Rezultaty

Działanie nr 1: RAPORT INTERAKTYWNY

Środowiskowe wyzwania i działania na rzecz klimatu, z uwzględnieniem Nauki Obywatelskiej (Citizen Science)

Przegląd podejść do nauki obywatelskiej, z uwzględnieniem sektora VET oraz wyzwania środowiskowe i studia przypadków w Polsce.

Przegląd podejść do nauki obywatelskiej, z uwzględnieniem sektora VET oraz wyzwania środowiskowe i studia przypadków we Włoszech.

Opinie i spostrzeżenia interesantów kształcenia zawodowego na temat najpilniejszych wyzwań środowiskowych zidentyfikowanych na poziomie lokalnym.

Skip to content