściami i pobrać 4 rezultaty projektu:
 
(1) Interaktywny raport: wyzwania środowiskowe i działania w dziedzinie klimatu
 
(2) Kurs e-learningowy
W ramach kursu, przewidziano następujące moduły:
Moduł 1 Zasady pozaformalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej oraz jak ją realizować z osobami uczącymi się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – czas trwania: 45-60 min.
Moduł 2 Włączenie indywidualnej odpowiedzialności i umiejętności korzystania z mediów do edukacji ekologicznej – czas trwania: 45-60 min.
Moduł 3 Wspieranie zaangażowania w działania na rzecz środowiska i klimatu poprzez naukę obywatelską – czas trwania: 45-60 min.
Moduł 4 Promowanie networkingu i współpracy wielostronnej w działaniach na rzecz środowiska – czas trwania: 45-60 min.
Moduł 5 Projektowanie działań partycypacyjnych na rzecz środowiska i klimatu na poziomie lokalnym – czas trwania: 45-60 min.
 
(3) Zestaw zrównoważonego rozwoju, skupiający się na 6 obszarach środowiskowych i zawierający: arkusz oceny znajomości sposobów oszczędzania w tych obszarach, fakty naukowe, sposoby/działania w zakresie oszczędzania w tym obszarze zarówno dla osób indywidualnych jak i organizacji oraz narzędzia edukacyjne, które można wykorzystać w edukacji ekologicznej, jak również linki do zewnętrznych narzędzi cyfrowych, takich jak gry, filmy czy poradniki.
 
(4) Pakiet oceny świadomości ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu!
 
 
Strona internetowa projektu: https://ffi.org.pl/veforca/
 
 
Skip to content