Część 4

Część 4: Badanie fokusowe z kadrą systemu kształcenia i szkolenia
zawodowego (VET)  (Polska, Włochy)_PL.pdf

Skip to content