O nas

Feel Free In...

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją pozarządową zajmującą się propagowaniem idei kształcenia ustawicznego, stwarzaniem i zapewnianiem warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych.

Nasza misja

W FFI wierzymy, że edukacja może być doświadczeniem zmieniającym życie.

Interesuje nas rozwój kompetencji, które wspierają nie tylko rozwój zawodowy lecz również społeczny i osobisty.

Kreujemy i wdrażamy inicjatywy na rzecz równych szans.

Testujemy nowe metody i narzędzia wspierające edukację.

Szanujemy planetę i zasady zrównoważonego rozwoju.

ffi – feel free in…

15 urodziny FFI

Zapoznaj się z naszym Podręcznikiem Identyfikacji Wizualnej

Skip to content