Raporty

Działanie nr 1: RAPORT INTERAKTYWNY

Środowiskowe wyzwania i działania na rzecz klimatu, z uwzględnieniem Nauki Obywatelskiej (Citizen Science)

Przegląd podejść do nauki obywatelskiej, z uwzględnieniem sektora VET oraz wyzwania środowiskowe i studia przypadków w Polsce.

Przegląd podejść do nauki obywatelskiej, z uwzględnieniem sektora VET oraz wyzwania środowiskowe i studia przypadków we Włoszech.

Opinie i spostrzeżenia interesantów kształcenia zawodowego na temat najpilniejszych wyzwań środowiskowych zidentyfikowanych na poziomie lokalnym.

Opinie i spostrzeżenia interesariuszy sektora kształcenia zawodowego (kadry sektora zawodowego) na temat najpilniejszych wyzwań środowiskowych zidentyfikowanych na poziomie lokalnym i możliwości zaangażowania się sektora VET w działania na rzecz klimatu.

Opinie i spostrzeżenia interesariuszy sektora kształcenia zawodowego (uczestników szkoleń) na temat najpilniejszych wyzwań środowiskowych zidentyfikowanych na poziomie lokalnym i możliwości zaangażowania się sektora VET w działania na rzecz klimatu.

Opinie i spostrzeżenia ekspertów – promotorów wybranych inicjatyw nauki obywatelskiej nt. możliwości wykorzystania tej metody w działaniach na rzecz klimatu i kształceniu zawodowym.

Wersja angielska - ENG version

Wersja włoska - IT versione

Skip to content