Bezpłatne materiały edukacyjne, grafiki i filmy.

Materiały można wykorzystywać w sposób niekomercyjny na podstawie otwartej licencji (CC BY-NC-SA).

Publikacje

EduForFuture

RAPORT KOŃCOWY

Potrzeby edukacyjne i dobre praktyki dla osób w wieku 55+ w Niemczech, Polsce i Europie. Analiza porównawcza w kontekście Europy.

VEforCA

Badania danych zastanych (Polska)

Przegląd podejść do nauki obywatelskiej, z uwzględnieniem sektora VET oraz wyzwania środowiskowe i studia przypadków w Polsce.

VEforCA

Badania danych zastanych (Włochy)

Przegląd podejść do nauki obywatelskiej, z uwzględnieniem sektora VET oraz wyzwania środowiskowe i studia przypadków we Włoszech.

VEforCA

Badania kwestionariuszowe (Polska, Włochy)

Opinie i spostrzeżenia interesantów kształcenia zawodowego na temat najpilniejszych wyzwań środowiskowych zidentyfikowanych na poziomie lokalnym.

VEforCA

Badanie fokusowe z kadrą systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) (Polska, Włochy)

Opinie i spostrzeżenia interesariuszy sektora kształcenia zawodowego (kadry sektora zawodowego) na temat najpilniejszych wyzwań środowiskowych zidentyfikowanych na poziomie lokalnym i możliwości zaangażowania się sektora VET w działania na rzecz klimatu.

VEforCA

Badania FGI słuchaczy sektora VET (Polska, Włochy)

Opinie i spostrzeżenia interesariuszy sektora kształcenia zawodowego (uczestników szkoleń) na temat najpilniejszych wyzwań środowiskowych zidentyfikowanych na poziomie lokalnym i możliwości zaangażowania się sektora VET w działania na rzecz klimatu.

VEforCA

RAPORT PODSUMOWUJĄCY – Wywiady indywidualne z ekspertami – promotorami nauki obywatelskiej (Polska, Włochy)

Opinie i spostrzeżenia ekspertów – promotorów wybranych inicjatyw nauki obywatelskiej nt. możliwości wykorzystania tej metody w działaniach na rzecz klimatu i kształceniu zawodowym.

VEforCA

Zestaw edukacyjny na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zestaw zrównoważonego rozwoju, skupiający się na 6 obszarach środowiskowych i zawierający: arkusz oceny znajomości sposobów oszczędzania w tych obszarach, fakty naukowe, sposoby/działania w zakresie oszczędzania w tym obszarze zarówno dla osób indywidualnych jak i organizacji oraz narzędzia edukacyjne, które można wykorzystać w edukacji ekologicznej, jak również linki do zewnętrznych narzędzi cyfrowych, takich jak gry, filmy czy poradniki.

VEforCA

Przewodnik (ang. “How-to Guide”) 

Przewodnik” (ang. “How-to Guide”) do wydrukowania zawierający elementy Zestawu w formie pytań/stwierdzeń związanych z danym
obszarem świadomości ekologicznej oraz sposoby/działania w zakresie oszczędzania w danym obszarze , których celem jest doradztwo dla uczestników VET, zwłaszcza tych pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, na temat tego, jak wprowadzać zachowania przyjazne dla środowiska w codziennym życiu, by zachęcać do (a) refleksji
na temat kluczowych nawyków oraz (b) możliwych alternatyw.

VEforCA

Pakiet oceny świadomości ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Pakiet świadomości ekologicznej został zaprojektowany w taki sposób, aby wspierać pomiar
zmiany zachowań podczas wdrażania działań zwiększających świadomość ekologiczną
adresowanych do osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Grafiki

VEforCA

Grafiki z danymi statystycznymi dotyczącymi zmian środowiskowych w obszarze wody

VEforCA

Grafiki ze sposobami na działania ekologiczne w obszarze oszczędzania wody

VEforCA

Grafiki z gotowymi ćwiczeniami, zabawami edukacyjnymi do wykorzystania podczas zajęć z obszaru oszczędzania wody

VEforCA

Grafiki z danymi statystycznymi dotyczącymi zmian środowiskowych w obszarze energii

VEforCA

Grafiki ze sposobami na działania ekologiczne w obszarze oszczędzania energii

VEforCA

Grafiki z gotowymi ćwiczeniami, zabawami edukacyjnymi do wykorzystania podczas zajęć z obszaru oszczędzania energii

VEforCA

Grafiki z danymi statystycznymi dotyczącymi zmian środowiskowych w obszarze inteligentnych zakupów

VEforCA

Grafiki ze sposobami na działania ekologiczne w obszarze inteligentnych zakupów

VEforCA

Grafiki z gotowymi ćwiczeniami, zabawami edukacyjnymi do wykorzystania podczas zajęć z obszaru inteligentnych zakupów

VEforCA

Grafiki z danymi statystycznymi dotyczącymi zmian środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami

VEforCA

Grafiki ze sposobami na działania ekologiczne w obszarze gospodarki odpadami

VEforCA

Grafiki z gotowymi ćwiczeniami, zabawami edukacyjnymi do wykorzystania podczas zajęć z obszaru gospodarki odpadami

VEforCA

Grafiki z danymi statystycznymi dotyczącymi zmian środowiskowych w obszarze transportu

VEforCA

Grafiki ze sposobami na działania ekologiczne w obszarze transportu

VEforCA

Grafiki z gotowymi ćwiczeniami, zabawami edukacyjnymi do wykorzystania podczas zajęć z obszaru transportu

VEforCA

Grafiki z danymi statystycznymi dotyczącymi zmian środowiskowych w obszarze transportu

VEforCA

Grafiki ze sposobami na działania ekologiczne w obszarze oszczędzania energii

VEforCA

Grafiki z gotowymi ćwiczeniami, zabawami edukacyjnymi do wykorzystania podczas zajęć z obszaru oszczędzania energii

Materiały video

VEFORCA

Materiał video promujący udział w Dniach otwartych w ramach ERASMUS DAYS

VEFORCA

Krótki materiał video zawierający informacje o projekcie VEforCA – Co kształcenie zawodowe może zrobić dla działań na rzecz klimatu

VEFORCA

Materiał video promujący Zestaw Zrównoważonego Rozwoju, Oszczędzanie wody

VEFORCA

Materiał video promujący Zestaw Zrównoważonego Rozwoju, Oszczędzanie wody

VEFORCA

Materiał video promujący Zestaw Zrównoważonego Rozwoju, Oszczędzanie energii

VEFORCA

Materiał video promujący Zestaw Zrównoważonego Rozwoju, Oszczędzanie energii

VEFORCA

Materiał video promujący Zestaw Zrównoważonego Rozwoju, Ekozakupy 

VEFORCA

Materiał video promujący Zestaw Zrównoważonego Rozwoju, Ekozakupy

VEFORCA

Materiał video promujący Zestaw Zrównoważonego Rozwoju, Oszczędzanie energii

Skip to content