Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody

Kwestionariusz

Kwestionariusz samoświadomości – Pytania/opinie związane z danym obszarem świadomości ekologicznej (podzielone na dwie kategorie: indywidualne osoby i organizacje)

Fakty naukowe

Sposoby działania

Sposoby/działania oszczędzania w danej pozycji (z podziałem na dwie kategorie: osoby indywidualne i instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego)

Narzędzia edukacyjne

Narzędzia edukacyjne, np. opis niektórych gier, ćwiczenia, prezentacje

Dowiedz się więcej

Linki do zewnętrznych narzędzi cyfrowych, takich jak otwarte informacje naukowe, zasoby interaktywne, media i narzędzia naukowe związane z danym tematem

  1. Integrated Educational Platform (Pol.: Zintegrowana Platforma Edukacyjna) – https://zpe.gov.pl/a/zasoby-wody-i-ich-ochrona/D7npMF5Lo

Strona nawiązuje do tematu zasobów wodnych i ich ochrony. Został stworzony jako Zintegrowana Platforma Edukacyjna i zawiera informacje o stanie zasobów wodnych w Polsce i działaniach podejmowanych w celu ich ochrony. Na stronie można znaleźć różnorodne treści związane z zasobami wodnymi, w tym raporty, analizy, publikacje i mapy pokazujące m.in. zasoby wodne. dostępność zasobów wodnych w kraju. Przedstawiono również informacje na temat strategii i planów gospodarki wodnej.

  1. Cele zrównoważonego rozwojuhttp://www.un.org.pl/cel6

Platforma jest zgodna z celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 6 (SDG 6) – zapewnieniem wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych. Cel ten jest częścią szerszej globalnej agendy zrównoważonego rozwoju, która ma na celu sprostanie najważniejszym wyzwaniom społecznym, gospodarczym i środowiskowym, przed którymi stoimy.

  1. WaterSensehttps://www.epa.gov/watersense

Strona internetowa programu WaterSense, prowadzonego przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA). Zawiera informacje na temat oszczędzania wody w domach, budynkach i ogrodach oraz oferuje interaktywne narzędzia, takie jak kalkulatory zużycia wody i porównania wydajności urządzeń.

  1. Sieć śladu wodnegohttps://www.waterfootprint.org/

Strona internetowa Water Footprint Network autorstwa organizacji non-profit zajmującej się badaniem śladu wodnego. Zapewnia narzędzia, takie jak kalkulator śladu wodnego, który pozwala ocenić wpływ określonych działań na środowisko wodne.

  1. Kalkulator wodyhttps://www.watercalculator.org/

Kalkulator wody, który pozwala ocenić osobisty ślad wodny, odpowiadając na pytania dotyczące codziennych nawyków i wyborów. Zawiera informacje na temat zużycia wody związanego z żywnością, energią, transportem i innymi aspektami życia oraz sugestie dotyczące zmniejszenia zużycia wody.

  1. Gry dla zrównoważonego rozwojuhttps://games4sustainability.org/

Portal zawierający propozycje gier dotyczących ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Skip to content