Total Health Resources for Improving Vitality and Endurance 50+ (pol. „Całkowite zasoby zdrowotne na rzecz poprawy witalności i wytrzymałości osób 50+”)

Program: Erasmus+
Rodzaj działania: KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w edukacji dorosłych
Data rozpoczęcia projektu: 01.04.2024
Data zakończenia projektu: 31.07.2025
Tytuł projektu: Total Health Resources for Improving Vitality and Endurance 50+ (pol. „Całkowite zasoby zdrowotne na rzecz poprawy witalności i wytrzymałości osób 50+”)
Akronim projektu: THRIVE50+
Numer projektu: 2023-2-RO01-KA210-ADU-000184831

Cele:

Podnoszenie kompetencji i umiejętności kadry sektora edukacji osób dorosłych

Wspieranie lokalnych ośrodków kształcenia osób dorosłych

Opracowywanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych

Zwiększenie frekwencji w lokalnej społeczności dorosłych osób 50+

Promowanie znaczenia dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego wśród dorosłych słuchaczy 50+

Realizacja:

Międzynarodowe szkolenia i działania upowszechniające

Lokalne warsztaty dotyczące diety i radzenia sobie ze stresem dla osób 50+

Koordynacja projektu

Rezultaty:

2 międzynarodowe szkolenia dla kadry sektora edukacji osób dorosłych

10 warsztatów tematycznych na temat zdrowego odżywiania i radzenia sobie ze stresem wśród osób 50+

30 lokalnych sesji warsztatowych dla co najmniej 60 osób dorosłych 50+

60 uczestników w co najmniej 3 stacjonarnych działaniach upowszechniających

Partnerzy w projekcie:

Academica Proiect (Rumunia) – Koordynator

 

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” (Polska)  – Partner

 

Ecoinclusive Center for Innovation Ltd (Cypr) – Partner

HOME (ecoinclusive.eu)

 

Skip to content